Dordrecht in oude ansichten

Dordrecht in oude ansichten

Auteur
:   Mr. J.J. Beyerman
Gemeente
:   Dordrecht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4121-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dordrecht in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

De rume van het Huis te Merwede aan de Kerkeplaat, die eigenlijk Kerkeplaatweg moet heten, in 1910. De kastanjebomen zijn in 1943 gerooid. Het kasteel der heren Van de Merwede is in de eerste helft van de 14de eeuw gebouwd, doch is reeds in 1418 (be leg van Dordrecht door Jan van Brabant) en 1421 (Sint-Elisabethsvloed) verwoest.

Bij Dordrecht

Rcfr-e ,.Slot Mcrwcde"

Van de bebouwing aan weerszijden van de Kolfstraat heeft de sanering vrijwel geen steen op de andere gelaten. Deze afbeelding van de straat, die een der schilderachtigste was van de oude binnenstad, is uit 1905. Men kijkt in de richting van de Voorstraat. Op de voorgrond de kruising van de Kolfstraat met de Dwarsgang die van de Nieuwstraat naar de Vriesestraat Iiep.

De Krispijnseweg, toen nog een dee 1 van de Spuiweg, kreeg in 1917 deze naam en werd genoemd naar de uitspanning Krispijn aan de oostzijde bij de Brouwersdijk. Deze foto uit 1902 is genomen in de richting van de stad, ter hoogte van het, een kleine twintig jaar geleden bij de aanleg van het Weizigtpark verdwenen, .Boonenpaadje" (geen off'iciele naam!). waar in 1879 de .moord in het Boonenpaadje" op Jaantje Pieren is gepleegd,

GJ)ordf'ech t

35

lromhout.

>---~ ..

36

Het (Lange) Kromhout ter hoogte van het (latere) Warmoezierspad in 1909. Op de achtergrond de in dat jaar gesloopte korenmolen "De Maagd". die aan de westzijde van de Cornelis de Wittstraat. vrijwel tegenover de Blekersdijk stond.

Het in 1902 gesloopte "kasteel-Stoker" (naar de bewoonster) vlak voor zijn verdwijning. Het stond aan de zuidwestzijde van de Krommedijk, tussen de Chr. de Wetstraat en de Transvaalstraat.

DORDRECHT

Aan dee Krommcr:dijk. Ate:cbrokcn in 190'

d1i/ . Atvt;d_ r r..k :

V. D. W. D. No. 97. Foto H. v , d. Berg.

DORDRECHT.

Molen ,.Wit/em de Twaedl!".

De omstreeks 1930 gesloopte korenmolen .. Willem II" tussen de Krommedijk en de Dubbeldamseweg kort voor zijn afbraak. Ter plaatse bevindt zich thans de Oudelandstraat.

De kort voor de Tweede Wereldoorlog afgebroken en door een nieuwe vaste brug vervangen (oude) Leuvebrug. Het was een dubbele basculebrug van gegoten ijzer en werd met de hand bediend.

Dordrecht

Leueebrca. Groote Kerk

De korte, ongeveer tien jaar geleden verbrede. "arm" van het Loverstraatje, dat van de Visstraat naar de Lange Breestraat loopt. Ook de op deze afbeelding uit ongeveer J 920 nog in welstand verkerende boom is reeds lang omgehakt. Op de achtergrond het daktorentje van het stadhuis.

De Mazelaarsbrug met de Mazelaarsstraat, gezien van de Korte Gelderse kade, omstreeks 1900. Aileen de brug en het Zakkendragershuisje (links) bestaan nag; de rest van de bebouwing is sedertdien gesloopt en vernieuwd. Oak de eeuwenoude linde is reeds lang geleden gerooid en door een nieuwe vervangen, die echter niet erg gedijt.

A. G. Ver,tee" Dordreebt. 90.

DORDRECHT

Merwekadc

..:,- --

42

De .Kippenbrug" (a1weer geen officiele naam!) van de Merwekade over de mond der Wijnhaven naar het Groothoofd, heeft daar van 1863 tot 1927 ge1egen. Ruim vijftig jaar later, toen er een nieuwe Boombrug werd ges1agen (1958/1959). heeft daar weer een houten noodbrugje voor voetgangers ge1egen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek