Doesburg in oude ansichten deel 2

Doesburg in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.M. Snappenburg de Vries en A.J. Sloot
Gemeente
:   Doesburg
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0258-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Doesburg in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Op deze foto ziet men de leden van de kegelclub "Entre Nous" (1900) met vanaf links zittend: bakker H. van Ark, boekhouder Woudman, kleermaker Garritsen, caféhouder Kelderman, bierbottelaar Hendriks en staande onbekend, slager Backer, J. Uiting, veerhuiseigenaar D. Keuning, Engelsman en tolgaarder Willemsen. Liggend de kegeljongens, de gebroeders Roering. De kegelsport is thans geconcentreerd in de concertzaalbanen met meer dan honderd beoefenaars. Het echtpaar B. Ruesen-Starink behaalde meermalen het persoonlijk landskampioenschap en zijn vereniging was vijfmaal landskampioen ("Voor Ons Genoegen").

6ezicht op Doesburg

10. Vanaf het brugplantsoen bewonderen we het silhouet van de stad. De ambachtsschool (hoofden respectievelijk Kranenborg, Verhoef en Polling) heeft plaats gemaakt voor de lagere technische school (directeur J. Polling), een bloeiende streekschool. Helaas is een deel van de stadsgracht aan deze vernieuwing opgeofferd. Op de ansicht zien we nog de, nu verdwenen, fraaie lindebomen langs de Koepoortwal, eertijds een bekoorlijke wandelweg met een splitsing onderlangs en over de Molenberg met de stadskorenmolen. De Molenberg (nu grotendeels afgegraven), met tegen zich aanleunend een kleine woning, ademde met de omgeving een weldadige sfeer van rust. Heel idyllisch!

11. De stadskorenmolen (windmolen) werd op 15 april 1945 door de Duitsers zinloos opgeblazen. De ansicht toont de Windmolenstraat met de molen op de achtergrond en laat ook Lambertus van Geyn zien, achter de bakkerskar van de rooms-katholieke coöperatie "Van Ons Voor Ons". Van Geyn vervulde vrijwel alle bestuursfuncties bij "Herwonnen Levenskracht" (uitzending van zwakke kinderen naar herstellingsoorden). Zustervereniging was het "Centraal Genootschap Kinderherstellingsoorden ", waarvan mevrouw Mahuys-Lantsheer jarenlang presidente was. De rooms-katholieke coöperatie is met de coöperaties "Plicht en Recht" (christelijk) en "Arbeiders belang" al lang geleden geliquideerd.

Doesburg

Schipbrug bij 't Hoornweek

12. Als men in vroeger tijden Doesburg uit de richting Angerlo en Bingerden wilde bereiken, trof men ook een schipbrug aan (over het Broekhuizerwater) met even daarna de ophaalbrug over de Oude IJssel. De schipbrug werd eerst vervangen door een houten brug, waarover in de jaren dertig een enorme rel ontstond tussen de overheidsdiensten met betrekking tot de onderhoudsplicht. Ten slotte kwam er een betonnen brug die bij de kanalisatie van de Oude IJssel is vervangen door de huidige brug en stuw. De ansicht geeft de oudste situatie weer met op de achtergrond de fraaie bomen aan de Angerlosedijk (thans Barend Ubbinkweg).

---' --

~-.

-==----

13. Tussen de Oude IJssel en de Gelderse IJssel was een groot verval. De verbinding was mogelijk door een sluis, terwijl voorts een stuw was gebouwd tussen de Oude IJssel en het Broekhuizerwater, de Doesburgse waterval (zie foto). Over de stuw was de weg naar de weide "De Ooi", waar van gemeentewege paarden en vee werden ingeschaard. De Ooi, thans woongebied van enkele duizenden stadgenoten, werd ook voor andere doeleinden gebruikt, waarover bij de volgende afbeeldingen meer. Het Broekhuizerwater was voor de vissers een eldorado. Men kende toen meerdere beroeps-riviervissers.

14. Het in 1930 gestichte zwembad op De Ooi is later uitgebreid en toen genoemd naar dr. J. Brand, die vanaf 190 I meer dan veertig jaar in Doesburg praktizeerde en die op velerlei gebied grote verdiensten had. Dr. Brand is overleden op 31 maart 1952. In dit bad oogstte de watersportvereniging "D.W. V." vele lauweren (waterpolo). De foto (1932) laat vanaf links zien, staande: F. Kok, badmeester J.G. Breukink, H. Voerknecht, H. van Kooten en J. Gooijer (een grondlegger van de Doesburgse zeilvereniging "De Oude IJssel"). Zittend: C. Korpershoek, J. Smit, T. van Eek, B. Diederieh, A. Jolink, J. Geesink, W. v.d. Kolk, A. Vervoort, A. Roelafs en H. Regeling. Dr. J. Kuiper was vele jaren voorzitter.

15. Op De Ooi organiseerde "A.V.D." ("Atletiek Vereniging Doesburg") evenals de zustergymnastiekvereniging "Thor", atletiekwedstrijden die, met tal van prominente deelnemers uit heel oost-Nederland, buitengewoon populair waren. Van de clubprestaties noemen wij het oostelijk kampioenschap hardlopen dames op de honderd en tweehonderd meter door Truus Hartemink, vijfduizend meter heren door Wim Schrader, die op die afstand destijds de bronzen medaille verwierf bij nationale kampioenschappen. Wij plaatsen een groepfoto van "A.V.D." met onder anderen: J. Drohm, Kranenkamp, J. Vossers, Van Lente, Denekamp, Van Ree, Broekhuis, B. van Til, Modderkolk, Huisman, D. Vossers, Truus Hartemink, Haanappel, H. Ellart, M. Reinders, D. de Baaij, v.d. Kamp en Riewald.

16. Ter afronding van de Oude IJssel (Ooij-serie zien we een zeer oude ansicht van de Angerlosedijk, nu Barend Ubbinkweg geheten. Een naamswijziging die de grote verdiensten van B. Ubbink voor onze stad vastlegt, mede die voor de gieterij. Onverbrekelijk zijn de namen Doesburg en Ubbink aan elkander verbonden. De opname werd gemaakt op de plaats ('t Hoornwerk) waar zich in de jaren dertig het beton waren bedrijf W. Klein & Zonen vestigde. Afgebeeld staan twee broers Derksen (boekdrukkerij en -binderij in de Veerpoortstraat) en op de achtergrond zien we de watermolen, waarin Meulenbrug als laatste maalde.

17. Een interessante foto, vanaf de Turfwal genomen, die een beeld geeft van het bij strenge winters veilige toevluchtsoord voor de schepen op de IJssel, de Doesburgse haven, eertijds bekend als de "molenkolk". In de goede oude tijd lagen de schepen soms wekenlang ingevroren in de haven, voordat de dooi het mogelijk maakte weer in de vaart te gaan. IJsfeesten vonden jaarlijks plaats op de gracht bij de gasfabriek, georganiseerd door de ijsvereniging. waarvan G.H. van Hengel een echte verenigingsman - jarenlang voorzitter was.

18. Herinnert u zich dat dit de Kraakselaan (-allee) was? Een unieke wandelweg vanwaar men een bekoorlijk uitzicht had op boomgaarden, weide- en bouwland, omgrensd door de vestingwerken met hun schietbanen. Daar waren ook de tuinen van de groentehandelaren, de zogenaamde "open tuinwinkel" van de familie Starink, de bloemenhof van de firma Van Tellingen, vele volkstuintjes, enkele boerderijen en de eeuwenoude herberg "De Kraak". Eerst omstreeks 1920 begon de woningbouw aan deze laan. Slechts het amechtig puffen van de Gelderse stoomtram, het getrappel van de zware paarden voor bier- en vrachtwagens en marcherende soldaten konden de rust verstoren.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek