Doorn in oude ansichten deel 4

Doorn in oude ansichten deel 4

Auteur
:   T. de Graaff en R.W. van Barneveld
Gemeente
:   Doorn
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5909-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Doorn in oude ansichten deel 4'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

VOORWOORD

De atgelopen honderd jaar werd in Doorn ongeveer 1500 tot 2000 maal een toto gemaakt die uiteindelijk een prentbriefkaart zou gaan sieren. Circa driekwart van dit totaal werd gemaakt voor 1960. Van slechts enkele is niet exact bekend waar of wanneer de toto werd gemaakt. Een enkele uitzondering daargelaten zijn al deze lichtbeelden in zwart-wit genomen. Van de ansichtkaarten en andere toto's van Doornse plekjes bestaan redelijk complete collecties, waaronder die van de Oudheidkamer.

Pas in de jaren zestig verdrangen die kleurenansichtkaarten de niet-gekleurde nagenoeg volledig. De toto's in dit deel "Doorn in oude ansichten" dateren alle van de zwart-wit periode,

Naast deze stapel toto's van dorpsgezichten werden in dezeltde periode naar schatting tussen de 500.000 en een miljoen toto's gemaakt van Doornaars. Ongeveer een derde tot de helft hiervan is ondertussen verloren gegaan: weggegooid als oude waardeloze rommel uit oude dozen op zolder "waar toch niemand meer wat aan heeft", De rest van deze gigantische stapel is zeer verspreid. De Doornse Oudheidkamer beheert een relatief grate verzameling. Maar de problemen bij het beheer ervan worden groter en grater. De generatie Doornaars die de afgebeelde person en kennen, wordt kleiner en kleiner. Van veel foto's zullen wij nooit meer weten wie erop staan. Dat stemt droevig,

Veel toto's zijn het waard om aan de vergetelheid te worden ontrukt. Op de volgende bladzijden vindt u een selectie uit deze immense hoop toto's. Ze zijn alle afkomstig uit de Oudheidkamer, Bij velen van u zal de herinnering "hoe het was" opbloeien: het feest der herkenning. Bij de jongere generatie verwachten wij een blik van verwondering: zag Doorn er to en zo uit? Men kan zich een beeld vormen van de omgeving waarin men toen leefde.

Bedenk weI: die "goede oude tijd" was ook in Doorn niet bepaald gemakkelijk. Maar een goed onderhouden herinnering is een groot bezit, De samenstellers van dit boekje, de heren De Graaff en Van Barneveld, dragen bij aan het in stand houden van die he rinneringen. Wij zijn hen daarvoor veel dank verschuldigd. Ook dank ik de gemeente Doorn voor het be langeloos beschikbaar stellen van het materiaal uit de Oudheidkamer,

Ik spreek de hoop uit dat nog vele Doornse foto's en ansichten een plaats zullen vinden in volgende deeltjes "Doorn in oude ansichten".

Rest mij nog u veel plezier te wensen bij het plaatjes kijken in dit boekje.

1. Buis, voorzitter Doornse Historische Vereniging "Thornheim"

1. Als u deze foto bekijkt, ziet u in een oogopsIag waar dit deeltje "Doorn in oude ansichten" over gaat. Doorn is tussen 1900 en 1940 aardig gegroeid. Met name de wijken de Bosrand en het Vossenbos zijn er in die tijd bijgekomen. Deze twee wijken halen we met oude plaatjes aardig naar voren. Uiteraard vergeten we het centrum en de landhuizen langs de straatweg niet. Al met al geeft deze luchtopname uit 1924 een mooi overzicht.

2. Aan de rechterkant van de Langbroekerweg vinden we het oude hotel Van Harten, een naam die voor de Tweede Wereldoorlog en in de jaren tachtig van deze eeuw zeer bekend was. In de tussenliggende peri ode was hier hotel Van Driest gevestigd. Centraal in het dorp gelegen, was het altijd een fijn punt am even op het terras wat te drink en. Aan de linkerkant ziet men hier het hotel Pabst.

3. Op deze foto komen we het personeel van hotel Van Harten tegen. Dit is in het jaar 1921. De personen zijn, staande van links naar rechts: A. van Harten (achter de tap), W. van Dijk, F. van Dijk en H. van Harten. Zittend: Kuypers, mevrouw Van Harten, mevrouw Van Dijk, een dienstbode, mevrouw De Lange (echtgenote van de eerste chauffeur van Wilhelm II) en C. Josef (bediende Wilhelm II).

4. Het oude hotel Pabst heeft voor Doorn en omgeving een hele lange .Jtotelgeschiedenis". Al aan het begin van de 18e eeuw was hier sprake van een herberg. Deze herbcrg had aan de achterkant een grote stal voor de paarden en rijtuigen. Ook werd in de achtertuin van deze herberg de jaarlijkse kcrmis gehouden. Het gebouw zoals het hier staat afgebeeld is in 1931 ten behoeve van de verbreding van de Langbroekerweg gedeeltelijk gesloopt. In het midden is het wclbekende hotel Lagerweij, ook bekend als .Het wapen van Doorn". Hoewel er voor dit hotel ook plannen waren voor een gedeeltelijk behoud, werd het in 1938 geheel gesloopt.

5. Achter in de tuin van hotel Pabst heeft jarenlang de muziektent van Doorn gestaan. In de zomer en bij feesten en partijen gaf de harmonie daar menig concert weg. In het parkje met de muziektent staat hier het personeel van hotel Pabst (1910). Van links naar rechts: P. Hazewinkel (kok), W. de Leur (kelner), Betje (kamermeisje), J. Methorst, G. Sterkenburg (karnermeisje), G. Reering (kelner), G. Ronk en D. Ronk (wasvrouw).

6. Hier ziet men de hervormde kerk in de jaren dat de huizenhoge iepen nog op het Kerkplein stonden. Men zegt dat deze iepen in 1937 moesten wijken wegens iepziekte. Er leven echter ook andere verhalen over deze bomenkap; een daarvan luidt dat het kerkbestuur om geld verlegen zat en dat vond door de iepen te verkopen. Achter de kerk staat huize Kerkzicht, het huis waar koster Boeschoten woonde. De schrijver van deze teksten is daar voor de sloop in 1968 geboren. Op deze plek staat sinds 1985 het kerkelijk centrum De Koningshof.

7. De kapel van de hervormde kerk aan de Langbroekerweg heeft in de 20e eeuw een belangrijke rol gespeeld voor het Doomse verenigingsleven. Voor die tijd werd vaak van het kapelletje op het terrein van Huize Doorn gebruik gemaakt. Veel verenigingen hadden hier hun verenigingsactiviteiten en later werden hier zelfs bruiloften en partijen gehouden. Enkele verenigingen die in de kapel hun "thuishonk" hadden waren de jongelingsvereniging, de zondagsschool, de toneelvereniging enzovoort.

8. In de bijna lOO-jarige geschiedenis van Dooms oudste vereniging, de Koninklijke Harmonie Doorn, komen van tijd tot tijd "boerenkapellen" voor. In drie peri odes is er sprake van een meer .Jilijvend" gelegenheidsorkestje dat op feesten en partijen het geheel moet vermaken. Op deze foto is de boerenkapel uit de jaren dertig te zien. In de jaren zestig en zeventig was er een tweede kapel en in de jaren tachtig en negentig een dweilorkestje onder de naam "Gewoan Bar". Op de foto zijn te zien: Ot Veenendaal (met vaandel), daarachter met sigaar Jac. Ronk, daartussen Teus van Kommer, de tweede aan de zijkant is G. de Koff en daarachter Valie Schaar en Arie van Trigt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek