Domburg in oude ansichten deel 1

Domburg in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A. Houmes en A. de Pagter
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1935-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Domburg in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

14. De opening van het station. Volgens een officieel uitziende uitnodiging, die de commissaris van de koningin en de burgemeester en wethouders van de omliggende gemeenten ontvingen, zou die plaats vinden op 1 april 1906. Helaas, toen de geselecteerde groep, "gestreekt en gebeld", op de Loskade in Middelburg stond bleek het een aprilgrap te zijn. De opening was eerst op 14 juni en op die dag is deze foto dan ook gemaakt. Ben retourtje Middelburg tweede klas kostte in 1918 zeventig cent; kinderen half geld. Bind 1937 is de lijn, die nogal wat verwachtingen had gewekt, opgeheven. Ze kon niet tegen de busdiensten op.

15. Aan het eind van de Singel ligt links de Westwego Tegenover de in 1899 geopende begraafplaats lag ,,'t Hof Domburg", lange tijd "Franckes of" genoemd. Na de Franckes was het sinds 3 maart 1922 in pacht bij de familie De Buck. Het hier afgebeelde huis is het tweede op die plaats. De eigenaar, Snouck Hurgronje, staat voor zijn huis. In het boek van Kesteloo is het eerste huis afgebeeld. Vrolijk ging het toe tijdens de bouw van het derde: bij het stellen van het eerste spant was er een "troenk" aan bevestigd, het doel waar ook de gaaischieting mee begint! We kunnen in zoverre gerust zijn: er werd op het werk niet altijd kouwe thee gedronken!

16. We zijn de Westweg teruggelopen en op de "Leugenaer" de Weststraat ingegaan. Wanneer we ons omdraaien zien we ook bij de smidse van Van Eijzeren nog drie travaljes. Het was hoofdzakelijk het boerenbedrijf waarvoor het meeste smeedwerk werd verricht. Het hoefbeslag voor een werkpaard rondom kostte omstreeks 1900 een gulden vijftig, en voor een klein paard een gulden twintig. Voor de smidse, vaag te zien, ligt een oude molensteen waarop de houten wagenwielen werden gelegd wanneer er de ijzeren velg om werd gekrompen. De vrouw op de stoep is Jannetje Passenier, later de vrouw van Hoefkens. Zij was dienstbode bij de dames Lurkes.

Herv, Kerk, DO:llBt:RG.

17. De toren is sinds de brand van 1848 vrijwel ongewijzigd gebleven. Links staat een van de pompen en rechts is de werkplaats van Schout. Schout was ook brandmeester en op een oefening, aan 't begin van deze eeuw, gaf er niemand antwoord toen hij de namen afriep. Omdat er meestal nauwelijks gereageerd werd, ging hij gewoon door. Op het eind riep iemand: ?? Mee die ploeg za je nie vee doe, die bin aol op 't kerkhof", "Dat kan kloppe" zei Schout, toen hij zijn lijst nog eens inkeek: ,,'k en een lieste van 25 jaer gelee". Maar toen hij de lijst had omgewisseld, waren ze 'm allemaal gesmeerd. Ze zaten al bij voorbaat te genieten van hun presentiegeld in "De Roode Leeuw".

18. Bijna van hetzelfde punt is deze opname genomen. In het huis met de verdieping links, woonde tot aan de verwoesting (l november 1944) de secretaris-ontvangeradministrateur Schuurman. Samen met burgemeester Van Voorthuysen zat hij op het stadhuis. Op 1 mei 1948 ging hij met pensioen. Van Voorthuysen was toen a1 tien jaar overleden. Ret volgende pand is het huis en de smederij met de travaljes (op afbee1ding 1 te zien). Ben huis voor de schilderswerkplaats van Minderhoud, links op de foto nog juist te zien, woonde Jan Toorop a1s hij in Domburg verbleef.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek