Doorn in oude ansichten deel 3

Doorn in oude ansichten deel 3

Auteur
:   T. de Graaff en R.W. van Barneveld
Gemeente
:   Doorn
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5277-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Doorn in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Het Koninklijk muziekgezelschap "De Harmonie" heeft altijd al een belangrijke functie in het dorpsgebeuren gehad. Voordat "De Harmonie" in 1898 werd opgericht was er al een muziekvereniging, de dorpsfanfare FCD. Toen er sprake was van een tweede muziekvereniging brak de strijd los. Er is een anekdote waar een FCD-lid een Harmonielid tegenkomt. Deze mensen raken verwikkeld in een twistgesprek over hun verenigingen. Hierbij geraken de twee te water (in een sloot). Terwijl het FCDlid enkele keren kopje onder gaat, omdat hij onder wordt geduwd, roept hij dan maar met tegenzin "lang leve de Harmonie".

20. Uiteindelijk werden enkele FCD-leden lid van "De Harmonie" en ging de FCD ter ziele. Op deze foto treedt "De Harmonie" in 1936 op ter gelegenheid van de instal!atie van burgemeester J.H.E. baron van Nagel!. De optocht is hier in onze winkelstraat, de Kampweg. In 1936 stond "De Harmonie" onder leiding van directeur Kok. Deze dirigent heeft maar liefst vijftig jaar de dirigentstok in handen gehad. In 1948 werd de heer Kok opgevolgd door de heer Swagers.

21. Op deze foto zien we de ereboog van de Kampdwarsweg. Deze boog is gemaakt ter gelegenheid van het 12 1/2 jarig ambtsjubileum van burgemeester Schimmelpenninck van der Oye. Overal in het dorp stonden bogen en werden straten versierd door de dorpsbewoners. Bij deze bogenwedstrijd werd de boog bij Doornveld eerste en die van de combinatie Sparrenlaan- Vossenweg tweede. Bij de straatversieringen won het Maarnse Voetpad (nu de Van Bennekomweg).

22. Tegenwoordig heeft Doorn niet veel kleine kruidenierswinkeltjes meer, waar men even voor een pakje boter naar toe gaat. Vroeger waren er vele. Een daarvan stond op de Hoek VossenwegiSparrenlaan. Deze kruidenierszaak werd al in 1907 gerund door C. Kok. Later heeft "De Kroon" van Van Zetten nog jarenlang op deze hoek gezeten, eerst in het pand op de foto. Eind jaren zestig werd de winkel gesloopt en vervangen door het huidige gebouw.

23. De naam van de Heuvelweg spreekt voor zich. Wat bij deze weg opvalt is het begin. Op de hoek Amersfoortseweg/Heuvelweg bevindt zich een grote kuil. Vanaf 1825 mochten de Doornaars op deze plek hun zand en grint weghalen. In de jaren 1837-1838 heeft daar zelfs nog een steenfabriek gestaan. Een gedeelte van de kuil is na 1872 dichtgestort. In dat jaar is de kuil in gemeentehanden overgegaan. De gemeente heeft tot de bouw van de eerste Heuvelweghuizen (1907) de kuil namelij k als vuilnisbelt gebruikt.

24. Al rustend op de fiets van de berg af', in 1925 kon dat nog midden op de weg. De fietsende menigte komt hier langs een huis dat in Doorn jarenlang als ziekenhuis werd gebruikt. Een stukje rechts is "de kuil" nog te zien en iets naar beneden staat het pand waar later fietsenmaker J. v.d. Berg was gevestigd.

25. Hier zijn drie Doornaars op de Prins Hendrikweg bezig met het bouwrijp maken van gronden ten noorden van deze laan. Deze werkzaamheden vonden plaats in de jaren tussen 1916 en 1921. De mensen op de foto zijn , van links naar rechts: A. van Wijk , F. Wolters en K. van Groningen.

26. In de jaren dertig werd het stuk Prins Hendrikweg tussen de Vossenweg en huize Doornbosch doorgetrokken. Tussen 1931 en 1933 is dit stuk bebouwd. Op de foto bekijken kinderen de fotograaf, die de Prins Hendrikweg ter hoogte van de Vossenweg fotografeert.

DOORN, - Julianaweg,

27. Een blik op de splitsing Julianaweg- N assaulaan. Tussen 1920 en 1922 heeft aannemer D. Ringenaldus hier enkele dubbele woningen in het voormalige Vossenbosch laten neerzetten. In de Gids Doorn van 1924 wordt over onder andere de Julianaweg het volgende geschreven: "Hier staan of verrijzen villa's in bonte afwisseling van grootte , kleur en stijl." Tot op heden bleef deze variatie kenmerkend voor deze omgeving.

28. Aan het einde van de Kampweg stond aan de overkant van de Berkenweg, die voor 1940 maar een smal weggetje was, , .Kijk in de Pot" (gebouwd in 1838). Dit was oorspronkelijk een dubbele arbeiderswoning waar onder anderen de bosbaas van "der Hirtler" woonde. Dit huisje werd in 1904 gesloopt en vervangen door een moderner huis. Met deze sloop verdween ook de tolpost in de Schaapsdrift, die door de eigenaar van Moersbergen werd beheerd. , .Kijk in de Pot" verdween zelf in het begin van de jaren zestig.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek