Doesburg in oude ansichten deel 2

Doesburg in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.M. Snappenburg de Vries en A.J. Sloot
Gemeente
:   Doesburg
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0258-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Doesburg in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. School A (lager onderwijs en uitgebreid lager onderwijs) was ten tijde van de opname van deze foto (1919) ook bekend als school Walch, genoemd naar het vroegere hoofd. We zien de eerste en tweede klas met onderwijzeres Bouwmeester met naast haar: R. v.d. Wal, Th. van Voorst, W. Meulenbrug, Ger Brouwer, Gabr. Veldhuis, Herman Straalman en Henk Dalebout. Midden: Koos Wichers, Wies v.d. Kolk, Dora Denekamp, Jan Groot Enzerink, Winus Sloot, Ad Wanrooy en een onbekende. Voor: An Backer, Riek Versteeg, Nel Bouwman, Edy Berger, Gerda Sloot, Gees van Hal, Wil de Ru, Broer Liebe en Rens Scheffer. Liggend: Jan Malinekrot, Georg van Os en een onbekende. De openbare lagere scholen fuseerden later, waarbij een aparte openbare ulo-school kwam, met als hoofd A. Sellen (later J. v.d. Meer), en een lagere school (Ireneschool) met als hoofd W.Th.J. Buddendorf.

60. Hier zien we een groepfoto van de rooms-katholieke jongensschool in de Veerpoortstraat met als hoofd (1923) Jacobs en als onderwijzers J.N. van Westen en Leo van Hagen. Laatstgenoemde ontwikkelde bijzondere activiteiten op het gebied van de jeugdzorg, reclassering, Vincentiuswerk enzovoort. Van de leerlingen noemen we: Piet Willemsen, Henk Witjes, Theo Rabeling, Henk Heintzberger, Theo Kelderman, Wim Hartjes, Cor Koenders, de gebroeders Senhorst en Gerrit Vermeulen. Ook hier grote veranderingen. Er kwam een aparte ulo-school aan de Doormansingel (Ooipoortwal). Het schoolhoofd Jacobs werd opgevolgd door W.C. Cartens.

61. De afdeling ulo van de rooms-katholieke school Veerpoortstraat - ook al afgebroken - vervulde een streekfunctie. Deze foto van 1929 laat zien het hoofd J acobs en de onderwijzer Tubbing met achteraan: Herman Gerritsen, Jan van Hal, Joop Hachmang, Herman Engelsman, Frans Gerritsen, Theo Baars, Bert de Wolf en Hein Hoogenkamp. Voor hen: Weijkamp, Nel Zoet, Lena Bos, Nel Teunissen, Leida Belderbos, Joh. Teubner, Sien te Boekhorst, Giessen en Hanny Lucassen. Weer voor hen: Weijkarnp, Koert te Boekhorst, Wim Bos, Ton Dodenbier, Jan Siep, Leo Hachmang en M. Zuhrlohe. Vooraan:

Piet Terstappen, Van Hal, Herman Bos, Dries van Veen, Wim Siep en Anton Polman.

62. Het "Koninklijk Doesborchs Mannenkoor" (opgericht in 1878), met talloze triomfen in binnen- en buitenland (eerste prijzen onder meer te Brussel in 1884 en te Verviers in 1905), neemt een ereplaats in. De foto (1930) laat dirigent Oremus zien met onder anderen, op de bovenste rij: Tubbing, Staring, Buiting, Van Veen, Van Tuuren, Maandag, Te Loo, v.d. Wal, Derksen, Buiting, BeIderbos, Burgers, Nachtegaal en Kets. Middelste rij:

Salemink, Straalman, Berendonk, Welling, Jansen, Tiernigo, Ten Hulzen jr., Clemens, Borg, Van Holten, Gerritsen, Veldhuis, Vester, Van Veen, Wanrooy, Rozijn en Hulsman. Voorste rij: Jansen, Burgers, Stam, Bloembergen, Berendsen, Oremus, Bakker, Ditzel, Korpershoek, Van Hagen, Guikers en E. ten Hulzen. Van de prominente dirigenten noemen wij Jos. Besselink (overleden 1975).

63. Helaas is het christelijk gemengd zangkoor opgeheven. We zien hier dirigent Meiier (1924) met van links naar rechts de heren: Bosman, Romp, Kok, onbekend, Van Unen, Derksen, Nijman, Wassink, Bosrnan jr., Kerkkamp, Drost, Bosman, IJska, Radstake, Snijders en Westhoven. De dames, ook van links naar rechts: D. en A. Westhoven, Jolink, Maandag, Ditzel, IJska, Snijders, Van Unen, Drost, Kerkkamp, Tielbaard, IJska, Van Eek, Tielbaard, Meulenbrug, Radstake, Lankwerden, Van Heun, De Banek, beschermvrouwe mevrouw Ket jen-van Bosse, zuster Marie Meuleman, Flierman en J olink. Hoogtepunten waren de opvoeringen in de Grote Kerk van de oratoria "Jephta" en "De Ster van Bethlehem", versterkt met bekende solisten. De foto is genomen voor het huis van de familie Ket jen in de Koepoortstraat, thans bewoond door tandarts Dikland.

64. Deze foto uit 192 7 laat de christelijke jongelingsvereniging "Daniël" zien. Staande van links naar rechts: K. van Vuure, een onbekende, Rietmolen, Schonen, Koene, Kl. van Vuure, een onbekende, J. Vossers, Jolink, twee onbekenden, H. Backer, Jansen en Broekhuis. Zittend: een onbekende, Van Zoest, B. Lankwerden, D. Westhoven, A. Versteeg, D. Lankwerden, W. Vervoort en een onbekende. Liggend: Peddemors en Berendsen.

65. Een foto (begin 1930) van het "Doesburgse Schaakgenootschap" , een van de oudste plaatselijke verenigingen. Zittend: v.d. Geer (hoofd van school A), H. Uurbanus (voorzitter, onderwijzer aan school A), dr. J. Kuiper en W. Bakker. Midden: architect iI. J. Vervaart jr., H. Wentink, J.H. Janssen, W. van Londen, N. de Wolf (architect restauratie stadhuis, "de waag", "Hof Gelria" enzovoort), H. Bosman, Mulder, Hoogkamp en een onbekende. Achter: H. Radstake (plaatselijk dichter onder het pseudoniem "Drög-is-'t"), W. Meijering (apotheker), Hein Radstake, Ph. Gastelaars (in 1944 zonder vorm van proces door de Duitsers neergeschoten) en G.H.W. Lubbers.

66. De nu opgeheven gymnastiekvereniging "Drusus" poseerde in 1920 voor de christelijke school met de leider Chr. Hermsen en verder onder anderen: Rens en Jan Scheffer, Lies Brus, Jo ten Holt, Annie Derksen, Gerda Berendsen, Gees van Hal, Janny Kranenborg, Miep Bier, Edy en Bep Berger, Mien Ditzel, Marie Hagenberg, Hetty Moossdorff, Toontje en Jan Wanrooy, Ton Korpershoek, Annie van Velzel, Lena Straalman, Met je Volkers, Truus van Eek, Jo en Gerda van Veen, Marie Liebe, Sip Venema, Jan Ras, Gerrit Nachtegaal, Kees van Tuuren, Adr. van Rooyen, Herman van Ark, Hein Flierman, Hugo Backer (vele jaren voorzitter van "Rood-Blauw"), Wim Raak, Bram van Til, Evert Hendriksen en Hein Wassink.

67. De oudste gymnastiekvereniging was "Thor", gefuseerd met "A.V.D." onder de naam "Eendracht", laatstelijk samengebracht met de rooms-katholieke vereniging "Agilitas" onder de naam "Unitas". Wij plaatsen een foto van de viering van het vijfentwintigjarig bestaan (1930) met op de voorgrond: Joh. Broekhuis, Leuverink, de wethouders D. Meijer en J. Clemens, G. Walch, Arie den Boer en G. Jansen. In de groep veel bekende gezichten, onder anderen: Ab Schrader, J. in 't Hout, G. Roering, Kelderman, de dames Jansen, Henny Römer, Vester, K. van Tuuren, Van Voorst, Jan Berendsen, E. Ditzel, Gerh. ten Brinke en directeur Chr. Hermsen.

68. In de jaren twintig bestond de rooms-katholieke gymnastiekvereniging "Sint Hubertus" , die zich ook al van de leiding van Chr. Hermsen had verzekerd. Uit de groep gymnasten noteren wij: Tine en Netty Teubner, Jo Vesterink, Truus Polman, Marie Terstappen, Made Rutten, Marie Hogenkarnp, Jo Faassen, Johanna Helmich, Ria Helmes, de gezusters Van Grinsven, Herm. Berendonk, Harry Staarink en Gradus Banda. De opname is gemaakt voor de Mauritskazerne.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek