Dokkum in oude ansichten deel 2

Dokkum in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G.I.W. Dragt
Gemeente
:   Dongeradeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5259-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dokkum in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Nauwstl'aat

DOKKUM

19. De Nauwstraat: niet aileen nauw, maar ook kort. In de vorige eeuw noemde men het deel tot de Westersingel, nu Koekebakkerssteeg, ook wei Nauwstraat.

20. Op de hoek van de Legeweg en de Nauwstraat had de familie Van der Werff een grutterszaak met pakhuis daarnaast. Hier staan ze voor hun winkel:

Jan van der Werff (geboren 1833) en zijn vrouw Klaaske , nog met de Friese hoofdtooi van oorijzer en flodderrnuts. De dochters Martje en IJmkje, ook al niet piepjong meer op deze foto van circa 1910, hebben de Friese dracht al omgeruild voor een niet-streekgebonden dracht.

21. Het hart van Dokkum omstreeks 1895. De Zijl was niet aileen een sluis die tot 1729 het zaute water van het Grootdiep scheidde van het zaete water van het Kleindiep, hier op de voorgrond; het was ook de hoofdverbinding tussen het noordelijke en zuidelijke stadsdeel en er werd markt gehouden.

22. Nogmaals de Zijl met het stadhuis, nu in 1907. We zien de festiviteiten rond het ambtsjubileum van Doederus de Vries, die in dat jaar veertig jaar burgemeester van Dokkum was. Het balkon is feestelijk versierd met de tekst "Hulde aan den Burgerneester". We zien voorts een van de praalwagens die onder de vrolijke tonen van het muziekkorps onder leiding van A.J. Wolters door de stad reden.

23. De Zijl was door de aanwezigheid van het stadhuis ook in politiek opzicht het centrum van Dokkum. Hier een opname uit 1922 met een propagandakar van de SDAP. kieskring Leeuwarden, voor de kamerverkiezingen.

24. Keek men in 1896 vanaf de Zijl naar het oosten, dan zag men een Grootdiep vol pramen en schuiten. Dit was de aloude zeehaven van Dokkum, iets wat men zich met dit beeld goed voorstellen kan. De markante sigarenfabriek van Bouma (rechts) staat er nog, nu als dubbel woonhuis. De cichoreifabriek meer richting Kettingbrug op de achtergrond en de ernaast gelegen pottebakkerswerkplaats hebben echter voor woningen plaats gemaakt.

25. Een ansichtkaart van een paar jaar later dan de vorige foro, oak vanaf de Ziji kijkend, maar nu richting Diepswal. Toen een straat waar je nag rustig midden op de rijbaan kon lopen; nu een zeer drukke verkeersader.

26. Drukte op de Diepswal vanwege de eerste elfstedentocht per [jets. Aanvankelijk was de fiets een kermisattractie, maar al gauw kreeg dit nieuwe vervoermiddel een belangrijke rol in verkeer en recreatie/sport.

27. Fietsen konden op zeker moment ook gehuurd worden, tegen lOcent per uur. Dat leek deze Dokkumse blommen van 16 jaar wei wat en vlak voor hun fietstocht naar Leeuwarden lieten ze zich vereeuwigen. Van links naarrechts: Sipv.d. Schout, Marie Veen, Habel Jousma, Janke de Beer, Jantje Kool, Pietje?, Martha van der Nel en Anneke Witteveen.

28. Deze fraaie ansichtkaart werd in 1904 verzonden. Het laat de Diepswal voorbij de welbekende boekhandel Bergsma (voorheen Schaafsma) zien , ook wei verlengde Diepswal geheten. Opvallend anders was de bestrating met keitjes en de oude bomenrij, Het statige woonhuis links is thans onderdeel van streekmuseum Het Admiraliteitshuis, nadat het eerder als politiebureau en arbeidsbureau had gediend.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek