Domburg in oude ansichten deel 2

Domburg in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. van Winkelen en A. de Pagter
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1296-3
Pagina's
:   84
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Domburg in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

27. Nog een afbeelding van een optocht, gehouden ter gelegenheid van het veertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina genomen op het eind van de Singel. Dit is de wagen van de Domburgse damclub. Aan het koord Andr. Trieller. Rechts zuster Traas met de dames Corrie (op de rug gezien) en Kato van de Putte. Het eerste gebouw was toen een garage van Joz. Carlier, het volgende het slachthuis en het vrijstaande is ,,'t verêênegiengsbouw".

28. Zo stond men niet alleen, maar zo liepen ze daar meestal ook mee, de armen over elkaar. Weer zo'n mooi afgewerkt houten juk, wit geschilderd met zwarte koppen, twee blanke strengen met koperen bewerkte haken en twee prachtige emmers (van elk 15 liter). Vrouw De Buck-Kasse op ,,'t Hof Domburg" poseert hier voor ,,'t ofweitje", In de verte, het lage gebouwtje rechts met de vier ramen, de centrale waar toen elektriciteit werd opgewekt voor het dorp. Er was wel eens een storing natuurlijk en toen omroeper Spruut na zo'n onderbreking bekend moest maken dat deze was opgeheven, verkondigde hij: "De centrale geeft wéérlicht", met de nadruk op weer en als één woord uitgesproken, aldus herinnerde zich een oude Domburger.

29. De Westweg tijdens de jaren 1914-1918 in de winter. Aan de olmen is goed te zien waar de zeewind vandaan kwam, namelijk van "De Leugenaer". Achter de ouderwetse straatlantaarn zien we villa "Dorpszicht", in 1878 gebouwd en bewoond door ing. F. Nachtglas, geschiedschrijver van Zeeland.

We tstraat

Domburg

30. Vanaf dezelfde hoek, nu richting Markt, de Weststraat voor 1910. Midden op straat het meest gebruikte vervoermiddel voor handkracht, de kruiwagen. Hij staat nog niemand in de weg. Ter hoogte van deze kruiwagen (rechts) staat al een fiets tegen de muur, ongetwijfeld van dokter B. Vaandrager, die hier vanaf 1905 arts was en daar woonde. Bij de huizen op de voorgrond staan muurtjes naast de voordeur. Afgedekt met een houten plank, zijn ze kennelijk bedoeld als bank voor mooie dagen. Onder het houden afdak links zijn de travaljes van de smederij van Van Eijzeren. Ervoor een complete ploeg, misschien nog wel nieuw gemaakt, om door de smid te laten uitsmeden en scherpen.

Domburg

Weststraat

31. Nogmaals de Weststraat, nu naar het westen gezien. Rechts is het begin van 't Karregat. Waar de drukte voor dient is niet bekend, misschien een kerkuitgang, maar dan op biddag. De vrouwen verderop hebben namelijk geen zwarte schorten aan, maar hebben wel een arm naar boven op de manier zoals ze gewoonlijk hun bijbels droegen. Onder de hoekwoning aan deze zijde van 't Karregat, waarvan voor zover bekend geen afbeelding bestaat, werd bij de sloop op 12 november 1892 een muntvondst gedaan. Kesteloo vermeldt daarover dat deze bestond uit 135 gouden en 8 zilveren munten. Ze bevonden zich in een bruin, aarden kannetje, waarop een voorstelling van de Paradijsboom, rijk van appelen voorzien en waaromheen de slang gekronkeld is. Een appel met aan weerszijden Adam en Eva. Mejuffrouw De Man veronderstelde dat de munten tussen 1520 en 1530 verborgen moeten zijn. Best aardig om te vinden, als je toch aan 't graven bent!

32. Dezelfde plaats als bij de voorgaande afbeelding, nu naar de toren gezien. Links de bestrating van het Karregat (nu de Steinshofstraat). Weer een pomp, de derde, met daar links boven ook weer een verwijsbord met handje "naar de tram", Op de voorgrond staan Tine en Janne (op de rog gezien) Mauer.

33. De Stationsstraat. De inspringende hoek is nog herkenbaar, maar dat is dan ook vrijwel alles. Halverwege staat de karooi van Gillis Provoost. Hij onderhield met paard en wagen een bodedienst op Middelburg. Die wagens waren meestal zwaar geladen, de grote spullen achterop, de kleine pakjes à 5 cent bezorgloon in de bak voorop, die tevens als zitbank dienst deed. Vrijwel alles voor dagelijks gebruik moest immers uit of via Middelburg worden aangevoerd. Het ging meestal stapvoets (wat een geduld! ) en wanneer de bode dan op de Tol arriveerde, was het paard bekaf. De goederen, bestemd voor klanten tussen Badstraat en Noordstraat, werden dan op deze handwagen overgeladen en door zijn hulpje verder bezorgd. Zelf reed de bode, hier en daar afleverend, door naar de Markt, waar ook de lege handwagen weer om een volgend vrachtje kwam.

34. De Kerkstraat met, van links naar rechts: M. Reelse-de Pagter, Marie Provoost-Sinke en Jane Brand-Roelse. Laatstgenoemde had juist garnalen gekocht, wist ze nog. Het hoe en waarom staat eronder: ,,'t Is van 't jaar een goed seizoen geweest in Domburg - daar deelt het heele dorp in mee en dan zie je er tevreden en vergenoegde gezichten." Voordat het "heele dorp meedeelde", noemde men dat hier ,,'t vuulstraetje".

Domburg

-.:- - -

35. De Markt, naar het oosten gezien en ter hoogte van de toren (zie zware slagschaduw). In het eerste, hogere huis links woonde destijds Jan Toorop en later meester P.J. Vergers. In die tijd, rond 1920, waren het de onderwijzers, de dokter en de zakenlui die zomerhuizen of gemeubileerde kamers verhuurden, zoals blijkt uit bijlagen in de "Gids voor de Badplaats Domburg" uit die tijd. En dat is uiteraard logisch, want de arbeidersgezinnen woonden toen nog meest in kleinere huizen. Langzaam aan echter gingen ook zij een graantje mee pikken. De meest ondernemenden van hen, die al een wat betere woning hadden en een niet te groot gezin, leenden van iemand wat geld en bouwden een "zomerhuisje" op hun "achtertje". Daar woonde men 's zomers dan zelf in en het huis werd verhuurd. Het vervolg is bekend!

36. Koninkrijksfeest in 1913. Op de ladder Piet de Pagter en schrijvend Marien Passenier. De in Walcherse dracht geklede Domburger houdt links de ladder vast. De belangstelling is geweldig, ook van de badgasten. Verschillende van hen gaven bijdragen voor de dorpsfeesten en voor het vuurwerk, dat altijd bij het Badpaviljoen werd afgestoken op 31 augustus, koninginnedag (van 1898 tot 1948).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek