Doorn in oude ansichten deel 1

Doorn in oude ansichten deel 1

Auteur
:   E.J. Demoed
Gemeente
:   Doorn
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3622-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Doorn in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Een prettige bijkomstigheid was, dat zich onder de Doornse aarde prima drinkwater bebeyond. Dit water werd behalve door de pomp en in particuliere woningen, ook geleverd door de dorpspomp in het centrum, welke pomp in 1868 een voor die tijd monumentale gietijzeren mantel had gekregen. Zoals we de pomp hier op de foto zien, is hij sinds 1903 getooid met een lichtornament om het duister van het dorpsplein te verlichten. Maar lamp en pomp zijn reeds lang weer verdwenen ...

33

34

Ook de "tegen de berg" wonende ingezetenen kregen in 1869 in hun eigen omgeving een pomp. We zien die pomp hier aan de Amersfoortseweg, schuin tegenover de Kampdwarsweg. Op de achtergrond het cafe "bet Oude Tolhuis".

Een grote verbetering betekende niettemin de aanleg van een waterleiding, waartoe aan de Hirtlerdrift - later de Woestduinlaan genaamd - een pomp station en een watertoren werden gebouwd. Hier ziet u hoe op I juli 1903 de vlag kon worden gehesen, want sindsdien zouden de ingezetenen van goed leidingwater worden voorzien.

35

'J)oorn

gemeenteschool en Kerk

Druk, B. Ruitenbeek, Doorn.

Niet aileen het lichamelijk welzijn kreeg de aandacht, maar ook de geestelijk-zedelijke vorming van de dorpelingen werd niet vergeten. Behalve de in 1899 gestichte School met de Bijbel aan de Kampweg, was daar de oude dorpsschool aan de voet van de kerktoren. Het gebouw dat u hier ziet en dat enkele jaren geleden werd gesloopt, werd in 1884 gebouwd. Het Schoollaantje ligt er vredig bij en geen hoge muur onttrekt het park van Huis te Doorn aan het oog. Op de achtergrond rechts het van 1650 daterende woningblok, waarin ook meester Richter woonde.

Het hart van het dorp en rustplaats na zesdaagse arbeid, wordt gevormd door de oude parochiekerk. We zien hier het aloude gebouw, zoals dit was voordat in 1924 ingrijpende veranderingen zouden worden aangebracht. U ziet hier nog de gietijzeren ramen uit 1835, terwijl terzijde tegen de kerk de brandladders tegen de gevel zijn opgehangen. Op de voorgrond het hekje om het hardstenen deksel van een put voor bluswater.

y oude kerk der Ned. Her v. Gem .. te Doorn.

Anno jaa r 1100.

38

Aan de Langbroekerweg bevindt zich naast de pastorie - in 1878 herbouwd - de in 1901 gebouwde kapel, welke voor velerlei kerkelijke en verenigingsdoeleinden wordt gebruikt. Op de achtergrond de hoge bomen van het park van Huis te Doorn, en rechts de iepebomen rond de kerk, welke bomen als gevolg van iepziekte in 1936/37 moesten worden gerooid.

Even verder aan de Langbroekerweg gaf een hek toegang tot het park van Huis te Doorn en in dat park bevindt zich een wit kapelletje met prachtige gebrandschilderde glazen. In dat kapelletje wordt door de freules de Beaufort van "Schoonoord" een zondagsschool gehouden. Hier ziet u de freules met hun brave pupillen poseren voor de fotograaf. Misschien bent u er ook nog weI bij!

39

~

Op 15 februari 1910 is dejuist tevoren gebouwde Gereformeerde kerk aan de Kampweg, in gebruik genomen. Daarmede is een ouder gebouw aan de Kerklaan vervangen, welk gebouwtje in J 879 in gebruik was genomen. Op de achtergrond bij de kerk het vroegere knekelhuis van de voormalige begraafplaats, want de kerk is gebouwd op de graven van de voorvaderen.

DRUI( B. RVITEN8E£K, DOORN.

CAFE "FLORA" - DOORN.

Dat het dorp zo in trek was als pensionplaats, was niet aileen aan de gunstige ligging te danken, maar ook aan het feit dat het sinds 1882 door middel van een stoomtram was verbonden met het station Driebergen. Vooral voor "een daggie uit" wat dit van betekenis. U ziet hier de stoomtram bij het cafe "Flora" aan de Driebergse straatweg, bij de Stamerweg,

41

42

Bovendien was aan de andere zijde van het dorp in 1885 een remise gebouwd, alwaar de passagiers konden overstappen, die met het stoomtrammetje vanaf Wijk bij Duurstede kwamen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek