Domburg in oude ansichten deel 2

Domburg in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. van Winkelen en A. de Pagter
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1296-3
Pagina's
:   84
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Domburg in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

7. De Ooststraat, naar de Markt gezien, in 1938. Direct links de "Koperasie w.a. Ons Belang". Jan van Sluis was toen de beheerder en, zoals het bordje aangeeft, ook fotograaf, wat toen toch nog ongewoon was voor een winkelier. Ook hier een "transportfiets" voor bezorging. Vóór 1936, toen er nog geen waterleiding was, lagen zijn foto's altijd te spoelen in een zinken bakje met tuitje, dat berustte op hevelwerking. Het liep steeds met een klein straaltje, stond onder de pomp achter het huis en telkens kwam Van Sluis even naar buiten om een paar slagen water te geven. Het volgende pand is de sigarenwinkel van De Kam, "De Magneet". Voor wie het niet meer wist: zie uithangteken! Mevrouw De Kam-Versluis is in dracht en C. Maljaars uit Aagtekerke staat naast haar. Op de rug gezien Marie Geerse-de Voogd. In de verte, voor de gereformeerde pastorie, de motorfiets waarop dominee J.E. Visser, die van twee gemeenten predikant was, met veel geknetter door weer en wind over een niet te beste schelpweg naar zijn parochianen achter de dijk reed!

8. "Op den Tol" omstreeks 1900. Zo te zien een "verkopienge". Ook vrouwelijke belangstelling, maar blijkbaar hebben alleen de mannen koopkracht, al of niet geïnstrueerd. Op het verkeersbord rechts een hand met wijsvinger: Westkapelle 1 1/2 uur gaans. Op de mooi bewerkte gietijzeren paal het tariefbord (zie plaatje 9). De tol is later iets verplaatst, afhankelijk waar de tolgaarder woonde. Misschien na deze verkoping?

9. De tol naar het dorp toe gezien, zo'n vijftien jaar na de vorige afbeelding. Dit bord heeft niet lang dienst gedaan. In het jaar 1918 verdween ook de tol, ongetwijfeld tot veler genoegen, al waren de heffingen dan ook niet hoog (in onze ogen). Hier volgen deze bedragen, letterlijk overgenomen van een foto van het tolbord, inclusief afkortingen, punten enzovoort uit het archief der gemeente Domburg.

TARIEF van TOLHEFFING

Kon: besluit van 20 oct.1833 staatsblad na 59 van 1833 en na 7 van 1834. weg van toepassing verklaard bij kon: besluit van 30 december 1856 na 47.

een los paard of muilezel 3 1/3 ct. een runderbeest of ezel 1 ct.

een kalf, schaap of varken 2/3 ct eene kudde schapen of varkens sterker dan 50 stuks, in eens 33 1/3 ct.

elken bok, geit of hond, gespannen voor een rij.of voertuig, met 2 of 3 wielen 1 ct. elken bok, geit of hond, gespannen voor een ril of voertuig met 4 wielen 2 ct. rijtuigen ofvoertuigen met 2 of 3 wielen mitsgaders sleden, voor elk aangespannen paard of muilezel: ezel of runderbeest 51/3 ct. twee of meer rij-of voertuigen, die aan elkander gekoppeld zijn, bovendien voor ieder paar wielen 5 1/3 ct. diligences en postwagens, ingerigt voor niet meer dan 6 personen, voor elk paard 6 2/3 ct.

idem, voor meer dan 6 doch niet meer dan 9 personen

81/3 ct.

idem, voor meer dan 9 doch niet meer dan 12 personen 10 ct.

idem, voor meer dan 12 doch niet meer dan 18 personen 11 2/3 ct.

NOTA voor ieder die met meer tolplichtige voorwerpen den tol passeert, zal het door hem verschuldigde worden berekend door zomenvoeging of vermen igvuldiging.

10. Het Bad-Hotel in allereerste opzet: slechts één verdieping op het middelste deel, geopend op 28 juni 1866. Het was geen succes (zie Kesteloo). In 1874 werd de vennootschap ontbonden en ging het bedrijf over aan de pachter, de heer H.A. de Boer. Vanaf dit moment ging het beter en vooral onder zijn opvolger, H.I. Vreeburg. Toen zijn ook de twee vergrotingen uitgevoerd. Eerst op de vleugels en het middenstuk een verdieping, later werden de beide vleugels gelijk getrokken met het middenstuk. In deze vorm was het meer dan tachtig jaar in bedrijf, zij het van 1940 tot 1 november 1944 als kazerne. Na die tijd liepen de kosten echter zo hoog op en werden de veiligheids- en moderniseringseisen zo hoog, dat het niet meer rendabel was het bedrijf te exploiteren. In 1978 was het dan ook voor dit hotel het laatste seizoen. Op 7 oktober van dat jaar werd de gehele inventaris geveild!

11. Het villapark rond 1920. Links op de achtergrond villa "Sommerhoff" en het Strandhotel. Rechts de villa van de familie Beuvin. ,,'t Weitje van Vreeburg" werd het stuk grasland links vroeger genoemd, naar een eerdere eigenaar van 't Badhotel, aan wie dit land behoorde.

12. De bouwers van .. 't Maereltje", aangenomen door Piet Janse en Simon de Pagter, die zelf niet op de foto wilden. Staande, van links naar rechts, poseren: Toon Provoost, Jan Provoost, Lein Provoost, Wannes Maas, Willem Maas, Jac. Passenier, Adriaan Corré, Jan MaranusPiet Passenier (schildersbaas), Kees Bimme1 en Piet Bimmel. Zittend: een Westkappelaar, Jan Bimmel, Jan de Meijer, Willem Baard, Leunis Maas en Hein Janse. De meeste zijn nog op z'n "ambachts" gekleed.

.?.

13. In 1929 werd door juffrouw Wiehers Wierdsma deze foto genomen van Sas Vader, die een bodedienst onderhield tussen Middelburg en Domburg. Later had hij een oude Ford vrachtauto, maar in de jaren dertig is hij ermee gestopt. De winter van 1929 was zeer streng en duurde erg lang. Tot in maart kon men schaatsen rijden!

14. Vanaf een van de balkons van ,,'t Maereltje" werd door juffrouw Wierdsma ook deze foto genomen: "Walcheren in het voorjaar van 1929". De bemaling van het eiland was kennelijk nog niet optimaal, maar de hoofdzaak was wel dat de sloten lange tijd verstopt waren door het ijs van de strenge winter. In de verte staat villa "Bisdom".

Domburg. - Melkvrouw.

15. Melkbezorging in de jaren twintig. Deze foto is genomen ter hoogte van het Villapark. In de deuropening poseert Dien Brand-Bastiaanse. De melkvrouw is Nele de Jager.

/ ?? 1{et (;irGeQtjl:" te j)Gmbur~

16. We zijn weer op de Tol en zien, richting Wijngaard straat, het standbeeld van dr. Metzger, dat in september 1910 werd onthuld. De tweede pomp op onze route staat ook op deze afbeelding. Deze stond eerst midden op ,,'t Groentje", maar is verplaatst om ruimte te maken voor bovengenoemd standbeeld. Op de achtergrond de royale woning van boerderij ,;t Groentje".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek