Dordrecht in oude ansichten

Dordrecht in oude ansichten

Auteur
:   Mr. J.J. Beyerman
Gemeente
:   Dordrecht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4121-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dordrecht in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

De Blekersdijk omstreeks 1910. De straat is vee I te breed in verhouding tot de hoogte der bebouwing aan weerszijden.

13

DORDRECB.T. (~tad~zi.i~El).

--

De stads- of binnenzijde der Groothoofdspoort aan de Boomstraat met de paardetram, ongeveer 1905.

Dordrecht GroolhoofdSPOOrl (Sladszyde) Museum .. Oud Dcrdrecht"

De binnenzijde van de Groothoofdspoort in he! jaar 1904. Men Jette op de gasstraatlantaren en de te1efoonpaal.

16

De Burgemeester de Raadtsingel met de villa "Renata" omstreeks 1920. Ongeveer terzelfder plaatse staat thans een internaat voor schipperskinderen.

Villa nDomo Ricor"

Dordrecht

De hoek van de Burgemeester de Raadtsingel en de Dubbeldamseweg met de villa .. Domo Ricer". Deze villa is kort voor de Tweede Wereldoorlog gesloopt.

17

's Gravendeelschendijk

Dordreeht

18

De Dokweg (toen nog een deel van de 's-Gravendeelsedijk) met de molens "De Pelikaan" (rechts) en "De Zeelt" (links) in 1915. De eerstgenoemde molen stond op de zuidelijke hoek van de noordelijke "arm" van de Weeskinderendijk en de Dokweg, de laatstgenoemde op de noordelijke oever van de uitmonding der Dokhaven.

De molen "De Vlasbloem" stond op de hoek van de Weeskinderendijk en de Dokweg, 1910. Tot 1852 heeft ter pJaatse de paltrokhoutzaagmoJen .,Het Spinnewiel" gestaan, Deze is toen naar Numansdorp overgebracht en heeft daar onder de naam "De Goede Verwachting gestaan tot hij ongeveer zeventig jaar later naar het Openluchtmuseum te Arnhem is overgebracht. waar hij, onder zijn tweede naam, nog steeds staat.

DORDRECHT.

Molen ,.Oe vtesbteem",

DORDRECHT

20

De Dubbeldamseweg bij de A1gemene Begraafp1aats in 1914. De begraafp1aats 15 op toen nog Dubbe1dams gebied aangelegd in 1828/1829.

DORDRECHT. Oude Engelenburgerbrug en Blauwpoorl (Afgebroken in 1910.

De in 1910 gesloopte (oude) Engelenburgerbrug, een dubbele houten ophaalbrug in 1897.

21

Dordrecht

22

De nieuwe, in 1911 over de mond der Nieuwehaven geslagen Engelenburgerbrug, een enke1e e1ektrisch bewogen ijzeren bascu1ebrug (de eerste elektrisohe brug in Dordt) kort na haar ingebruikneming. Van de bebouwing in haar omgeving is sedertdien bijna alles ges1oopt. Let op de juist passerende "automobile",

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek