Domburg in oude ansichten deel 1

Domburg in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A. Houmes en A. de Pagter
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1935-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Domburg in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

W everijstraat

1,;i g. F. B. den Boer, Middelbur;.

Domburg

34. Over de .. Leugenaer" linksaf gaande komen we in de Weverijstraat, vroeger de "Sehossenoek" (Sehotsenhoek) genoemd. Het huis van de familie Lourense, waar de vrouwen staan, brand de af doordat een van de jongens in het stro met lueifers speelde. Toen dat vlam vatte rende hij naar buiten en riep: "Moeder, moeder, 't is kookeet bie de geite". Toen was het al te laat, maar er ontstond weer een bijnaam. Hij werd heel zijn leven Kookeet genoemd. Het eerste huis links was van de familie Van Eijzeren en reehts woonde Jan v.d. Meulen.

35. De eerste straat rechts, de Herenstraat, zag er VOOI:c1898 zo uit. De schuur links, toen het koetshuis van "The Wigwam", is nog herkenbaar. In de huizen rechts hebben onder anderen G. de Pagter, P. Hoefkens en Iz. Wisse gewoond. De schuurtjes zijn van het hofje van S. de Pagter. Links is de melkhandel van Lein de Voogd en achter het houten schuurtje stonden, enkele meters van de weg af, "Rehoboth" en de christelijke school. De glintpalen met diamantkop en de regels van vijf bij vijf centimeter, overhoeks geplaatst en blauwgrijs geschilderd, waren bijna overal hetzelfde.

36. 't Karregat, nu de Steynshofstraat (tegenover de laatste schuur links op de foto). In het gepleisterde huis, rechts voorbij het schuttinkje, bakte A. Himmel nog brood in de met "musters" gestookte oven. Dat hout werd in de winter door hem zelf gekapt en achter het huis op stapels gezet. Links ziet u de "stalling cafe Schrier". Het gebouw zelf is te zien op afbeelding 35. Het is het huis dat de straat schijnbaar afsluit. Mejuffrouw L. Schrier was eens amateur-kampioene biljarten dames. Ze was altijd bereid ons moeilijke stoten uit te leggen en velen hebben dan ook van haar enkele kneepjes geleerd.

37. Ret huis op de voorgrond was de slagerij, woning en winkel van Jaap (later Gerrit) Passenier. Hier loopt nu de Tooropstraat doorheen. De hoge gebouwen daarachter behoren tot het op 1 november 1944 verwoeste "Schuttershof". Zo'n vijfhonderd jaar ge1eden werd die naam hier reeds genoemd (zie Kesteloo). Hij vermeldt daarbij ook de smelt, een zilverglanzend visje ter grootte van een potlood. Ze groeven zich in in het zand en werden bij laag water door uitploegen of spitten gevangen. Af en toe vindt men ze nog in het garnalennet.

38. Tot slot de "aopeboom". Tegen de starn staat Mina van Keulen en op de tak zitten Joz. de Voogd en (vooraan) Tine Mauer. Deze tak is al een vijftig jaar verdwenen en de rest gaat ook hard achteruit. C. Maas, een van de oudste Domburgers, maakte daarover dit vers:

Ouwe eik in woeste dune alf bedolve onder 't zand toch verhef [e nag [e krune eeuwen ouw je daer a stand. Je ruge bast, je arde out,

het is me wonderlik vertrouwd. Je erfvieand: Noordweste wind,

'eid i'eindeloos belaegd en van je mooie krone vee takken afgeknaegd. Noe stae je di te klaegen In stille stervenspien

'k za nog mer ienkle jaeren dien ouwen aopeboom zien.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek