Domburg in oude ansichten deel 2

Domburg in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. van Winkelen en A. de Pagter
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1296-3
Pagina's
:   84
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Domburg in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

17. 3 Januari 1927: onthulling van de fontein op ,,'t Groentje" ter ere van het vijfentwintigjarig ambtsjubileum van burgemeester J.L. van Voorthuijsen. De plaats: dokter Metzger kon het schuin uit z'n rechter ooghoek zien. Op het terreintje binnen het hek op de vorige foto links, zowat in het verlengde van de huizenrij (want in 1950 is het gesloopt), zien we: mevrouw Van Sluis (van de Coöperatie) in Goese dracht (zie bovenraam, zij had het beste gezicht op deze gebeurtenis), verder van links naar rechts: half op de afbeelding dokter B. Vaandrager, juffrouw M.C. Ghijsen (van het "Zeeuws Woordenboek"), Almekinders, Jan de Visser, achter hem gemeentesecretaris LW. Schuurman, meester G. van de Putte, meester P.J. Vergers (respectievelijk hoofdonderwijzer van "den Openbaeren" en "de Kristelijken"), de boerenvrouw achter hen is Betje Vreke, Simon de Pagter met het vaandel van "Apollo", Piet Stein met het vaandel van de schietvereniging "Domburg", Andr. Trieller met een spandoek van de mannenvereniging "Weest Getrouw", Simon Minderhoud, naast hem Willem Vreke, achter hem (met polka) Leus Roelse, voor Roelse een onbekende, de kleine man is Piet Meier, boven hem Arjaan Geerste en met vlag een jongen van Frank. De anderen zijn niet herkend.

Naar den Moie!', Domburg.

18. De Schuitvlotstraat. Voordat deze verhard was, lag er een straatje (op deze afbeelding rechts nog te zien) dat speciaal gelegd was voor het vervoer van goederen van en naar de "schuitevaarders". Het meest werd daarbij gebruik gemaakt van een handkar, waarvan een bepaald soort steekwagen "karret" genoemd werd. Vandaar dat men sprak over het "karretspoor" in de "Schuufelstraete" Het zou hetzelfde kunnen zijn waarvan Kesteloo verhaalt! Er waren enkele Middelburgers die hier een zomerverblijf hadden. Een van hen, mevrouw Crommon, had last van het stuifzand. Ze wist het stadsbestuur van Middelburg te bewegen een bevel te geven dat alleen bij haar zand zou worden gehaald. Er werd toen namelijk veel zand vervoerd. Als bewijs van erkentelijkheid schonk zij een partij straatstenen om de afvoer gemakkelijk te maken. De aankomende man heeft een houweel in de arm en een zak op de rug. Hij komt van 't land terug en brengt "impersant" een zak gras mee terug.

19. Vier oude Domburgers poseren met hun dorp als achtergrond. Van links naar rechts zijn het: Jan de Voogd, rustend timmermansbaas, Joos de Voogd, arbeider Klein Duinvliet, Kees Vreeke en Piet Louwerse.

20. Een kunst apart, dat lopen met juk en emmers. Catharina Louwerse is op weg naar de wei. Ze kwam van de boerderij ,,'t Groentje" (zie afbeelding 16) en werd na haar huwelijk met J. de Visser boerin op 't hof waarvan de schuur juist naast de molen is te zien.

~ujdstraat

3875

21. De Zuid straat rond 1900. De kaart is gestempeld op 20 juni 1905 en verzonden door een meisje in betrekking te Middelburg met de noodkreet: "Moe, krijg ik vast een donderdag mijn goed, want ik ben er zoo om verlege, dus krijg ik het." Je kon in die tijd niet even heen en weer om het op te halen. Op donderdag, marktdag, was er meer verkeer en dat zal dan wel de eerste gelegenheid zijn geweest om het "goed" mee te geven. Ze spraken in die tijd dan ook min of meer met ontzag over die afstanden. Wanneer je ergens heen moest buiten het dorp en daarover mopperde, had men het gezegde: "Schiet noe mer op oor en doe nie zo kinderachtig; 't is gêên Middelburgse reize! " Rechts is nog net het dak van de kleuterschool te zien.

22. In de tuin van de kleuterschool werd in juli 1921 deze foto van de kleuters gemaakt. Op de bovenste rij staan, van links naar rechts: een boerenmeisje, meisje Jongepier, Lou Bimmel, Piet Vergers, Pietje van Rotten (Piet en Pietje in hun spel met juk en emmers), Toon Maranus, een onbekende en Leunt je Acda. Op de tweede rij zien we: Marietje Coomans, juffrouw Nellie Coomans, Lein Akkerdaas, Ko Adriaanse, Jan de Pagter, Hennie van Antwerpen, een onbekende, Piet van der Welle en Maatje Wisse. Op de derde rij zitten: een onbekende, in dracht Kaatje de Voogd, Jan Vreke, de jongen met de toeter is onbekend, in dracht Jo Provoost en met kopje in de hand Adrie van der Meulen. Voorste rij: Piet Maranus, Toon Maranus, Klaas Bimmel, Adriaan Wisse, Jo Provoost, Leis Kodde, Mina Provoost, Rina van der Welle, Andries Verhage en Jan Bimmel,

Aankomst te Domburg met de tram

23. Het station zoals men dit bij aankomst zag. Achteraan, met het kleine raampje, het "weegkotje", waarin de weegapparatuur van de weegbrug, die altijd gebruikt kon worden en waartoe men zich moest vervoegen bij de stationsbeheerder A. Kodde, maar alleen in de bietentijd. Rechts de remise, waarop een waterbak die continu in bedrijf was. De stoomtram moest natuurlijk de watervoorraad op peil houden en dat water laden gebeurde dan hier. In 1919, op Hemelvaartsdag, is deze loods verbrand en toen is een watertoren gebouwd.

24. Hier is het dan "peetied" in 1925. Weer het "weegkotje" met de kuipen voor het schoonmaken van een monster bieten, dit om de tarra te bepalen. Rechts de watertoren (met kruisje). Van links naar rechts kijken ons aan: Willem Vreeke, Lou Kodde, FloOT Kodde, W. Vreeke sr., voor hem Henk Vreeke, dan met snor A. Kodde, A. de Pagter, het boerenmeisje is Leis Kodde, voor haar Bram Vreeke en leunend op "peeriek" Kees Vreeke.

25. De weg langs de Singel vervolgend, komen we bij pension "Elba". De huizen aan de Kanonweistraat zijn juist gebouwd (1920). Verder is deze zijde nog leeg, behalve het Groene Kruis-gebouwtje, dat voor 1913 gezet is, want Kesteloo noemt het al. Direct achter "Elba" staat de timmermanswerkplaats van Arjaan Corré. In de deuropening poseren Abraham Provoost en Arjaan Corré.

26. "Het Koninkrijk der Nederlanden". We zijn hier iets verder gekomen, ter hoogte van de tegenwoordige Lijsterhofstraat. De jongen met het bord is Fopje Boersma. Links van de wagen lopen Leun de Visser en Tine Heine. Op de wagen links Kaatje Provoost, Neel van der Hage en de chauffeur. Naast hen, met wapenbord, Mina Labuyère en boven haar Mina de Voogd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek