Dokkum in oude ansichten deel 2

Dokkum in oude ansichten deel 2

Auteur
:   G.I.W. Dragt
Gemeente
:   Dongeradeel
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5259-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dokkum in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

j)e Woudpoorlshrug.

46(). l'ilg J. Sc~,.gar<iuS.

69. De schilderachtige Woudpoortsophaalbrug vlak voordat deze in 1902 vervangen zou worden door een draaibrug. Rechts het logernent- en stallingsgebouw van A. lorna, dat er nog steeds vrijwel onveranderd staat. Aan de zijkant is nog vaag een bord te zien met het opschrift "tramstation". Geheellinks op deze ansicht hebben we nog een weids uitzicht op de weilanden.

70. De beplanting van de bolwerken heeft altijd de grate aandacht gehad van Dokkums vroede vadereno In de begintijd, toen de verdedigingsfunctie voorop stond, werden ze onder andere met stekelige struiken beplant. Later, met name vanaf de 19de eeuw, kreeg het aspect van de lommerrijke bolwerkwandeling de overhand. Hier moet een aantal volgroeide iepen op het Zuiderbolwerk het veld ruimen; door de iepziekte moesten in de jaren tachtig van deze eeuw helaas vele exemplaren worden geveld.

71. Wat een prachtige foto van deze zeilschepen die op een bijna windstille dag in de Zuidergracht weerspiegelen. Tegenwoordig is dit zomers een drukke aanlegplaats voor de "bootjesmensen" met hun fraaie rnotorjachten. Op de boeg van het schip midden op de foto staat "motor onderneming Ameland".

Dokkum, Woudpoor't.

t: .?.. ... r.:

""c. ;~ .?....? ! .?.. ~ ,. t( ¢-z ??..?...?.

72. Nog een blik op de Woudpoortsbrug en logement J oma (nu cafe Van der Meer). Een foto genomen in de winter van 1899.

73. Ookkum buiten de wallen op een luchtfoto uit circa 1928: een onthullend beeld van het tempo waarmee Ookkum de nieuw verworven gebiedsuitbreiding ging invullen. Centraal op deze foto is de Bonifatiusbron met de Bronlaan en de verbinding van de bron met de pomp bij de stadsgracht. Bij de bron het net aangelegde processiepark met in de hoek een tentkapel; de stenen openluchtkapel zou pas in 1932 gerealiseerd worden. Haaks hierop ontstond de Bonifatiusbuurt met haar halfcirkelvormige pleintje. Beneden op de foto zien we de draaibrug bij de Woudpoort en de tramremise. Rechts daarvan ligt op de Lutje Bleek de was te bleken , net als overigens voor de boerderij verderop aan de Stroobosser trekweg. Boven in de Iinkerhoek zien we de trekvaart richting Kollum liggen met nog net in beeld de nieuwe begraafplaats. Oit hele gebied is inmiddels voIgebouwd.

Bonifacius Bron met In achtergrond Processie park, Dokkum.

74. De Bonifatiusbron met een zeer pril park daarachter, circa 1926. Naar de overtuiging van velen zou deze bron door Bonifatius zelf zijn geslagen. De middeleeuwse processies hadden (terecht of ten onrechte) overigens een bron of put in de abdijkerk op de Markt als einddoel. De kerk werd in 1588 afgebroken en bij een herleving van de katholieke processies in de 19de eeuw was de herinnering aan een bron in de abdijkerk reeds lang verloren gegaan en zocht men de bron buiten de wallen van Dokkum.

75. Van circa 1935 dateert deze ansicht met het kruispunt van de Woudweg en de weg naar Birdaard (links). Hier liep, zoals de foto duidelijk toont , de route van de tram naar Veenwouden. Voor de autogarage van T.G. Kool (voorheen fabriek van de Draadindustrie) staat een autobus van de firma Van der Meij , die op Leeuwarden reed. Uit de fusie van een aantal van dergelijke , kleine particuliere busondememingen zou de N. O. F. ontstaan, de Noord-Oost -Friesche-Autobusondernerning.

76. Tot slot een studiofoto van drie Dokkumer schutters. Van links naar rechts zijn het: H.F.G. Demes (lste luitenant), J. van der Veen (kapitein van 1884 tot 1894) en F. Boersma (2de luitenant). De van oorsprong middeleeuwse schutterij was eigenlijk een stedelijk leger, in Dokkum bestaande uit 75 man. In 1907 werden aile schutterijen in Nederland officieel opgeheven.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek