Doorn in oude ansichten deel 3

Doorn in oude ansichten deel 3

Auteur
:   T. de Graaff en R.W. van Barneveld
Gemeente
:   Doorn
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5277-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Doorn in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

De tijd gaat snel. Ruim twintig jaar scheiden ons van het verschijnen van het eerste boekje "Doorn in oude ansichten" eind jaren zestig, meer dan tien jaar verliepen sinds de uitgave van het tweede deeltje. Foro's uit het begin van de jaren zestig - de periode waarin het dorpsbeeld zeer snel zijn eigen gezicht verloor en min of meer tot confectiedorp verwerd worden nu al met nostalgie bekeken. Dergelijke foto's treft u niet in dit boekje aan. De jongste foto's dateren van rond 1940.

De tijden veranderen ook: dat realiseert men zich wanneer men de foto bekijkt met jonkheer Van Loon, die in zijn letterlijk en figuurlijk met een paardekracht uitgeruste wagen over de Doornse heide rijdt. De heide en ook paard-en-wagens zijn reeds lang verleden tijd. Dit geldt ook voor de tram, de slagers- en bakkersjongen, de streng kijkende veldwachter, de pensions en hotels. Een foto van de Dorpsstraat met racende auto's doet de lezer van de jaren negentig omzien in verwondering.

Niet alles verandert: ook toen al speelde en marcheerde de Harmonie er lustig op los. Jammer ge-

noeg legde de camera slechts een foto vol stilte vasteen geluidsopname van de Harmonie in vroeger dagen zou nu zeer waardevol geweest zijn.

De foto's stralen een rust uit die momenteel her en der ver te zoe ken is. Vergist u zich niet: de zorgen en zorgjes van de toen levende Doornsen waren er niet minder om. Het was hard werken, zes dagen in de week lange dagen maken.

In de jaren dertig speelde de crisis parten: het toerisme en de economische injectie van de keizerlijke hofhouding konden de gevolgen voor de middenstand van de neergang van de buitenplaatsen maar met moeite compenseren. De Doornse arbeidersstand werd door de financiele problemen van de landgoedeigenaren getroffen in de vorm van ontslag of loonsverlaging. Het doorbreken van de loonafspraken tussen de landgoedeigenaren onderling door Wilhelm II was een lichtpunt: hiermee werd de politiek van (zeer) lage lonen voor de tuinlieden, de bedienden, de kamermeisjes, de schoonmaaksters, het keukenpersoneel en dergelijke doorbroken. De meesten van hen waren Doornsen.

Belommerde lanen zijn in Doorn op hun retour. Maar verdwenen zijn oak de slechte hygienische toestanden als gevolg van het ontbreken van riolering. Wateroverlast in het centrum als gevolg van zware regenbuien, waarbij het water met slaten tegelijk de "Berg" afliep, behoort tot het verleden.

Sommigen onder de lezers zullen met weemoed terugdenken aan de paardedrinkbak op Plein 1923. De bak is sinds jaar en dag uit het dorpsbeeld verdwenen. In 1991 werd een hedendaags kunstwerk op het Plein geplaatst. De meningen erover zijn verdeeld. De tijd gaat snel. Bij het huidige tempo kan het niet lang duren of beelden van het hedendaagse Doorn, en dus oak van Plein 1923, hebben historische en nostalgische waarde gekregen. De mensen die met weemoed in de volgende eeuw naar toto's uit 1991 zullen kijken, zijn al geboren.

Enkele woorden van dank. Doorn mag zich gelukkig prijzen met de samenstellers van dit deel3, de heren De Graaff en Van Barneveld. Zij zetten met veel enthousiasme een traditie voort van vastleggen, vasthouden en beschrijven van het verleden, zoals die

door de heer Van Zalingen werd begonnen. Met hen is een nieuwe generatie van historisch geinteresseerden aangetreden, een generatie evenwel die vele zaken die op de volgende bladzijden afgebeeld staan, niet meer uit eigen ervaring of herinnering kent. Zij is dus in hoge mate afhankelijk van .Jioren zeggen". Voor hun inzet zijn wij de heren Van Barneveld en De Graaff veel dank verschuldigd. Maar oak de gemeente Doorn bedank ik: zij stelde de samenstellers belangeloos in de gelegenheid am het kostbare materiaal uit de Oudheidkamer voor dit boekje te gebruiken.

Tot slot wens ik u, ondanks enkele relativerende opmerkingen, veel plezier met het doorbladeren van en plaatjes kijken in dit boekje. Ik hoop dat de toekomst zal leren dat het derde deeltje "Doorn in au de ansichten" niet het laatste zal blijken te zijn.

J. Buis voorzitter Doornse Historische Vereniging "Thorheim"

1. De vervoermiddelen uit de geschiedenis varieren van tram tot rijtuig en van fiets tot auto. Enkele vervoermiddelen werden in de loop der tijden verboden. Een ervan is de hondekar. Op bovenstaande foto in de Boslaan enkele bekende Doornaars: de tweede jongen bij de kar is C. Duivenvoorde en de man achter het punthek is de heer C. Alblas.

2. Oat Doorn het dorp van de donder is, is hier goed te zien. Na grate onweersbuien en wolkbreuken waren er altijd veel plekken in het dorp waar men tot in de jaren zeventig te kampen had met wateroverlast. Een welbekend punt is de hoek Dorpsstraat/Berkenweg. Op deze foto is het eind van de Amersfoortseweg richting de Dorpsstraat het slachtoffer geworden. Aan de rechterkant is de houtberg van bakker Van Zalingen en aan het eind van de weg ziet u zijn winkelpand met een rieten dak. In onze tijd is op die plek snackbar Lehman gevestigd.

3. Ook de Doornse bejaardenreis heeft al een rijke historie. Deze foto toont namelijk een van de eerste bejaardentochten , waarmee men in de jaren dertig is begonnen. De bejaarden werden met auto's van plaatsgenoten naar hun reisdoel gebracht. Later zijn deze auto's vervangen door een bus.

4. Hier zien we de ingang van de Amersfoortseweg richting Plein 1923. Op deze foto uit 1921 zien we erebogen staan ter gelegenheid van het 12 1/2 jarig ambtsjubileum van burgemeester Schimmelpenninck van der Oye. Plein 1923 heeft hier nog de naam Meerdinkplein. Dit plein was omgeven door beukenhagen. Deze zijn echter in 1923 weggehaald en het tuintje met armzalige stofspinazie , zoals men dat in "de Kaap" beschreef, werd een glad plein.

5. Als men de smalle ingang van de Amersfoortseweg nam zag men aan de linkerkant een laag pand. Dit was het pand van aannemer Koudijs. Er zijn nog heel veel Doornaars die bij deze aannemer hebben gewerkt en vooral veel uurtjes in de achtergelegen schuren hebben doorgebracht.

6. Op 14 januari 1928 werd de drinkbak op Plein 1923 in gebruik genomen. Deze drinkbak was een geschenk van de freule De Beaufort aan de Vereniging voor Dierenbescherming afdeling Zeist. Het bestuur van die vereniging heeft uiteindelijk Doorn als plaats van bestemming uitgekozen.

7. Hier zijn we op de hoek Acacialaan-Plein 1923. Op de hoek is kapper A.B.l. Timans gevestigd. Later kwam hier de Amsterdamse Groente en Fruitcentrale Fa. Donkervoort en v.d. Lingen. Tegenwoordig is deze winkel in handen van J. Stoltenkamp en zoon. De foto laat het beeld zien hoe deze hoek er in de jaren dertig van onze eeuw uitzag. Een handje verwijst de mensen naar vischhandel P.F. de Bruijn op de Van Bennekomweg.

Vi :cr.'s 'cr.ngs den

8. Als we de Amersfoortseweg beklimmen zien we na de begraafplaats aan de linkerkant enkele huizen. Het linker huis was pension Schimmel. Doorn kende in die dagen erg vee I pensions. Vele gasten kwamen naar Doorn als vakantieoord in "de Stichtse lustwaranda". Deze foto dateert van 1928.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek