Dokkum in oude ansichten deel 2

Dokkum in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G.I.W. Dragt
Gemeente
:   Dongeradeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5259-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dokkum in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Haaks op het woonhuis staat het Adrniraliteitsgebouw uit 1618. Na het vertrek van de Adrniraliteit naar Harlingen in 1645 kende het vele besternmingen. Voordat het in 1963 het streekmuseum van Dokkum werd, was het jarenlang Armenhuis. Dit is een foto uit die tijd, genomen op de binnenplaats met de prachtig versierde toegangspartij.

30. Dokkumers kijken u aan. Dit zijn de armvoogden. van links naar rechts: de wijnhandelaar J. van der Veen , meelhandelaar K. Peereboorn , de directeur van de Harmonie L. Stuit , gemeentesecretaris G. Bleeker, de manufacrurier B.1. Stockman en 1. Bakker, van beroep molenaar. Een foto uit het eind van de vorige eeuw.

31. Nog verder gaand over de Diepswal komt men in het verlengde van de Lange Oosterstraat , Halvemaanspoort genaamd. Deze naam is ontleend aan een verdedigingswerk dat daar voorbij de poort lag. De fraai versierde gevel rechts in het midden herinnert nog door middel van een gevelsteen aan de zoutziederij die hier vroeger was.

32. Voorbij de Halvemaanspoort is de Harddraversdijk, de weg naar Oostrum over de voormalige (zee)dijk. Rechts is nog een stukje van het Dokkumer Diep te zien. Deze dijk ofweg (in het Fries is dat vrijwel synoniem) was niet geplaveid, lang en recht en daardoor zeer geschikt voor harddraverijen. Op deze foto zien we een van de laatste harddraverijen die hier gehouden werden. Links staat het publiek en natuurlijk het muziekkorps.

33. Met zoveel water rond de stad is Dokkum als er ijs ligt een paradijs voor de schaatsliefhebber. Hier zien we de gracht bij het Westerbolwerk met op het eind de klapbrug voor de Hanspoort. Er is een mooie baan schoongemaakt en er staan tenten op het ijs.

34. De plaats voor schaatswedstrijden was de Hardrijdersgracht aan de oostkant van de stad; de naam zegt het al. De IJsclub Dockum schreef die wedstrijden uit. In 1900 liet de ijsclub een fraaie houten tent maken, die een plekje had op een weiland aan de oostkant van de gracht. Hier zien we de officials van de ijsclub en van de muziek geposeerd voor de tent, kort na 1900.

35. Dit is de Hardrijdersgracht op een ansicht die in 1906 verstuurd werd door de bekende schilder Ids Wiersma uit Brantgum. Geheel op de achtergrond links staat de ijshcrberg, later boerderij van Siebe Brouwer en thans in gebruik ais open bare bibliotheek. Rechts staat een eenzame figuur: een vrouw nog met de Friese hoofdtooi, waarop zij bovendien een oorijzerhoedje of kyps draagt.

Keereweer - _Ioddergat DOKK"G:M

36. Het Keereweer loopt vanaf de Oostersingel tot aan het bolwerk; er liep een smal straatje langs. De huizen links, met de tuintjes ervoor waar de was te drogen en te bleken ligt, zijn er niet meer. De naam Keereweer komt mogelijk van een draaikruis (tourniquet) dat er stond en dat in het Fries kierewier heet. Het buurtje hier heette vroeger Moddergat.

37. De Oostersingel was van oudsher een oud stadsgrachtje, dat liep vanaf de Koornmarkt tot aan de Dam en dat diende voor transport per praam. Toen het een open riool werd, heeft men het in 1868 gedempt en er een parkje van gemaakt, dat niet erg fraai genoemd kan worden. Het is altijd min of meer een achterafstraat geweest zonder winkels, met aileen enige pakhuizen. Ook nu vind je er vrijwel aileen zaken die hun voorgevel op de Breedstraat hebben. Rechts op deze foto uit ongeveer 1905 is de oude gereformeerde kerk te zien, die in 1926 vervangen werd door een veel groter gebouw.

38. Nog een beeld van de Oostersingel. maar nu meer naar het noorden. Van de huizen rechts zijn er nog diverse bewaard gebleven, maar helaas zijn er ook enkele gaten in de gevelwand ontstaan. Het pand waar de drie jongens voor staan en waarvan de gevel bekroond wordt door een lange pinakel, is .Jie: Lokaal". In 1878 werd het gekocht door de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs ten dienste van evangelisatie. Er was plaats voor circa 200 personen en bekende predikanten als dominee Ploos van Amstel hebben er gepreekt. Na de doleantie vergaderde de Gereformeerde Kerk er. maar vanwege plaatsgebrek zette men her kerkgebouw neer dat op de vorige toto te zien is.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek