Dokkum in oude ansichten deel 2

Dokkum in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G.I.W. Dragt
Gemeente
:   Dongeradeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5259-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dokkum in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

De treek DOKKUM

9. Op deze ansichtkaart uit circa 1915 zijn we de Streek iets verder richting Hanspoort afgelopen.ln het midden staat het woonhuis dat bij molen "Het Hert' hoorde, nu halfverborgen achter de bomen. Het huis waarachter de molen opduikt staat er nog steeds, maar vooral aan de linkerkant is vrijwel alles afgebroken.

10. Aan het uiterste einde van de Streek , bij Betterwird waar de Ee een scherpe bocht maakt, stond ook een molen. Het was een korenpelrnolen, .. De Jonge Sytske", voorheen .. De lange Ulbe". Ook deze molen was in het bezit van de familie Banga, eerder nog dan de houtrnolen.

11. Een heel bijzondere foto uit het begin van deze eeuw, genomen vanuit de tuin van een herenhuis dat .Jiet slotje" werd genoemd. De schouwen een tegeltableau hieruit zitten nu in de burgerneesterskamer van het gemeentehuis. Rechts, aan de overkant van de drukbevaren Ee , zien we de Voorstreek. Hier was overigens oak een huis , dat "it slotsje " werd genoemd. Het grate. witte huis links op de foto behoorde tot het complex met houtzaagmolen .. De Phoenix" van de familie Helder.

/

12. Een foto uit 1939 ten tijde van de bouw van een brug ten behoeve van de rondweg. Op de achtergrand de Streek met de pelmolen "De lange Sytske", hier zonder wieken. De man op de voorgrond met de bolhoed is burgemeester Jonker, die de werkzaamheden komt inspecteren.

13. Herstelwerkzaamheden aan het Noordervallaat in 1914. Op de achtergrond het Parksterbolwerk. Vroeger kwam de Hantumervaart langs herberg De Altena via een vallaat in de Ee. In 1876 werd tussen deze vaart en de Aalzumervaart een kanaal gegraven, dwars door de Westerisse. Haaks hierop kwam een nieuwe vallaat, hier op de foto te zien, en die bij de Altena werd gedempt. Sluiswachter bij de Noordervallaat was in deze tijd de heer Terpstra, hier met kind aan de hand vooraan op de bodem van de sluis te zien.

14. Het gemeentelijk gasbedrijf werd in 1906 gebouwd op de dwinger tussen Parkster- en Noorderbolwerk. Al in 1859 brandden er in Dokkum gaslantaarns, maar het gas daarvoor kwam van een particulier bedrijt. Het betreft hier overigens gas gemaakt uit kolen; aardgas werd in 1954 gei'ntroduceerd. Het complex van gasfabriek, directeurswoning en gashouder (een tweede werd er in 1926 nog bi jgebouwd), is inmiddels af'gebroken. De woning geheellinks, met de verhoogde stoep, staat er nag wei steeds, op de hoek met het Karrepad.

15. Terwijl gas wei gebruikt bleef worden voor koken, werd het voor verlichting op straat en in huis verdrongen door elektriciteit. Op 11 september 1922 werd in Dokkum voor het eerst (vanuit Leeuwarden) stroom geleverd. Sommigen zagen hier direct brood in, zoals Aile Klaver, van huis uit loodgieter. die zich hier Iiet vereeuwigen als electricien.

DOKKUM

Hanlumerpoort

16. Een ansichtkaart van de Hantumerpoort (ook we I Hanspoort of Streeksterpoort genoemd) uit circa 1910. Op de plaats van de voormalige particulicrc gasfabriek , die in 1906 overbodig werd, is een compleet wijkje neergezet. Dit terrein, eigenlijk een dwinger behorend bij de lode-eeuwse omwalling, is in de jaren zeventig geheel gerestaureerd; voor huizen was daarop geen plaats meer en niets rest er meer van.

17. Een prachtige oude foto van het Kleindiep waar deze overspannen wordt door de gietijzeren Bonte Brug. Links een rij met huizen die voor een groat dee] doorlopen tot de Nauwstraat , waardoor deze kant het karakter van achtergevels kreeg. Ervoor een smalle kade , Turfmarkt geheten, naar de turfschepen die hier aanlagen en uitgeladen werden.

Gezicht op de Lageweg. DOKKUM.

18. Op deze ansicht kijken we over de Bonte Brug zo de Lege- of Lageweg in. De straat ligt een stuk Jager dan de parallelle straten meer naar het oosten toe, doordat die op de oude handelsterp Jiggen. Een pvallend element aan de Legeweg is het witte kerkje van de Verenigde Christelijke Gerneente , waarvan rechts de open koepel nag te zien is.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek