Doesburg in oude ansichten deel 2

Doesburg in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.M. Snappenburg de Vries en A.J. Sloot
Gemeente
:   Doesburg
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0258-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Doesburg in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Aan de Kraakselaan stond ook (aan de zuidzijde) de pottenbakkerij van de firma Welling, waar Johan en Bernard Welling naast bloempotten ook siervazen en gebruiksvoorwerpen vervaardigden. Aan de draaischijf waren zij heel wat mans. Beiden waren verdienstelijke zangers, zowel bij het "Koninklijk Doesborchs Mannenkoor" als bij het rooms-katholiek kerkkoor. Op de afbeelding zien wij hen bezig met hun kunstzinnige arbeid. Het bedrijf is al jaren geleden opgeheven.

20. Vóór de waterstand in de Molenvelden door bemaling werd beheerst, had men bij hoge rivierstanden hinder van kwelwater. De mollen vluchtten dan naar hogere grond waar de diertjes op eenvoudige wijze werden gevangen. Zelfs uit Friesland kwamen soms mollenvangers (met hond) om op mollen "te jagen". Een huidje bracht in 1916 bijna één gulden op! De vangers van elders logeerden veelal in het volkslogement "De Vriendschap", in de Zandbergstraat, van het echtpaar Van Darn-Selbach, Op de foto staat dit paar vóór zijn logement. Het interieur was gesierd met een unieke pijpenverzameling. Verderop zien we Piet Korpershoek die een paard beslaat.

21. Uit de richting Drempt kwam men Doesburg bijzonder aardig binnen. Het huis van de dames Ditzei (midden op de ansicht) mocht het verkeer wat in de weg staan, het hielp mee het typische beeld van de vaak bochtige straten, met bijzondere charme, te bepalen. Het pand is kortelings afgebroken. In de laatste dagen van de tweede wereldoorlog (april 1945) hadden de Duitsers de strategische ligging van deze woning benut door achter de vensters geschut op te stellen, waarmee de Kraakselaan met afweervuur kon worden bestreken. Gebruik is er niet van gemaakt.

22. Hier zien we een ansicht van het Meipoortplantsoen met zijn statige bomen, banken en muziektent, waar het muziekkorps van de voormalige schutterij vaak concerteerde. Dirigenten waren onder anderen Frantsen en Speek. Nog zien we de muzikanten Oudkerk, Mellee, Boegman, Römer, Veldhuis en anderen met hun instrumenten onder de arm, met muziekpet op (uniformen waren er nog niet), op weg naar het plantsoen om hun aandeel in het concert te leveren. Om de muziektent stonden twaalf grote bomen, in de volksmond "de twaalf apostelen" genoemd. Ter hoogte van de Kleinewal bevindt zich, temidden van tuingrond, een hooggelegen stuk grond, bekend als "De Preekstoel".

23. Deze foto laat het muziekkorps van de voormalige schutterij in zijn gloriejaren zien, met vanaf rechts, staand: Janssen, Ott, Binsbergen, Dammers, Oudkerk, Veldhuis, Bier, Riewald, Riewald, Boegman, Mellee, Riewald en Römer. Zittend: Lindeman jr., Lindeman sr., Jansen, Klumper, dirigent Speek, Roelof Veldhuis, De Baay, Oudkerk, Vermeulen en Van Lente.

24. Op de hoek van de Kleinewal stond de openbare lagere school B, die in 1946 bij een onderwijsreorganisatie fuseerde met school A. Hoofd van school B was toen H. Bloembergen, een bekende figuur in de plaatselijke gemeenschap. Hij was jarenlang voorzitter van het "Koninklijk Doesborchs Mannenkoor", dirigent van het hervormd kerkkoor, raadslid enzovoort. De onderwijzer H. Schotman was ook al een zanger en dirigent van enkele zangkoren. Wij plaatsen een schoolfoto van omstreeks 1918 met achteraan, links, het schoolhoofd C.J.C. Geerlings, dichter-componist van het Gelderse volkslied en dirigent van de Doesburgse volkszangschool. Bovenste rij, van links naar rechts, de kinderen:

Hulshof, Brunsveld, Hulshof, Schoenmaker, Teerink, Stenfert, Schrader, Vleeming, Meuleman, Oud kerk en Holzscherer. Middelste rij: Brunsveld, Rietmolen, Buunk, v.d. Wal, Slotboom, v.d. Peppel, Jansen en Dilweg. Voorste rij: Van Zoest, Schoppers, Leeflang en Modderkolk. Liggend: Buunk.

25. De christelijke scholen voor lager en uitgebreid lager onderwijs waren gevestigd in één gebouw aan de Nieuwstraat. Nog leven de namen voort van de hoofden W.M. Boerkoel (la), S.H. v.d. Kluit (ulo) en A.A. Roost (lo en ulo). Op de foto (1930) zien we S.H. v.d. Kluit en onderwijzeres C. van Aggelen en onder anderen: Bertus Schinkel, Arie Hoogeveen, Wim ten Holt, Eef Klein Geltink, Marinus Römer, Jopie Kelderman, Wil Boerkoel, Bets de Bar, Eef v.d. Meulen, Theo Buunk, broers Robaard, Ton Nachtegaal, Henk Memel, Gerbrand Oudkerk, Kees en Ineke Breukink, Appie Versteeg, Thea Coenraadts, Menno Wierts van Coehoorn, Derk Dijkerman, IJska, Van Hal, Groot Enzerink, Mientie Berendsen, Japie Kappers en Dien Veldhuis. Nieuwe scholen verrezen elders en het oude gebouw huisvest nu het bureau gemeentewerken en de brandweerkazerne.

26. Onder het motto "Hoe zalig als de jongenskiel nog om de schouders glijdt", zien we een in 1913 genomen foto van de fröbelschoolklas met links, in matrozenkiel, de thans welbespraakte secretaris en gids van de V.V.V.: A.J. Sloot, een van de samenstellers van dit album. Als zijn medefröbelaars noteren we onder anderen: Jan Wanrooy, Hugo en Jo Backer, Herman van Ark, Riek Donderwinkel, Jo Ditzel, Nel Berger, Marie Kooper, Jo van Aalderen en Jo Moossdorff. Reeds als jongen viel bij Ab Sloot zijn grote liefde voor zang en muziek op. Al jaren werkt hij mee aan het "Koninklijk Doesborchs Mannenkoor".

27. Vóór de jaren dertig stonden er langs de diverse wallen (singels) aan de kant van de stadsgrachten geen huizen. Deze foto, genomen vanaf de Nieuwstraat, laat de bomenweelde zien, het Plantsoen, met in de bocht de befaamde Rondebank met daaronder een ijskelder waar zich eens een spook manifesteerde. Een rijkdom aan bomen, ten offer gevallen aan de stadsuitbreiding (Burgemeester Nahuyssingel) in de tweede helft van de jaren dertig.

28. In grootvaders tijd was er geen bejaardensoos of andere gelegenheid tot ontspanning voor bejaarden; die waren aangewezen op een wandeling naar de plantsoenen, de schipbrug of naar een van de zeer talrijke cafés. Vooral "Het Plantsoen" was zeer geliefd om daar "een boom op te zetten" over ... de goede oude tijd. We plaatsen een foto van 1934 met een groep vaste bezoekers. In het midden zien we Schoenmaker (met baard) en links (met hoed) de toen negentigjarige Aalbert Kramp, een gedecoreerde Atjehheld die immer bereid was kleurrijke verhalen op te dissen. Voorts herkennen we nog Renting, Aalbers en Kroon, respectievelijk tweede van links, derde van links en vijfde van links.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek