Dokkum in oude ansichten deel 1

Dokkum in oude ansichten deel 1

Auteur
:   W.T. Keune
Gemeente
:   Dongeradeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3620-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dokkum in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

DOKKUM

De oude gasfabriek in al zijn glorie, gebouwd op de Van Aitzemadwinger. De fabriek is sinds lang verdwenen en het bolwerk is enige jaren geleden weer vrijwel geheel gerestaureerd. Rechts is een gedeelte te zien van de "melkfabriek" van Helder, een van Dokkums industrielen uit bet eerste kwart van onze eeuw.

w'oudpoort DOCKUM

De Woudpoort vanaf de brug gezien. Links was het station van de paardetram DokkumVeenwouden, die in 1926 plaats maakte voor de stoomtram. Midden op de foto het beeld van de moderne tijd: de rood-witte autobus van de in 1923 door Kuipers, Van der Mey en Wouda gestichte lijndienst Dokkum-Leeuwarden. Rechts achter de bussen van de directe concurrent van de paardetram S. Prins, die een dienst op Veenwouden exploiteerde.

ILiU ..?. 3-422. VI!;:_" J. ScIIl"tt1rdll', Do:...llll'l.

'::v

Bonltaclusbron - Dokkurn.

De uit 1884 daterende Bonifatiusfontein midden in het wijde land even buiten de stad. Het heldere water van deze bron, waarvan het ontstaan aan Bonifatius wordt toegeschreven, leverde de eeuwen door drink water van uitstekende kwaliteit, In de achttiende eeuw werd dit water per schip verkocht aan bierbrouwerijen in geheel de provincie, omdat het zich uitstekend leende voor de bereiding van bier. In de twin tiger jaren is op deze plaats het nag bestaande bedevaartspark met kapel verrezen.

De paardetrarn, roemruchter nagedachtenis. Ter gelegenheid van het jubiJeum van J. Wiersma maakte deze feestelijk versierde wagen een extra rit. Bij het paard staat Cornelis Damsma, die later in Atjeh zou vechten, en bij de Dokkumers beter bekend was onder zijn bijnaam "Brave Pieter". Naast de twee wel-gebaarde voerlieden staan de be ide conducteurs. Op 5 oktober 1880 maakte de paardetram zijn eerste rit. De afstand DokkumVeenwouden werd in ongeveer een uur afgelegd.

POKKUM. Station N. F. L. S.

Uitg J Kammill~~ DQH::m

Het station van Dokkum in de goede oude tijd van de Noord-Friesche Locaalspoorwegmaatschappij, die de lijnen Leeuwarden-Stiens-Dokkum-Metslawier en Stiens-Tjummarum -Harlingen exploiteerde. De maatschappij werd in 1905 overgenomen door de H.B.S.M., die op zijn beurt in 1935 opging in de Nederlandse Spoorwegen. Na de Tweede Wereldoorlog is het reizigersvervoer op deze lijnen gestaakt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek