Doorn in oude ansichten deel 1

Doorn in oude ansichten deel 1

Auteur
:   E.J. Demoed
Gemeente
:   Doorn
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3622-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Doorn in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Maar de bomen rondom werden hoger en de houten toren werd slechter, zodat de heer Van der Lee in 1906 een beklimming van de houten toren verbood, doch als pleister op de wonde het volgende jaar een geheel nieuwe en hogere ijzeren kaap voor het publiek liet bouwen op enkele honderden meters afstand van de houten kaap.

z ?. e

" ..

ce .?

i o

s ? ? 0:

'"

3i

" :>

" o

0: ;..

o w .?

·

De nieuwe Belvedere in bel Dooroscbe Bosch,

24

Als we via een wandeling van "de Kaap" langs Sint Helenaheuvel over de heide de Amersfoortseweg bereiken, dan zien we voor ons in de richting van het dorp het beeld, dat u op deze foto ziet. De Amersfoortseweg is nog een gewone grintweg, terwijl aan de linkerkant het mulle karrespoor ligt, hetgeen een gemakkelijke afdaling voor met een paard bespannen wagen moet mogelijk maken,

" Groet ult DOORN.

"<to.- ,

We gaan nu in de richting van het dorp en komen dan bij het voormalige tolhuis, dat we al eerder zagen. Op dit punt ligt aan de rechterzijde een grintweg, sinds kort als de Prins Hendrikweg aangelegd. Eigenlijk is het nog niet meer dan een zandweg door het zgn, Vosse bos. Aan het einde van de weg zien we het kort tevoren gebouwde huis .Doornbosch".

25

26

.-'". ~

~'.- -: ' ..

.-

OORN; - Vossenbosch. -!ulill.n~w£.g.

Op voormeld punt gekomen gaan we weer rechtsaf de Julianaweg op. We zijn hier in het hartje van het Vossebos en zien daar enkele grintwegen - allen sinds kort aangelegd bijeenkomen. Recht voor ons de J ulianaweg en naar links de Wilhelminaweg.

Niet aIleen aan de noordzijde van de hoofdstraat bevinden zich bossen, maar ook ten zuiden daarvan treffen we op verschillende plaatsen fraaie bospartijen en Ian en aan. Hier de bij vele inwoners nog welbekende, eeuwenoude Schoonoordse allee, waaraan zovele herinneringen zijn verbonden. Daarvan noem ik slechts het jaarlijks weerkerende koninginnefestijn (31 augustus) met de volksspelen. Op de foto wordt welwillend geposeerd door het personeel van huize "Schoonoord".

27

28

Z6 zag u de Schoonoordse laan, als u deze vanafhet dorp naderde. Een reuze-gevaarte van een groot bladerendak, gelegen achter het bouwland langs de Langbroekerweg. Rechts nog enkele woningen van het in 1903 gestichte Sitiopark, een verkaveling van het vroegere buiten "Sitio".

Hoe lommerrijk de Doornse Ianen zijn, kan onder meer ook blijken uit deze foto van de Gezichtslaan met zijn buitenrijen van Ioofbomen en binnenrijen van naaIdbomen. Deze Iaan, eigendom van het Huis te Doorn en vroeger vrij toegankelijk, is sinds 1910 afgesloten met een boom - op de foto zichtbaar - omdat naar de mening van de eigenaresse, de jeugd teveel vernielingen aanbracht.

29

30

Voor degenen, die niet kunnen raden waar deze foto werd gemaakt, vertel ik dat dit beeld u een kijkje geeft in de Berkenweg, gezien vanaf de Driebergse straatweg. Links achter de bomen ziet u het hekwerk van het buiten "der Hirtler", terwijl rechts langs de weg het hek en de muur van het landgoed "Berkenheuvel" staan.

Zoals ik reeds in de inleiding opmerkte, werd Doorn als gevolg van zijn gunstige ligging in medische kringen bekend als een uitnemend oord voor herstel van verloren gegane krachten. Vandaar dat men Doorn de aangewezen plaats achtte voor de vestiging van sanatoria. Zo is omstreeks de eeuwwisseling langs de Driebergse straatweg en een eindweegs hier vandaan achter de bomen, het sanatorium .Dennenoord'' gebouwd, dat onder leiding stond van dr. van der Wey.

31

32

Wat later werd in de eveneens temidden van de bossen gelegen kostschool "Middenbosch" aan de Middenlaan, een ander sanatorium en rusthuis van diezelfde naam gevestigd. In deze inrichting, welke onder leiding stond van dr. van Epen, is later het hotel "Cecil" gevestigd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek