Dordrecht in oude ansichten

Dordrecht in oude ansichten

Auteur
:   Mr. J.J. Beyerman
Gemeente
:   Dordrecht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4121-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dordrecht in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

J!1erwekat!e. f)ordrecftt.

De Merwekade (aangelegd omstreeks 1865) in 1905. Op de achtergrond het Groothoofd met de Groothoofdspoort. Let op de sleperswagen!

43

DORDRECRT.

Park Merwestein.

44

Het op 24 oktober 1944 door een geallieerd luchtbombardement verwoeste herenhuis in het park Merwestein, omstreeks 1910. Tot 1923 was dit huis de ambtswoning van de burgemeester; daarna werd het een tehuis voor oude dames. In 1940 werd het met het gehele park Merwestein en een aantal huizen aan de noordzijde van de Vrieseweg door de Duitsers in beslag genomen, Ten tijde van het bovengenoemde bombardement was er de staf van het 15de Duitse Legerkorps gevestigd. Bij het bombardement kwamen vele Duitsers. onder wie enkele opper- en vele hoofdofficieren. om het leven.

A. G. V. - D. 396.

Het houten ,.Melkhuis" in het park Merwestein omstreeks 1910. Het is in 1940 door de Duitsers gesloopt en na de oorlog niet herbouwd.

45

r , d. ' eree.niging coor In- en Lit ir . ze.ndin q DnrC-e(~:

"c ... ; - ~ \" ?? "".

Souvenir

r .l-, J I ~ ~f ,.-

46

De "School van meester Van Buuren" op de hoek van de Museumstraat en de Kolfstraat. Thans staat ter plaatse nog een schoolgebouw.

De Nicolaes Maessingel bij de Comelis van Beverenstraat in 1900. Het huis op de oostelijke hoek van deze beide straten is op 28 januari 1945 door een geallieerd luchtbombardement verwoest. Hier staat sedert 1953 een klein flatgebouw (zes flats). Op de westelijke hoek der beide straten woont een kinderarts. behorende tot het oude Dordtse regentengeslacht Reepmaker.

47

48

De Nieuwbrug. gezien naar het westen. omstreeks 1905. Men Jette op de bruglantarens. waarvan de Iaatste, die bij het kantongereeht, op de noordelijke hoek van de Nieuwbrug en de Wijnstraat eerst kort gel eden is verdwenen (de paal is er nog).

De noordoostelijke der vier bruglantarens van de Nieuwbrug bij het thans in restauratie zijnde pand Voorstraat 173. Dergelijke lantarens stonden oak op de hoeken van de Sint Joris-, de Johan de Witten de Spuibrug.

DORDRECHT

Bij de Nieuwbrug

v. D. W. D. No. SO. Foto jozet .M. Weber.

50

Aan het eind van de 19de eeuw beschikte de Dordtse brandweer over een met paardentractie voortbewogen stoombrandspuit, die bekend stond als .Jret koperen dingetje", Bovenstaandc foto werd in 1935 gemaakt tijdens een defile, waarbij de spuit - nu als museumstuk - werd meegevoerd. In 1947 heeft het apparaat nog dienst gedaan voor het ontdooien van rioolputten; daarna werd het helaas als oud-roest verkocht.

-------"''"''''-..:....

Dordrecht

Noo,dendijk

Op dit in 1901 nog onbebouwde terrein op de oostelijke hoek van de Noordendijk en de Biesboschstraat zou in 1909/1910 de in 1957 buiten dienst gestelde Electrische Centrale der gemeente Dordrecht verrijzen.

51

Dordrecht

Noordendilk. Elektrlsche Centrale.

Op deze foto van de Noordendijk uit 1911 staan twee gebouwen die bijna twee eeuwen in leeftijd verschillen, te weten de op de vorige pagina vermelde Electrische Centrale en de uit 1713 daterende korenmolen ,.Kijk over den dijk", die - hoewel gerestaureerd - zijn wieken nimmer laat draaien.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek