Doorn in oude ansichten deel 3

Doorn in oude ansichten deel 3

Auteur
:   T. de Graaff en R.W. van Barneveld
Gemeente
:   Doorn
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5277-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Doorn in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. Op 1 juli 1903 gaf de zangvereniging Excelsior een uitvoering op het Landgoed Schoonoord. De eigenaar van Schoonoord was toen mr. Reinhard de Beaufort met zijn gezin. Dit soort optredens kwam meer voor: er zijn ook soortgelijke zanguitvoeringen op Huize Doorn bekend.

50. In de verte komt een auto aangereden uit de richting van Leersum; een tocht door de dichte bossen. Uiteindelijk komt hij aan het eind van de bomenrij op de Dorpsstraat bij garage Van Setten, die toentertijd ook rijwielen verkocht. In de winkeldeur is het spiegelbeeld van het aan de overkant staande "Benvenuta" te zien. Naast de garage worden bouwterreinen in de, .Boschrand" te koop aangeboden.

51. Hierzien we in september 1931 veldwachter Idenburg in functie (veldwachtervan 1901 tot 1931). In de loop der eeuwen is de functie van veldwachter/politieman steeds meer richting de zorg van open bare orde en veiligheid gegaan. Dit klinkt allemaal zeer Iogisch, maar als we ver in de tijd teruggaan komen er rare "politietaken" te voorschijn. Het kijken waar de kraaienesten zaten en het controleren of er geen as op straat werd gegooid hoorden toen bij de taken van de veldwachter. Hij was een man waar men ontzag voor had. Dat is weI te zien aan de schoonmaakster bij hotel Lagerweij.

52. Hier Hotel Lagerweij met daarvoor de dorpspomp. HotelLagerweij heeft een belangrijke functie in het dorpsleven gekend. Yoor 1882 (de bouw van het oude gemeentehuis) werden de raadsvergaderingen in deze herberg gehouden. Ook werd er recht gesproken. Yanwege deze functies van Raads- en Rechtshuis heette dit etablissement dan ook "Het Wapen van Doorn". Helaas verdween in 1938 dit hotel uit het straatbeeld. Eerst wilde de gemeente, net als bij het oude hotel Pabst, aileen het gedeelte slopen dat in de weg stond. Helaas werd later beslist om het gehele gebouw te slopen.

53. De dorpspomp had een belangrijke functie in het dorpsleven. Yoor de jeugd was het een plek waar je met elkaar afspraakjes maakte. Yoor de ouderen een plek waar de ene dorpsroddel na de andere werd doorgegeven. In 1949 verdween de pomp van het plein. Na een bijna veertigjarige rustperiode voor de watertoren verhuisde de pomp in 1991 weer naar het dorpsplein. Op deze foto die rand 1880 is genomen, ziet u nag geen trambaan, want deze verscheen pas in 1883 in ons dorpsbeeld. U ziet wei een man met een hondekar en achter de meisjes een man met een juk.

54. Hierziet u een groep kinderen die op 28 maart 1931 de Palmpaasoptocht loopt. Deze optochtwordt nog maar op weinig plekken van het land gehouden, maar in Doorn houdt deze traditie nog steeds stand. Op de achtergrond ziet u het hoge gebouw van de open bare school.

55. Op 16 en 17 januari 1920 werd er door de motorvereniging K.N .M. V. een winter-36-uursrit gehouden. Deze rit had een stopplaats in Doorn. De Doornse bevolking kwam in groten getale kijken. Zoveel gemotoriseerd geweld in een keer door het dorp, dat zag je toen niet vee!. Als je nu in het centrum staat, lijkt het of je elke dag zon tocht hebt.

DOOR

e~ Herv Kerk

56. Hier zien we de hervormde kerk, de Maartenskerk. Het kerkplein werd toen nog omgeven door hoge iepen. Deze iepen werden in 1935 gerooid omdat ze aangetast waren door de iepziekte. Hier heeft de kerk ook het Andreastorentje nog. Bij een dakrestauratie in 1924 bleek dat in zo een slechte staat te verkeren dat het torentje maar werd weggelaten. Op de voorgrond een fietsenrek voor hotel Van Harten. Daarnaast slagerij J.J. van Ginkel, thans slagerij Vos.

57. We zijn nu binnen in het oudste monument van Doorn, de hervormde Maartenskerk: een kerk van zeer hoge ouderdom en met een rijke geschiedenis. Aan het eind van de achttiende eeuw werd de kerk tijdens een inkwartiering door soldaten zelfs als paardestal gebruikt. Deze foto is genomen voor de verbouwing in 1924. Met deze verbouwing is de kansel van de zuidkant naar de noordkant verhuisd. Ook de banken werden bijna allemaal verplaatst. Het van 1873 stammende Batzorgel en de vele kandelaars op de banken zullen voor velen zeer herkenbare punten zijn.

58. Hier zien we de noordelijke bebouwing van de Dorpsstraat. Op de plek waar links de slagerij Van Remmerden staat afgebeeld, is nu snackbar Lucullus gevestigd. Op deze foto van 1896 ziet men geheel links de lO-jarige Reinier van Remmerden (geboren in 1886). Vooraan links staat H. van Remmerden (geboren 1851). In de deuropening van de winkel kijkt mevrouw Maria van Remmerden-van Wichen (geboren in 1863) wat er gaande is. De slagersknecht Hendrik Koetsier poseert met een koe , die waarschijnlijk binnen een paar dagen in de magen van de Doornaars zou verdwijnen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek