Domburg in oude ansichten deel 2

Domburg in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C. van Winkelen en A. de Pagter
Gemeente
:   Veere
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1296-3
Pagina's
:   84
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Domburg in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

57. De Noordweg bij "Duïnvliet", een foto uit "Panorama" van 1919. Van links naar rechts achter de kinderwagen: A. Passenier-Schakelaar met David, Leijntje Provoost-van de Woestijne met Jan enMarie Vreeke-Roskam. Er wordt blijkbaar op korte termijn geen auto verwacht!

58. De muziekvereniging "Apollo" en de Hermandad in de Badstraat ter hoogte van ,,'t Baentje " (na 1945 Voorschotenstraat). Rijkspolitieman Burgers en gemeenteveldwachter Adriaanse lopen voorop. Met trommel Jan Maas, Piet Stein draagt het vaandel, naast hem voorzitter Jaap Vreeke en met witte pet de dirigent meester Romijn. De zes mensen boven hem, vanaf het vaandel, zijn: Johannes Vreeke, Kees Vreeke, Piet van der WeIIe, Dierx, Jaap Brand en Jan Maas. Boven de tamboer Suzanne SemeijnJongepier, naast hem Henk Vreeke, naast Burgers Neeltje Passenier, boven haar Kees Klopmeijer met een werkschort van "De l'Europe", waar hij huisknecht was. Op de voorgrond links Joost Louwrense en tegen de muur L. Birnrnel-Bastiaanse in gesprek met haar zuster Kaatje TrieIIer-Bastiaanse. Boven de onbekende jongens op de voorgrond, met donker jasje, Jan van der WeIIe.

Domburg.

Bad Paviljoen.

59. Hier de "duunpit", waarin rond 1900 de welwaterput was gelegen, waarvan eerder in dit platenboekje sprake was (afbeelding 4 7). Hier, rond 1925, staat er een pomp, de vierde in successie, aan de weg. De badkoetsjes zijn bij elkaar gereden op het duin; ze overwinterden altijd in de warande aan de zeezijde van het Badpaviljoen. Ze gingen zo'n honderd jaar mee. De laatste stonden als schuilhokjes op 't land. L. Spronk, verderop, vermeldt nog de naam van zijn voorganger C. van Schagen. Het bedrijf was echter eerst nog vanC.J. Rekkers en Scheijbeler, (Zie deel 1, afbeelding 20.)

Panorama - Domburg

§zoet uit

60. Een kaart uit de vorige eeuw met een voorstelling vanaf het torentje van 't Badpaviljoen. De sporen leiden naar de Welput. Een zware opgaaf met een "gank" water door het mulle zand naar boven! Die mensen hadden eeuwenlang toch wel vele moeiten. De kleine huisjes hier vroegen dan wel niet veel onderhoud, ze gaven ook maar weinig gerief. De "plee" was altijd buiten, water ook bijna altijd en soms nog vrij ver lopen ook. Verwarming slechts op één plaats, terwijl er vele van dat soort huiskes waren, die bovendien nog geen dakbeschot hadden. Het was zo met de voeding, de verlichting, enzovoort, enzovoort. Nog al een verschil met onze geïsoleerde en centraal verwarmde huizen! Zo moest de straatlantaarn daar rechts onderaan iedere dag tweemaal bezocht worden door de lantaarnopsteker. Het was nog een petroleumlamp. Pas op 18 augustus 1900 werd dat gasverlichting.

__ .? .?. _ ??. _-_~.:::l';=.~~!_

~ .

;<2 f

t.:~~:~~

Domburg. - Westerstrand

61. Over de duinen verder, richting Hoge Hill, het "stille" Westerstrand, zoals een bordje lange tijd aangaf. Links achtereenvolgens het "Noordzeehuis", "Hoog Duinoord" en "Van Woeringen".

,

62. Voor de derde maal een vrouw met een juk, Adriana Klopmeiier-van Oosten. Hier was dat echter een uitzondering. Schelpen zullen hier wel het eerste materiaal geweest zijn waarmee de wegen en paden verhard werden. Tot voor enkele tientallen jaren gebeurde het opdragen echter altijd met man(vrouw)kracht. Het zand hiervoor is zo grof en de hoogte van de stranden wisselen zo dikwijls, dat het niet vast genoeg wordt om met paard en wagen het strand te berijden, zoals bijvoorbeeld in Scheveningen. De schelpen worden ook niet, zoals daar, bij elkaar gevist, maar van het strand geharkt met de "schoffel". Dat lopen tegen het duin op, door het mulle zand, was zwaar werk, maar men had er wel een techniek voor: altijd precies door het oude spoor naar boven. Het was net een trapje met kleine opstapjes. Door een ander spoor ging men naar beneden. Ze waren daar erg zuinig op. Als er dan ook door de jeugd dooheenrgelopen werd, kreeg je niet zo zuinig de les gelezen, om het voorzichtig uit te drukken.

GEZICHT OP DOMBURG

63. Rond 1930: het duinpad van de Duinstraat naar de vijfde pomp. Met breiwerk is Kaatje Bimmel en naast haar haar zuster Lourien. Vanaf de oudere schoolkinderen moesten veel meisjes in die tijd iedere dag, zoveel men aan kon, breien voor ze mochten gaan spelen. Hoe ouder, hoe groter het stuk dat er gedaan moest worden. Het was meest harde noodzaak natuurlijk: grote gezinnen en iedereen liep op klompen.

,

64. Gaaischieters in actie omstreeks 1919. "In de pit" Jaap Wisse en bij het groepje links: Dirk Scheele, Willem Kesteloo (wethouder) en met witte zakdoek J. Jongepier. De groep rechts: Piet van der Welle, Harold Klopmeijer, Bimmel en op de achtergrond, van links naar rechts: dokter B. (Bastiaan) Vaandrager, Jan Provoost, Adriaan Provoost en Piet Provoost. Dat "gaai" is afkomstig van papegaai. Al in de Middelburgse stadsrekeningen van 1365 wordt er over gesproken, aldus Kesteloo (alweer), in een artikel over de oudste stadsrekeningen van Middelburg, in het archiefboekje van het Zeeuws Genootschap anno 1881. Het gaaischieten werd éénmaal per jaar gedaan. De stad (Middelburg) onthaalde de schutters op wijn bij die gelegenheid. Het "pond" (f 6,-) was toen de gangbare rekeneenheid en ook nu nog gaat het bij de eerste afgeschoten prijs om ,,'t pond".

65. Op ,,'t Nieuwe Domburg" staat Piet de Kam uit Oostkapelle. Hij kwam in de zomermaanden driemaal per week met de handkar groente venten. Op de achtergrond, met de schelphoop, het huis van de familie Klopmeijer. Niet alleen vrouw Klopmeijer droeg schelpen, heel het gezin deed dat op z'n tijd (zie afbeelding 62). Links van de groentekar staan vrouw Bimmel en Pietje Provoost. Het meisje tegen de kar is Wanne Klopmeijer. Het langste meisje rechts is Jo van Oosten-Vreeke en achter haar Pietje Bimmel. Het jongetje is Jan de Pagter.

66. Omstreeks 1919 werd van de jongens van de openbare lagere school deze foto gemaakt. De jongens op de voorste rij: een onbekende, J. Francke, Piet Maranus, Tonny Provoost, Adrie Akkerdaas, Piet Provoost, Louw Bimmel, R. Passenier, L. Trieller, W. Bommeljé, een onbekende, Jo Maas Czn., Jan Maas (beiden met das), Jan Passenier, W. Corré, J. Provoost, Ko de Pagter, Louw Slabber, Jo en Adrie Reijnhoudt, Gerrit Romeijn, twee onbekenden, Jo Maas Jzn., A. Francke en Zwart. Op de tweede rij poseren, van links naar rechts: meester G. van de Putte, twee onbekenden, Piet Provoost, Adriaan Slabber, Corré, W. Quist, Jan Minderhoud. meester Rorneijn, Louw Provoost, Teun Maranus. Willem Maljaars en Peet Slabber.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek