Dokkum in oude ansichten deel 2

Dokkum in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G.I.W. Dragt
Gemeente
:   Dongeradeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5259-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dokkum in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. In Eureka is deze foto genomen van een jeugdige ruiter. De zeehond werd in de omgeving van Dokkum geschoten en in Eureka tentoongesteld. Het (Evangelisatie-)Lokaal aan de Oostersingel ging op zeker moment over in handen van H. van der Weij. Deze had eerst een smederij op de Streek , later een winkel in huishoudelijke zaken op de Hoge Pol en daarna een rookartikelenzaak in de Nauwstraat. Met de aankoop van het LokaaI meende hij het definitief gevonden te hebben en hij noemde bet Eureka (=gevonden). Hij organiseerde er partijen , tentoonstellingen e.d. In 1926 kocht de fa. Wouda het en momenteel is er hun autowerkplaats.

Uilg. A. Scbaatsma. OoHum.

Hoek Oostersingel. IJolclcum.

40. Centraal op deze ansicht uit 1904 van de hoek Koornmarkt/Oostersingel staat het mooie graanpakhuis waar nu de fa. Wouda is gevestigd. Ernaast is hier de herberg van C. Toornstra te zien, waar je ook kon biljarten.

41. Dit plaatje is niet zo gemakkelijk te herkennen. Het is een foto uit ongeveer 1875, genomen vanaf wat toen de Kleine Zuupmarkt heette, kijkend richting Aalsurnerpoort. Drie van deze huizen staan nu nag overeind, namelijk het hoekhuis, nu een sigarenzaak (voorheen gebr. Katsma); en de twee huizen met brede witte daklijst links van de trapgevel. Het tweede huis van de hoek is er niet meer , de andere zijn vervangen door nieuwbouw. Let eens op de luiken van het meest rechtse huis, waarvan het onderste deel is opengeklapt.

DOKKJW

Aa S":'l"Iooort

42. De Aalsumerpoort op een ansichtkaart uit [906. Nog heel goed herkenbaar, al waren de tuinen voor de huizen rechts heel wat dieper dan nu. Links is men bezig de fraaie leibomen bij te knippen.

DOKKUM

Statlonswcg

43. De Aalsumerpoort vanaf dezelfde richting, maar iets verder naar de Stationsweg toe. Opvallend zijn de opgestelde slijpsteen en de landbouwwerktuigen van smid Bontekoe. Een eenscharige ploeg waarvan de slijtende delen van gesmeed staal waren gernaakt, kostte er f. 36.-.

44. Hier een foto van voor 1900 van diezelfde Aalsumerpoortl-brug maar nu naar het zuiden, met de hoefsmid Bontekoe rechts. Een paard voor een wagen met een zware boomstam erop poseert geduldig voor de fotograaf.

Buiten jalsumpcorl bij DGkkum

45. Logement en stalling" 't Wapen van Oost- en Westdongeradeel" was een van die herbergen die je dikwijls vindt aan de uitvalswegen van steden, zo ook in Dokkum. Eigenaar ervan was op deze kaart uit 1900 l.S. Kooistra, die al in de jaren tachtig adverteerde met zijn stalling en met de verhuur van paard en rijtuig. Niet te verwarren met het Jogement en de stalling van "Het Wapen van Oostdongeradeel" dat de weduwe Luurs runde in de Grote Breedstraat. GeheeJ rechts is nog een deel van het tramstation te zien en achter het logement de melkfabriek van Helder.

46. Statig rijst dit grote huis op temidden van een landelijke omgeving. Het was het woonhuis genaamd Sonnenborgh van Pieter Helder aan de grindweg naar Metslawier (Stationsstraat) en het staat er nog steeds, nu als notariskantoor met een modern woonhuis eraan vast gebouwd. Deze zeer vroege toto, uit circa 1875 of daaromtrent, laat nog het bruggetje over de Aalsumervaart zien en in de verte de molen op het Schapedijkje.

47. En dit is de bewonervan het herenhuis op de vorige foto , Pieter Helder (1811-1883) in 1873 gefotografeerd temidden van zijn zoons. Pieter Helder was zeehandelaar, houthandelaar en fabrikant van dakpannen; een zoon fabriceerde bakstenen. Nog steeds worden er bakstenen in de grond gevonden waarin diens naam staat gedrukt , J. Helder Pzoon, Dokkum. De steenfabriek van de familie Helder stand bij Oostrum; de schoorsteen ervan vormt nog steeds een baken voor de wijde omgeving.

Dokkum. Stationstoeg.

48. Een lornmerrijk plaatje van de Stationsweg uit circa 1935, met een voor die tijd vertrouwd element: de petroleum venter.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek