Doesburg in oude ansichten deel 2

Doesburg in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.M. Snappenburg de Vries en A.J. Sloot
Gemeente
:   Doesburg
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0258-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Doesburg in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. De "St.-Vincentiusvereniging" beoogde de beoefening van de naastenliefde, naast het rooms-katholiek armbestuur. Inkomsten verkreeg men onder meer door de verzorging van begrafenissen. Voor derde, tweede en eerste klas begrafenissen waren er respectievelijk acht, tien en twaalf dragers. Thans steunt deze vereniging in het bijzonder het missiewerk. De foto laat op de achterste rij zien: H. Jansen, J. Hoogenkamp, B. Winterink, J. Claus, Herm. Roelofsen en Graafsma. Midden: Dragt, Essing, J. Derksen, J. van Sommeren, W.F. Cartens (hoofd van de rooms-katholieke ulo-school), L.l. van Everdingen en W. Rutten. Voor: G. Starink (vele jaren voorzitter; actief in diverse verenigingen), Theo Buiting, B. Bos, L. van Hagen, H.B. Wermers, W. van Sommeren en B. Claus sr.

70. Bij een begrafenis droeg men vroeger geklede jas en hoge hoed. Huis aan huis gaf de aanspreker kennis van het overlijden, na een "voorbericht" aan relaties. Naast de verzorging door "St. Vincentius" (aanspreker A.J. Wee tink) kende men die van de protestantschristelijke vereniging "Patrimonium" (aansprekers onder anderen G. Garritsen en J.W. Scheffer). De lijkwagen werd getrokken door een met een zwart kleed omhangen paard; te voet sloot men zich hierbij aan. De foto (1924) laat de Vincentiusbegrafenis zien van onderwijzer M.D. Schoot, met voorop vaandeldrager Nico Lamers. De opname geschiedde vanaf het Mariënbeeld, de niet-officiële naam voor het begin van de Veerpoortstraat.

71. Feestvieren kon men voorheen ook. De allegorische optocht bij de viering van een eeuw onafhankelijkheid (I913) geeft daar een indruk van. Geheel links ziet men het voormalig plaatselijk telefoonkantoor, naast "Hof Gelria". Op de voorgrond loopt een politieman met helm. Naast de algemene festiviteiten kende men de zogenaamde buurtfeesten. Geen straat in de stad of er was een buurtfeest bij bijzondere gelegenheden. Slechts enkele buurtverenigingen hebben zich weten te handhaven. Oranjefeesten worden sinds 1910 verzorgd door de vereniging "Doesburg en Oranje". Tijdens de kermis traden vroeger reizende toneel- en cabaretgezelschappen op (Concertzaal).

72. In 1924 brachten koningin Wilhelmina en prins Hendrik een bezoek aan Doesburg. Voor het stadhuis verwelkomde burgemeester jonkheer mr. G.A.A. Nahuys de hoge bezoekers, waarna het christelijk gemengd zangkoor het koninklijk paar toezong: "U zeeg'ne God". Bloemen werden aangeboden door het koorlid A. Westhoven (thans mevrouw Baay-Westhoven). In 1932 kwam koningin Wilhelmina, ter gelegenheid van grote legeroefeningen in de Achterhoek, wederom in onze oude vestingstad. Op de Paarde markt bezichtigde zij een daar opgestelde moderne houwitser.

73. De feesten Doesburg - 700 jaar - stad (1937) waren vijf dagen dolle vreugde met grootse historische en allegorische optochten, ruitersport, zomerkermis enzovoort. Organisatoren waren notaris Horst, dr. Rensing, Sonnenberg en H. van Hagen met als werkcomité H. Bloembergen, J.H. Janssen en H. Vester, allen geboren organisatoren. Achter de Martini was oud-Doesburg gebouwd. De foto laat de aanbieding van de "oorkonde 1237" zien, gecalligrafeerd door C. van Vel zel (hij schilderde ook vele stadsgezichten). Links staat mevrouw Nahuys, dan Joh. Stein, H. Bloembergen, G. Lubbers, burgemeester Nahuys, J. Nieuwenhuis, H. Sonnenberg en rechts (met baret) schout Snappenburg de Vries.

74. Hier ziet men ,,'t stadhuis" op de Markt, speciaal gebouwd voor de feesten in 1937, met vanaf rechts vier rakkers, de schepenen Steffens en Claus sr., schout Snappen burg de Vries, de schepenen G. ten Hulzen en L. Hassink en nog twee rakkers. "Voor de feestdagen" kon men daar trouwen, scheiden en 't burgerrecht kopen. Een duizendhoofdige polonaise, voorop het muziekkorps van de Geldersche Tramweg Maatschappij, trok over de houten, dwars over de Kerkstraat gebouwde, luchtbrug. Een hoogtepunt, waardoor de sitdownstaking van kermisexploitanten bliksemsnel werd gebroken. De overlevering wil dat er toen meer bier door de keelgaten ging dan water door de IJssel. Bij de opening dronk men champagne met matetn),

75. Een foto van wijlen J.H. Janssen mag niet ontbreken. Hij was directeur van wasserij "IJsselstroom'.' Hij had als hobby fotograferen van plaatselijke toestanden en evenementen (fotografisch geschiedschrijver). In het maken van trucfoto's was hij een meester, ook van aprilgrappen-met-foto's in regionale bladen. Met oude huisbellen maakte hij een carillon, componeerde de muziek van het stedelied OudDoesburg, was werkend lid van vele verenigingen op sport- en muzikaal gebied en hij was voorts altijd bereid tot hulpverlening. Enige malen was hij raadslid en na de bevrijding enige tijd wethouder. Een zeer geziene persoonlijkheid, niet alleen in Doesburg, maar in heel de Achterhoek. Hij is eind 1966 overleden.

76. De raad poseerde na de restauratie van het stadhuis (1940). Zittend vanaf links: ir. J.H. Ubbink, Velthuysen, De Graaff, Belderbos, wethouders Rijnders en Van Aalderen, burgemeester jonkheer Nahuys, secretaris Jacobs, de vier latere wethouders Janssen, Lubbers, G. Bloemendaal en J. Nieuwenhuis, en H. Buunk. Staande onder anderen: notaris Horst, ir. H. Vis (G.T.M.-directeur), de burgemeesters Cordes (Hummelo c.a.), jonkheer R. van Grotenhuis (Angerlo), drs. v.d. Wall (namens het ministerie van sociale zaken), Clerk; Romijn (ontvanger), Snappenburg de Vries (later secretaris), Callenfels, Schouwink (inspecteur van politie), oud-raadsleden Staring, E. ten Hulzen, A. Hartemink en G.W. de Wit. De dames zijn onder anderen: Nahuys, Van der Wal en De Wolf.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek