Doorn in oude ansichten deel 2

Doorn in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F.J. van Burken
Gemeente
:   Doorn
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3623-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Doorn in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

CRUI( B. RUITE"BE£l<, OOOR/>"

19. A1s wij onder de poort van het eerder bespraken gebouw door1open, zien wij aan de linkerkant van de oprij1aan naar het huis, een op acht wa1visribben gebouwde duiventil. Voor het duivenhuis poseert een schaapherder, met zijn door twee honden bewaakte kudde. Er kwamen rand de eeuwwisseling in Doorn nog vrij vee1 schaapskudden VOOL Deze streek was door de aanwezigheid van uitgestrekte heideve1den van oudsher zeer geschikt geweest voor het houden van schapen. Nadat steeds meer eigenaren van de hoogge1egen gronden in de vorige eeuw ertoe waren overgegaan hun heideve1den te bebossen, verdwenen de schapen ge1eidelijk aan van het toneel.

20. Op deze opname uit 1905 zien wij hoe Huis te Doom er aan het begin van deze eeuw uitzag. Er was op dat moment a1 weinig meer overgeb1even van de oorspronkelijke bouw van deze voormalige ridderhofstad. In het begin van deze eeuw heerste er 's winters op de rand het kasteel lopende gracht altijd een gezellige drukte. Er werden dan door de in 1908 opgerichte Doornse ijsc1ub schaatswedstrijden georganiseerd, waarbij fe1 werd gestreden om de prijzen: spek, worst en en bruine bonen. Nadat ex-keizer Wilhelm zijn intrek in het huis had genomen, was het afgelopen met de ijspret op dit landgoed. Gelukkig mocht men daarna gebruik maken van de vijver van het 1andgoed Aardenburg en de gracht bij kasteel Moersbergen, zodat deze oude traditie kon worden voortgezet.

HU ZE "DOOR

TE DOOR

21. In 1920 kreeg Huis te Doorn wereldwijde bekendheid a1s gevo1g van het feit dat ex-keizer Wilhelm zich hier vestigde. De komst van de ex-keizer werd door vee1 Doornaars met de nodige scepsis bezien. Naarmate duidelijk werd dat de komst van Wilhelm II een be1angrijke impuls betekende voor het economische 1even in het dorp, veranderde de houding van de meesten in meer positieve zin. Een van de minder bekende, maar gunstige gevo1gen van de komst van de ex-keizer is geweest, dat hij de onderlinge loonafspraken, die er voor zijn komst tussen de eigenaren van de verschillende 1andgoederen aangaande de salariering van het personee1 bestonden, heeft doorbroken.

22. Spraken we bij de vorige afbeelding over de welwillende houding die de Doornse bevolking over het algemeen aannam ten aanzien van de aanwezigheid van de ex-keizer, de voormalige heerser van het Duitse Rijk liet merken daar niet ongevoelig voor te zijn. Als blijk van waardering voor de houding van de Doornaars, liet hij in 1928 een fraai rosarium aanleggen. Dit geschiedde op een terrein tussen de Dorpsstraat en de Molenweg, tegenover de Gezichtslaan. Ret was "een rozentuin zoo mooi, als er slechts weinigen in ons land zijn. 't Is een lustoord," zo stelde een bezoeker van deze rozentuin in 1928 vast.

23. Op deze afbeelding zien wij ex-keizer Wilhelm met zijn tweede vrouw Hermine, tijdens een wandeling door het rosarium. Gedurende de eerste periode van zijn verblijf in Doorn, werd Wilhelm II door tamelijk strenge veiligheidsmaatregelen omgeven. Deze maatregelen waren een gevolg van het feit dat de ex-keizer vrij regelmatig dreigementen ontving, waarin werd aangekondigd dat hij zou worden gedood of ontvoerd. Later, naarmate men zich in het buitenland had neergelegd bij het feit dat ex-keizer Wilhelm aan zijn berechting had weten te ontkomen, werd de bewaking van de ex-keizer minder scherp en kon men hem vrij regelmatig buiten de muren van zijn landgoed aantreffen.

Instituut "Odiwo"

mooie boomen van Schoonoord.

24. Tegenover het terrein van Huis te Doorn, aan de oostzijde van de Langbroekerweg, is het Sitiopark gelegen. Nadat er vanaf het begin van deze eeuw een toenemende be langstelling bleek te bestaan om zich in Doorn te vestigen, verrezen er op een aantal plaatsen in het dorp nieuwe woonwijken. Een van deze woonwijken was het Sitiopark. Deze villawijk ontstond rond de eeuwwisseling, nadat een bij het buiten Citio behorend stuk bouwland in handen was gekomen van bouwondernemer Meerdink. Het hier afgebeelde huis heeft steeds een wisselende bestemming gehad. Vele jaren heeft dit huis, onder andere onder de naam Bellevue, dienst gedaan als pension.

25. Nog een opname van het Sitiopark uit het begin van deze eeuw. Op de voorgrond zien we de oostvleugel van het op de vorige afbeelding getoonde herenhuis. Op de achtergrond is het toegangshek tot huize Sitio te zien, dat vanaf 1903 werd bewoond door de Amsterdamse familie Spakler. In deze rustige omgeving had zelfs het aan de villa's verbonden personeel soms nog wel eens tijd voor een praatje, zoals hier met een van de slagersjongens van Van Remmerden. Overigens moet worden gesteld dat de benaming Sitiopark wellicht enigszins misleidend werkt. Ret aantal huizen in deze nieuwe wijk beperkte zich tot minder dan tien woningen; een verdere uitbouw zou pas in de jaren vijftig plaatsvinden.

'J)oorn

3uiozijoe

Druk, B. Rultenbeek, Doorn.

26. Zoals wij u al eerder vertelden, liep er vanuit het Sitiopark een smal pad naar de Langbroekerweg. Op de achtergrond, rechts van het pad, kunnen we de in 1906 in de tuin van hotel Pabst gebouwde muziektent zien. Op deze plaats konden de inwoners van Doorn regelmatig muziekuitvoeringen beluisteren die hier onder andere door De Harmonie werden gegeven. Er heerste op zulke dagen altijd een gezellige drukte rand de muziektent. Dit punt had trouwens een lange traditie op het gebied van muziek en vrolijkheid. Tot in de jaren zeventig van de vorige eeuw werd hier namelijk iedere vier de dinsdag in september kermis gehouden; een gebeurtenis waar jong en oud een heel jaar lang naar uitkeek.

Doorn Schoonoordsche laan

27. Op het van de Langbroekerweg komende pad sloot in vroegere tijden de Schoonoordselaan aan. Deze allee leidde, in oostelijke richting lopend, naar huize Schoonoord. Aan de zuidzijde van de Schoonoordselaan was een bos gelegen, dat doorliep tot aan de Beaufortweg. In dit bos was er voor de bij het buitengoed in dienst zijnde tuinman een woning gebouwd en werd later ook nog een tennisbaan aangelegd. Aan de noordzijde van de Schoonoordselaan lag een stuk bouwgrond, dat zich uitstrekte tussen de Langbroekerweg en de vanaf huize Schoonoord in noordelijke richting afbuigende Schoonoordselaan.

28. Aan het eind van de Schoonoordselaan doemt huize Schoonoord voor ons op. Ret huis, zoals wij het op deze afbeelding aantreffen, werd gebouwd in de jaren zestig van de vorige eeuw. Voor die tijd had er op dezelfde plaats al een van de achttiende eeuw daterend herenhuis gestaan. Er is hier dan ook sprake van een zeer oud goed , dat vele bewoners heeft gekend. Een van de bewoners in deze eeuw is jonkheer de Beaufort geweest , die als rechter was verbonden aan het kantongerecht in Wijk bij Duurstede. De ten zuiden van het landgoed lopende Beaufortweg, is naar deze vroegere bewoner van Schoonoord genoemd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek