Dokkum in oude ansichten deel 1

Dokkum in oude ansichten deel 1

Auteur
:   W.T. Keune
Gemeente
:   Dongeradeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3620-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dokkum in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

De zesde klas van de openbare lagere school, de "Burgerschool" aan de Woudpoort. Bovenmeester J. H. Z. Molewijk en juffrouw Frankena kijken naar het vogeltje van de fotograaf. De Dokkumer burgers in spe: Klaas Toornstra, Pier Toornstra, Rikus Stavorinus, Griet Nijhuis, Jo Sijtzema, de zusjes Van Stralen, broer en zus Sepp, de familie Van der Velde en Eelco de Vries.

Het bestuur van de afdeling Dokkum van bet Nederlands werkliedenverbond "Patrimonium", waaruit later de woningsticbting van dezelfde naam zou ontstaan. In bet midden zit voorzitter J. Kooistra, geflankeerd door zijn naar bet gebruik van die tijd ernstig en waardig kijkende bestuursleden R. Hazenberg, K. Elgersma, K. Kooistra, H. Damsma, R. Mook, Penninga, J. Pranger, W. Hoekstra, K. Brouwer en J. Wagenaar.

De hardrijderijen voor kinderen op het Kleindiep waren in de eerste decennia van onze eeuw jaarlijks terugkerende evenementen. Na de Tweede Wereldoorlog trachtte men deze traditie weer in ere te herstellen. Op de achtergrond de nog in werking zijnde korenmolen "ZeIdemust" van molenaar Bakker.

De drie kaatskoningen van Dokkum uit de twintiger en dertiger jaren: Klaas Kooistra, Gerben Koster en Ids Jousma. Zij waren de trots van de in diejaren alom gevreesde kaatsvereniging "Oostergo" die in die jaren het ene kampioenschap na het andere in de wacht sleepte. Op de tafel de "zilveren bal", de ereprijs van het nu nog beroemde kaatstoernooi, de "P.C." in Franeker.

De Dokkumer kegelclub "Houdt 'm er op". Tijdens een feestelijke maaltijd ter ere van een behaald succes poseerden de leden voor fotograaf Heeringa. Oude Dokkumers zullen de heren De Koe, H. Bary, Nauta en Heeger nog wei van deze foto terugkennen. De kegelbaan bevond zich in de "Buitentuin", een geliefd ontspanningsoord voor de burgerij in die dagen. Van de oude glorie is heden ten dage niets meer over. De societe it "Ons Genoegen" en de hem omringende buitentuin zijn aan de mod erne bouw ten offer gevallen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek