Dokkum in oude ansichten deel 1

Dokkum in oude ansichten deel 1

Auteur
:   W.T. Keune
Gemeente
:   Dongeradeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3620-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dokkum in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Het boekje dat hier voor U Iigt bevat een aantal oude ansichten en foto's van Dokkum zoals het was in het eerste kwart van deze eeuw, Het is niet een gids door de oude stad en dat kan het ook niet zijn. Het wil slechts bij U oproepen de gevoelens van blijde, soms wat weemoedige herinneringen, die het rondsnuffelen in een doos of album met oude foto's met zich meebrengt. Ik heb er daarom vanaf gezien om deze kleine verzameling al te zeer te orden en, zodat het omslaan van de bladzijden telkens weer een klein avontuur blijft van het al of niet herkennen van oude personen en situaties.

Het boekje is samengesteld voor stadgenoot en vreemdeling. De Dokkumer zal er tal van vertrouwde plekjes uit zijn jeugd in terugvinden en speciaal voor hem heb

ik een aantal oude schoolfoto's opgenomen.

De vreemdeling maakt kennis met een del' oudste van Frieslands elf steden, die ieder lagere schoolkind kent als de stad van Bonifatius.

Niet aileen de eerbiedwaardige ouderdom van Dokkum komt ons uit de ansichten tegemoet. Zij tonen tevens iets van het leven en de bedrijvigheid, die al sinds het jaar 1000 en daarvoor kenmerkend zijn voor deze plaats. Als handelscentrum voor een wijde omgeving is Dokkum aan het lot van zovele oude steden om langzaam in te dommelen ontkomen.

In oude tijden een zeehaven, zetel van de admiraliteit van Friesland, wist het tijdig de bakens te verzetten toen dat nodig bleek. In het begin van de peri ode die U hier in beeld ziet kwam de Dokkumer grossierderij

tot bloei. Nog steeds strom en de bewoners van het omliggende platteland op de marktdagen en koopavonden in groten getale naar de stad.

Oat in Dokkum de boog niet altijd gespannen kon blijven laten de foto's in dit boekje eveneens zien. In de sport wist men zijn mannetje te staan en de Dokkumer kaatsers waren in de twin tiger jaren overal in de provincie gevreesde en gerespecteerde tegenstanders. In de tegenwoordige tijd zijn het de turnsters, die van zich doen spreken.

V oor stadgenoten een gewone toe stand, voor vreemdelingen wellicht een red en tot verbazing is de enthousiaste viering van feesten als daarvoor aanleiding is. In het begin van deze eeuw waren het de grate landbouwtentoonstellingen die met de nodige feestelijk-

heden gepaard gingen, om nog maar niet te spreken van kermis enjaarmarkt. De herdenking van de bevrijding van het Franse juk, die in 1913 werd gevierd is op tal van fete's vereeuwigd. Enige daarvan ziet U in dit werkje.

Omdat ik vooral het leven in Dokkum in vroeger tijd heb willen Jaten herleven heb ik er van af gezien om de bekende toeristische trekpleisters zoals het raadhuis, de grate kerk en het admiraliteitshuis in deze kleine verzameling op te nemen. De stadgenoot kent die gebouwen en voor de vreemdeling is het alleszins de moeite waard om daar zelf eens een kijkje te gaan nemen. U bent daar altijd welkom.

Het Kleindiep met links het stadhuis en de Suupmarkt. Een volksgedichtje uit het begin van deze eeuw zegt er het volgende van:

"Van del' Veen woo/It op de hoek Hubernet verkoopt geen koek, Sibbeltsje Kool, die ziet zo ZUllI', Feenstra verkoopt zien kachels duur,"

De aloude Woudpoort, een van de toegangen tot de stad, werd in 1902 afgebroken en vervangen door de nu al niet meer bestaande fraaie houten ophaalbrug. Niet aIleen de brug werd het slachtoffer van de mod erne tijd, ook het huis op de achtergrond heeft voor de eisen van het verkeer bet veld moeten ruimen. Links zien wij het Kollumer veerhuis, eigendom van A. Hacquebord. Op de brug staat brugwachter Frederik de Vries van het mooie weer te genieten.

Rechts staat de bruggewachter Frederik de Vries in gezelschap van de zoon van smid Bijlsma. De kruidenier Minne Rozema, die zoals meer van zijn vakgenoten ook het beroep van cafehouder uitoefende, staat er bij met zijn hondekar. Bij de boeren in de omtrek was hij een populaire figuur, want onder de zakken suiker en koloniale waren lagen in zijn kar de flessen alcoholica. Sjoerd van Klaarbergen, de zoon van de slager uit de Breedstraat, kon zich de kans niet laten ontgaan om met zijn fiets ook op de foto te komen. Op de achtergrond (midden) zien we een tankwagen met petroleum met paardetraktie.

j)okkum

Foto en u1tgave: W. J. Heeringa, Dokkum

Aan de Verlengde Diepswal legden de boten van Kemp en Aigra aan, die diensten op Leeuwarden en Groningen onderhielden. Rechts steekt boven de omringende huizen het dak van het armhuis uit. Evenals velen van zijn bewoners had het huis betere dagen gekend. In de eerste helft van de zeventiende eeuw herbergde het als "Zeekantoor" het college van admiraliteit. Na een grondige restauratie in de jaren 1961-'63 doet dit admiraliteitshuis thans dienst als streekmuseum.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek