Doorn in oude ansichten deel 2

Doorn in oude ansichten deel 2

Auteur
:   F.J. van Burken
Gemeente
:   Doorn
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3623-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Doorn in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. In 1927 liet mr. Luden, sinds 1922 bewoner van kasteel Moersbergen, een aantal ingrijpende verbouwingen aan het kasteel uitvoeren. Hij beoogde hiermee het kasteel iets van zijn oude glorie terug te geven en een harmonieuze afstemming te verkrijgen op de omgeving. Zoals u op deze opname van de zuidzijde van het kasteel kunt zien, mag deze restauratie, die werd uitgevoerd aan de hand van oude tekeningen die in voorgaande eeuwen van kasteel Moersbergen waren gemaakt, zeer geslaagd worden genoemd.

60. Teruggekeerd op de (oude) Rijksstraatweg zien we, even voorbij de Moersbergselaan, een in de jaren twintig ontstane buurtschap, die bekend staat als de Palmstad. Op een hier aangekocht terrein werd er in opdracht van de woningbouwvereniging Patrimonium, die zich ten doel stelde de huisvesting van de "gewone man" te verbeteren, een aantal woningen gebouwd. Het waren voor die tijd erg goede woningen, die met hun rieten daken een sterke gelijkenis vertoonden met de bekende Engelse cottages. Het hier door Patrimonium uitgevoerde project oogstte veellof, vooral door de goede aanpassing aan de omgeving.

61. Op deze opname zien we een van de ve1e pensions die Doorn in het begin van deze eeuw rijk was. Ret is in dit geval het op de hoek van de Sterkenburgerlaan gevestigde pension van de familie Janssen. Wat bewoog toch al die Nederlanders om hun vakantie in Doorn door te brengen? De bossen en heidevelden, kan het korte antwoord wezen. De rijken kochten in deze omgeving een huis en vestigden zich hier permanent of gedurende de zomermaanden. Wat goed is voor de rijken, is ook goed voor ons, zo moeten vele minder gefortuneerde landgenoten hebben gedacht. Mocht het geld om hier een huis te kopen dan al ontbreken, voor zo'n f 2,50 per dag vol pension, kon je tegen je kennissen zeggen dat je in Doorn je vakantie had doorgebracht.

DOORN, - Heidepark. 611l

62. Op het eerste gezicht lijkt het of wij hier hebben te maken met een op een heuve1 gebouwde sterkte. Een nadere beschouwing 1eert ons echter dat wij hier hebben te doen met een weliswaar nuttig, doch betrekkelijk "gewoon" bouwwerk, een watertoren. Deze op het terre in van het 1andgoed Hydepark gebouwde watertoren moest water verschaffen aan de bewoners van het in 1888 gebouwde huis Hydepark, de familie Van Loon. Van alle in deze omgeving gebouwde villa's moet Hydepark het meest pompeus worden genoemd. Het huis was voorzien van de, voor die tijd, meest moderne vindingen en maakte op sommige bezoekers de indruk van "een ko1ossaa1 pa1eis in renaissance-stij1". Overigens heeft de zoon van de bewoner van Hydepark, jonkheer L.A. van Loon, Doorn meer dan vijftig jaar a1s gemeenteraadslid gediend.

63. Aan de noordzijde van het landgoed Hydepark werd dit goed doorsneden door de Arnhemse Bovenweg. Ten einde het ongemak van het oversteken van deze weg te voorkomen, liet de eigenaar over deze weg he en een Zwitsers aandoende, stenen brug bouwen. Dit bouwwerk moet als een "aardigheidje" worden beschouwd. Verkeer was er in het begin van deze eeuw nog nauwelijks op deze weg te bekennen. Gevaar om bij het oversteken van de weg van de sokken te worden gereden, was er dan ook niet. Aan het eind van de jaren dertig werd de Arnhemse Bovenweg meer naar het no orden orngelegd en had deze brug, behalve als bezienswaardigheid, geen enkele funktie meer.

DOOR, - Watel"tore la gs de Dr ~t.

, ..

64. Als wij nu via de Arnhemse Bovenweg terugkeren naar het dorp, zien wij ter hoogte van de Drift (de latere Woestduinlaan) opnieuw een watertoren. In tegenstelling tot de eerder besproken, particuliere watertoren is deze pompinstallatie bestemd voor de waterverschaffing aan alle inwoners van Doorn. Niet allen waren daar overigens blij mee. Er waren nogal wat huisvrouwen die - na de ingebruikname van deze installatie in 1903 ~ het gezellige praatje bij de dorpspomp misten en er het zware gesjouw met emmers voor over zouden hebben gehad als zij de oude situatie weer had den kunnen terugkrijgen. Deze opname is gemaakt vanaf de Arnhemse Bovenweg. Op de voorgrond zien we nog een stukje van deze weg; daarachter begint de Drift (Woestduinlaan) haar onregelmatige loop naar de Driebergsestraatweg.

DOORN Merwehoeve.

65. Als wij, jaren later, de Woestduinlaan in zuidelijke richting aflopen, zien wij - op de Driebergsestraatweg aangekomen - dit beeld. Op de hoek van de Woestduinlaan is het huis Merwehoeve gebouwd. De weg zelf is nog een zandpad en heeft behalve een verder op deze laan gebouwd huis Heimstede en het sanatorium Het Woudhuis nog weinig bebouwing. Over een sanatorium gesproken: om dezelfde reden als de vele pensiongasten die in deze omgeving hun vakantie doorbrachten, de gezonde boslucht, werden hier ook nogal wat sanatoria gevestigd. Noemden wij zojuist Het Woudhuis, er was er nog een aantal, waarvan wij Dennenoord, Huize ter Drift en Middenbosch vermelden.

DR!JK B. RUITENBEĀ£l<. DOORN,

Kijk in de Pot - Doorn.

66. Als wij de Driebergsestraatweg nu in oostelijke richting volgen komen wij bij de Berkenweg, die wij inslaan. Aan het eind van deze vroegere schaapsdrift, waarlangs de schapenhouders in de vorige eeuw hun kudden naar de meer noordelijk gelegen heideveld en dreven, was tot in het begin van deze eeuw een particuliere tolpost te vinden. Bij deze tolpost stond het bij veel Doomaars nog bekende huis Kijk in de Pot. In 1904 werd het hier afgebeelde huis vervangen door een modemere woning en werd de tolpost opgeheven. De in het verlengde van de Berkenweg gelegen Drift was in die tijd nog onbebouwd. Even verderop volgde de heide waar de boeren hun schapen lieten rondlopen.

- Berkenlaantje. 6278

67. Hier nogmaals een opname van Kijk in de Pot en de directe omgeving. In vergelijking met de vorige afbeelding heeft het straatbeeld zich inmiddels sterk gewijzigd. Niet alleen is er een nieuw Kijk in de Pot verrezen, ook zijn er inmiddels woningen aan de Drift gebouwd en is de straat .verrijkt" met bovengrondse elektriciteitsleidingen. De Drift werd in de vorige eeuw aangelegd, nadat de verbinding met de Arnhemse Bovenweg via het latere Ludenbos was komen te vervallen. Rond het begin van deze eeuw werd de Drift van een grintlaag voorzien en yond geleidelijk aan de bebouwing plaats die wij op deze afbeelding zien.

68. Deze opname toont de Drift op het punt waar de afslag naar de Arnhemse Bovenweg volgt, Op de hoek van deze weg is het huis Ingrid te zien. Even voorbij deze afslag werd in de jaren twintig door een Haagse vereniging het kindersanatorium Huize ter Drift in gebruik genomen. Na de laatste bomen, links op de afbeelding, volgde de al eerder genoemde heide. Als men, in het verlengde van de Drift, een smal zandpad volgde, dat door het daar aanwezige bos in noordoostelijke richting liep, kwam men ongeveer ter hoogte van huize De Zonheuvel op de Amersfoortseweg. Deze verbindingsweg werd nog wel eens gevolgd door ten zuidwesten van het dorp wonende dorpsgenoten.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek