Doesburg in oude ansichten deel 2

Doesburg in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.M. Snappenburg de Vries en A.J. Sloot
Gemeente
:   Doesburg
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0258-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Doesburg in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Omstreeks 1900 sierden de Lindewal aan de stadszijde één rij en aan de buitenkant een dubbele rij lindebomen. Slechts één rij bomen (plantsoenzijde) is gespaard gebleven. "Huize Spits" (zie deeltje 1) is bij de opname nog niet gebouwd. De grond aan de buitenzijde van de Lindewal was uitsluitend bestemd voor groenteteelt. Interesseert het u waar deze bomen en die langs andere wegen zijn gebleven? Zij werden gebracht naar een houtzagerij (Liemers), waar een deel werd bewerkt tot onderdelen voor de schipbrug en voor andere werken. De schipbrug in het bijzonder kon nogal wat hout aan! Bepaalde bomen werden geleverd aan een klompenmakerij.

Doesburg Gracht met Lindewal

30. Waar nu reeds lang een plantsoen is staat "Huize Spits" op deze ansicht nog te midden van tuingronden. "Huize Spits" is in 1975 door een gasontploffing verwoest. De stadsgracht (voorgrond) heeft voor de afrit van de IJsselbrug naar de stad grotendeels het loodje moeten leggen. In 1921/1922 vond de aanleg van het plantsoen Lindewa1 plaats onder gemeenteopzichter De Kok. Hij werd in 1922 opgevolgd door G. Kok (later directeur van gemeentewerken). Een proeve van bekwaamheid van de pas aangestelde tuinman J.G. Joosten (later stadstuinman-kweker). In 1926 werd achter "Huize Spits" de stadsboomkwekerij aangelegd, in de naoorlogse jaren overgebracht naar het Zuidelijk Molenveld. De gemeenteloods met de bloemkwekerij stond aan de Contre Escarpe.

31. De Mauritskazerne, sinds 1866 onderkomen van het garnizoen dat Doesburg, als vestingstad, eeuwenlang kende, is in de laatste maand van de tweede wereldoorlog in vlammen opgegaan. Wij plaatsen een foto die enige jaren vóór deze oorlog is genomen. Tijdens de oorlog werd de kazerne gebruikt door de Duitse bezetters.

32. Deze ansicht herinnert aan onze garnizoensplaats: een afbeelding van de kegelbaan in het Militair Tehuis in de Veerpoortstraat, meer bekend als "Pniël" (Aangezicht Gods). Het was vele jaren eigendom van de Hervormde Kerk in Doesburg. Lange tijd is het gebouw - nu fraai gerestaureerd - gebruikt voor catechisaties, vergaderingen en dergelijke, terwijl in de tuinzaal repetities plaatsvonden van het christelijk gemengd koor, het plaatselijk muziekkorps enzovoort. Dit pand is verbouwd tot woning. In de Veerpoortstraat zijn thans meerdere panden gerestaureerd, terwijl tal van plannen daartoe in voorbereiding zijn.

33. In de jaren twintig was de Doesburgse touwtrekafdeling van "Thor" ("Tot Heil Onzer Ribbekast") landelijk bekend door het behaalde landskampioenschap. Op het terrein "De Halve Maan", bij de kazerne, werd geoefend. Hier zien we de potige reserves met als eerste man F. Niemer, dan J.H. Janssen, Th. van Sommeren en liggend M. Lebensbaum (een Duitse jood, bekend als "Frits" de voerman, die in 1919 Doesburger werd en die in 1942 in het beruchte kamp Auschwitz omkwam). Toeschouwers zijn: Chr. Belderbos (met hoed), G. Jansen (met pijp), Reuling, Sissing, Jan Drohm en A. Gerritsen. "De Halve Maan" is al sinds jaren van bestemming veranderd. Daar trekt nu de A.T.F. "aan de touwtjes" .

Kerkstraat

34. Omstreeks de eeuwwisseling vormden de kastanjebomen bij de Grote Kerk een fraaie afsluiting van de Kerkstraat, de winkelstraat met de typische vitrines. De enkele particuliere woningen zijn op den duur tot zakenpanden verbouwd of vervangen. In die tijd was het nemen van een foto iets bijzonders en men haastte zich om te worden vereeuwigd. Tussen de poserenden ziet men links achter de kruiwagen Chris Saul, een bekend huisslachter. Destijds werd door particulieren vaak een varken geslacht en ingezouten voor de komende wintermaanden.

35. Van de vele kleinindustrieën en ambachtelijke bedrijven uit het verleden zien we hiernaast een ansicht met de Doesburgse Ballet jesfabriek van J.H. Heintzberger & Zn. De gevel van de zaak (Kerkstraat) is nog niet veel veranderd. Eigenaar Heintzberger staat onder anderen voor de zaak. Opvallend in de etalage zijn de typische stopflessen, waarin het zoet werd bewaard. Op de voorgrond staan de boterbanken, waarop bij marktdagen boterkluiten, kippen en konijnen werden verhandeld.

J H Heintzberger en Zn., Balletjesfabriek.

Doesburg.

36. In de Kerkstraat stond tot 1945 de tapperij/slijterij J. Burgers & Zn., tevens het verkoopadres van de Doesburgse mosterd, gefabriceerd in de Boekholtstraat. Een eeuwenoud bedrijf. In de drankzaak stond op de toonbank een vaatje met mosterd van waaruit het produkt in potjes werd geheveld. De foto toont Jo Burgers met zijn vrouwen dochter. De fabriek in de Boekholtstraat is uitgegroeid tot een landelijk bekend bedrijf, waar de huidige exploitant (het echtpaar Kuperus) het steeds geheim gehouden recept voor bereiding ophief en er een soort mosterdmuseum heeft opgericht, voor iedereen toegankelijk. Duizenden maken jaarlijks van de gelegenheid gebruik om dit ambachtelijk bedrijf te bewonderen.

37. In de Boekholtstraat stond het gebouw van een van de oudste verenigingen: 't Departement Doesburg van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, met bewaarschool, spaarbank en bibliotheek. De spaarbank is allang opgeheven, de bibliotheek werd met die van het parochiehuis opgenomen in de openbare leeszaal en de kleuterschool van 't Nut vindt men nu aan de Oranjesingel. Op de afbeelding uit 1924 zien we hoofdleidster Jo van Heyst, de leidster Truus van Eek en onder anderen de kleuters: Riek Hulsman, Jo Evers, Huib van Aalderen, Henk Regeling, Dicky Brand, Rens en Lies Bier, Rik en Jan Bloembergen, Ton Groot Enzerink, Gré Meijer, Ton Nachtegaal, Joop Korpershoek, Elly van Voorst, Mellee, Dick Snijders en Dick Bloembergen.

38. Muziek in uw straatje van weleer! In een tijd waarin men radio, televisie, transistors en dergelijke niet kende, brachten straatmuzikanten amusement op straat. Regelmatig trof men draaiorgels, straatzangers, een Duits muziekkorps enzovoort aan en niet te vergeten de populaire Volendammers met hun vrolijke zangnummers. Doesburg kende ook nog Drikus Miehels die met zijn trekharmonica regelmatig een aandeel leverde in die niet te definiëren stijl van de oude tijd, welke men op enkele punten wel eens terug zou wensen. Figuren zoals Miehels (zie foto) zijn er niet meer.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek