Dokkum in oude ansichten deel 2

Dokkum in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G.I.W. Dragt
Gemeente
:   Dongeradeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5259-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dokkum in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Een opmerkelijke ansicht van het stadhuis en omgeving: het had blijkbaar zo gevroren, dat de kinderen al op het ijs voorde Zijl konden staan. De meisjes op de voorgrond warm en hun handen onder het witte schort.

'G. A. SC' aals. , cH~",.

60. De Vlasstraat ligt in het verlengde van de Hoogstraat en werd voor 1700 Kleine Hoogstraat genoemd. De brede onderbreking van de Zijl is hier door optisch bedrog nauwelijks te zien , zodat beide straten weI een lijken te zijn. De wit gepleisterde gevel aan de linkerkant is het voormalige rechthuis van Danturnadeel, dat eertijds binnen de vesting Dokkum vlakbij de oude versterking het Blokhuis bescherrning yond, Hoog in de gevel zijn nog de twee 16de-eeuwse portretmedaillons te zien, die rnogelijk de grietman en zijn vrouw voorstellen. Ze zijn nu in het streekmuseum van Dokkum.

61. In het pand op de hoek van de Vleesmarkt en de Vlasstraat was voorheen de apotheek van K. D. Baas gevestigd. Deze jongedames volgden de opleiding tot apothekersassistente: van Jinks naar rechts zijn het H. Banga, A. en G. Woudstra en N. van der Weide. Blijkens het opschrift voor de tafel zagen ze het wel zitten.

62. Nogmaals de Vlasstraat , maar nu richting Op de Keppels/Stenen Dam, gezien op een ansicht uit 1902. De Vlasstraat was vroeger een zeer levendige straat met vele winkeltjes. Rechts vooraan zien we bijvoorbeeld de winkel van Justus Kraak. Links onder andere de sigarenwinkel van A. van Boerum en de manufacturenwinkel van de familie Harms. Tegenwoordig is de Vlasstraat vooral een straat waar je moet oppassen voor het autoverkeer, dat zich erdoorheen wringt. Hoewel absoluut niet geschikt voor veel verkeer, is deze straat de enige verbinding tussen het oostelijk- en zuidelijk stadsdeel. Door de Doorbraak werd het in ieder geval mogelijk eenrichtingsverkeer in deze nauwe straat in te stellen.

j)ok!(um, Xeppelsfraaf.

7638 Uite. J. Schrog."'u, Ookkum.

63. Een interessant plaatje van de Keppelstraat, vroeger ook Op de Keppels geheten. In het hoge gebouw rechts is nu een rijwielhandel gevestigd. Ernaast (met de twee Dokkumse vrouwen met witte schorten voor) is een huis met een zeer lage daklijst en een hoog pannendak. Hicr zou al spoedig na deze opnarne uit circa 1900 het klornpenmagazijn van B. Wust komen, die zelfhiertegenover woonde. Beide panden bestaan niet meer, net zo min als vele andere fraaie gevcls in deze straat , die daardoor veel van haar historischc karakter verloren heeft.

Keppelstraat. DOKKUM.

64. We zijn in de Keppelstraat rechts om de hoek gegaan en kij ken nu terug. Hier een opname uit 1910 in noordelijke richting met op de achtergrond de toren van de rooms-katholieke kerk. Vanwege de verkeersdrukte werden in 1931 twee huizen die in elkaars verlengde naast een steeg lagen, gesloopt: De Doorbraak. Hier is het pand nog te zien , links van het huis middenachter met het witte zonnescherm, dat later verbouwd werd en waar nu schoenreparatie Zwart gevestigd is.

65. Op de vorige ansichtkaart is het vierde pandje van links met enige moeite te herkennen, hier staan we er recht voor: het kruidenierswinkeltje van Herman Jansma. Typisch een van die gezellige buurtwinkels. die het vrijwel allemaal hebben afgelegd tegen de supermarkten. In de deuropening staat D. W. Piersma.

66. Tegenover het winkeltje van Jansma woonde in de Keppelstraat ook de al eerder genoemde dirigent A.J. Wolters. Op deze foto uit 1912 zicn we mevrouw S. Prins-Jongsma aan de grote schoonmaak in huize Wolters. De fraaie kachel is in de tuin gezet en wordt grondig uitgeveegd.

67. Nogmaals de Keppelstraat, nu naar het zuiden bezien, Op de achtergrond is, aan de overkant van de stadsgracht, het tramstation te zien.

Woudpoort - Dokkum.

68. Een ansicht uit circa 1910, genomen vanuit de verdieping van logement lorna. Hier was eertijds de zuidelijke stadspoort van Dokkum , die toe gang gaf aan iedereen die vanuit de wouden kwam (Dantumawoude , Murmerwoude etc.). De poort werd al in de 19de eeuw afgebroken, maar de naam bleef bewaard. Voorbij de Woudpoort eindigde het stadsgebied van Dokkum en began de gemeente Dantumadeel. Het fraaie huis links met de 16de-eeuwse trapgevel was het Kollumer Veerhuis, zo genoemd na de opening van de trekvaart op Kalium in 1656. Het is nu een beschermd monument van de Stichting Hendrik de Keyser. Het huis ertegenover waar aile karren voor staan is de brugwachterswoning.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek