Doesburg in oude ansichten deel 1

Doesburg in oude ansichten deel 1

Auteur
:   W. Zondervan
Gemeente
:   Doesburg
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3297-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Doesburg in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

In 1925 was de situatie daar grondig veranderd. De tramwagens rijden vlak langs het water, zodat de binnenvaart haar vrachten gemakkelijk kon verladen. De tram voerde ze dan naar Doetinchem en verder, en nam vandaar de produkten van de Achterhoekse industrie mee terug.

73

74

Gaan we weer terug naar de oude stadswal, dan ontmoetten we vroeger de stadswindmolen, die al sedert eeuwen op deze plek stond. Dit exemplaar was in 1805 gebouwd op de plaats van een vroegere, die een jaar eerder was afgebrand. Aan de buitenzijde van de wallag de stadsbleek, een bedrijf dat niet meer bestaat, daterend uit de tijd van v66r de kunstmatige bleekmiddelen van tegenwoordig. Hier werd nog in de zon gebleekt, dag en nacht, want 's nachts maakte de dauw of een regenbuitje het wasgoed, dat soms dagenlang op de bleek lag, vochtig en bij het bleekproces kwam vroeger veel vocht te pas. Er was een schuilhut voor de bewaker, want in het donker werd het mijn en dijn niet steeds in acht genomen.

De Ambachtsschool, waarvan we hier de achterzijde zien, was in 1911 gebouwd onder architectuur van de man, die a1s haar eerste directeur zou optreden. Ais een bijzonderheid vertelde de pers, dat in de toren links op de foto een eigen waterreservoir was geplaatst voor de waterleiding in de school, met een eigen pompinstallatie, want Doesburg had toen nog geen openbaar waterleidingbedrijf. Aan de stadsgracht zijn sedertdien enkele huizen gebouwd.

75

Ile>OEID~UR<9~CHE AM®ACHT~~CHOOLI

=-=r-'~- __

----

--=:-._=-~--

=~--

~-;..;;=

---:_=_ =_ ==_==~~==_=== -- -s=-

- -

~~

--= -=----=

----- -

-'-

--'

Typ. H. OER.1S - Doesburg.

76

En hier de tekening van directeur Kranenborg, die in 1910 als prentbriefkaart werd verspreid. De school, steeds vergroot en het parkje voor de hoofdingang verworden tot trapveldje, zag er uiterlijk zo uit tot na 1945, Thans is de bloeiende school op andere fundamenten in nieuwe vorm verrezen en belangrijk uitgebreid op hetzelfde terrein.

Doesburg in Vogelvlucht.

Oru en U. g. van H. GERM. - Ooesb.

We k1immen nog eenmaa1 op de toren, niet aileen om naar de molen te kijken, maar ook naar de weg langs de stadsgracht, de Contre-Escarpe, Daar was sedert 1850 een industrieterreintje gegroeid tussen de rivier en de weg. Links naast de molen zien we de roomboterfabriek van de heer Simonsz, in 1890 gebouwd, rechts achtereenvolgens een cichoreifabriek (eenmaal de grootste van Ge1derland) en in de bocht een sigarenfabriekje, een jeneverstokerij en een particuliere gasfabriek. De beide laatste bedrijven waren omstreeks 1850 gesticht door een lid van de familie Van Barneveld, de gasfabriek werd in 1909 door de gemeente Doesburg overgenomen, de jeneverbranderij was toen al verdwenen.

77

Yoesburg.

Oit[c. A. B~D3ehop. Arnhem..

78

Cor-Ire escarpe.

De fotograaf stond op de Contre- Esearpe ter hoogte van de zuivelfabriek. Deze foto van 1905 laat de witte toegangspijlers zien, die naar de ciehoreifabriek leidden. Later werd dit het gebouw met opslagplaats van Gemeentewerken. Het witte gebouw geheel reehts was het oude veerhuis. Het tramspoor was het goederenspoor, dat doorliep naar de haven.

Doesburg

W.t.rtor.n.

Op het terrein van de gasfabriek liet de gemeente juist voor de eerste wereldoorlog een waterbedrijf zetten, dat zijn voorraad uit diepe putten betrok. Deze watertoren hebben de Duitsers op 15 april 1945 pogen te vernielen, wat niet erg is gelukt. Ook de gasfabriek (het witte gebouw was het retortenhuis) ging de lucht in, de beide bedrijven zijn in de jaren na 1945 geheel opgeruimd.

79

Doesburg.

Citv. A. J;enKhop . .-ruhero.

80

We hebben onze wandeling volbracht, nog een laatste kiek van de overzijde van de rivier op de oude scheepswerf, omstreeks 1905 in het winterseizoen genom en. Dat is te zien aan het badhuisje, dat in de koude tijd naar zijn winterhaventje werd verhaald.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek