Dokkum in oude ansichten deel 2

Dokkum in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G.I.W. Dragt
Gemeente
:   Dongeradeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5259-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dokkum in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Op 27 en 28 juli 1909 werd er in Dokkum een grote landbouwtentoonstelling georganiseerd. Dat was een groots gebeuren, waarbij allerlei nieuwigheden werden getoond. Erwerden extra treinen ingezet vanuit Leeuwarden en er werden diverse muziekuitvoeringen ten gehore gebracht; er werd een kaatspartij georganiseerd en het geheel werd afgesloten met een groots vuurwerk op kosten van de gemeente. De foto toont een onderdeel van de tentoonstellingsgebouwen die op de Markt waren neergezet. We zien op de voorgrond een vitrine met sproeipoeder en de ingredienten waarvan het gemaakt werd van de firma J. Boersma en links is een etalage met uierzalf van K. Okkinga.

50. De Markt te Dokkum. Ooit een terp die opgeworpen werd om het houten Bonifatiusgedachteniskerkje te vrijwaren voor overstromingen, vervolgens kloosterrerrein, daarna kerkhof, toen marktterrein en nu in gebruik als parkeerterrein en plein voor evenementen. Het monument op de voorgrond werd opgericht als eerbewijs voor burgemeester Jonker; aileen het voetstuk bestaat nog. Het staat nu bij de Hanspoort.

51. Een schilderachtig beeld van de Oranjewal met op de achtergrond de hoek met het Karrepad. Vroeger was dit een zeer levendige volkswijk met vele kroegjes en enkele kleine winkeltjes. Rechts in het midden stond de societe it Tuinlust op de plaats waar nu cultureel centrum Het Bolwerk staat.

DOKKCIl:. Fuzeetraat.

Ui'i J Kammingo. Dok kum

52. De Fetzestraat dankt haar naam mogelijk aan een verbastering van de naam Boni-fatius. Het is een vrij stille straat tussen de twee hoofdstraten van Dokkum, de Hoog- en de Breedstraat. Goed is het hoogteverschil in deze straat te zien, op deze ansicht van circa 1897.

iJ(JdmJM.

53. Weer een ansicht van de Fetzestraat. zo'n 25 jaar later. Goed zijn de veranderingen te zien. Op de hoek met de Kerkstraat is een kruidenierswinkeltje verschenen. Vooral opvallend natuurlijk is de christelijke nation ale school links, die hier de gevelrij domineert. Momenteel herbergt dit grote gebouw een aantal woningen.

54. De bekende Dokkumer muziekleraar A.J. Wolters leidde ook kinderkoren. Hier een groepfoto uit 1903 bij de Harmonie op de Fetze ter gelegenheid van de opvoering van de "Woudkoningin" van Schuil.

55. Een prachtig plaatje van de Waagstraat, die ook enige tijd Wargastraat en Korfmakersstraat hecttc. Goed merkbaar is hier dat dit dec! van Dokkum op een terp staat. Op het hoogste punt daarvan dominecrt de toren van de rooms-katholiekc kerk; links ervan is nag de rokende sehoorsteen te zien van Fortuins suikerwarentabriek , die aan de Legeweg stand en waar de legendarische Wilhelminapepermunt gemaakt werd.

56. Een blik in de Hoogstraat , de straat "tussen kerk en merk" (markt voor het stadhuis) zoals een van haar roemruchte bewoners Johannes Hilarides haar beschreef, aan het eind van de 17de eeuw.

57. Feest in de Grote Breedstraat op J september 1898 ter gelegenheid van het kroningsfeest. Waarschijnlijk is dit een plaatje van de ringrijderij doorongehuwde dames en heren, met paard en sjees, die als route had: Grote Breedstraat , Oosterstraat en Oostersingcl. Er waren prijzen van 3D. 16 en 8 gulden. Te herkennen is A.J. Wolters. lui tenant kapelrneester van het Dokkumer Muziekkorps. Hij zit midden voor met het muziekboek op schoor.

58. De feesttent, pal voor de Waag gezet. Dergelijke foro's van de Groningse fotograaf Meyer & Co. werden door J. Kamminga verkocht als , .souvenier van Dockum" voor 40 cent per stuk. In de feestgids ter gelegenheid van het muziekfeest te Dokkum in 1897 biedt Kamminga deze ansichten te koop aan in zijn boekhandel en op het feestterein (cafe De Beurs).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek