Dordrecht in oude ansichten

Dordrecht in oude ansichten

Auteur
:   Mr. J.J. Beyerman
Gemeente
:   Dordrecht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4121-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dordrecht in oude ansichten'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

De thans, gedeeltelijk als gevoIg van enkele branden, deerlijk vervallen Riedijk, was zeventig jaar geleden nog de Schiedamsedijk van Dordrecht. Aan die gIorietijd herinneren nog enkele cafes.

63

Dordrecht

64

Het Scheffersplein (Voorstraatszijde) in 1910, Van de huizen tot de Kolfstraat zijn er thans nog twee over, Het grootste huis was het cafe-restaurant "Central",

Dordrecnt - Voorstraat met

heiie rsplein

Ook van de op deze, bij de vorige afbeelding aansluitende, kaart afgebeelde huizen aan de Voorstraatszijde van het Scheffersplein. bestaan er nog enkele, Deze afbeelding is eveneens van ongeveer 1910.

65

.. CEXTRA I.'

c .- I' E- ~ EST _ u R , ). T.

.'cheffer"plcin.

DO R D R .E C u T.

Restaur-otic ?Solen .

66

Dit onvoorstelbaar rustige plekje uit het begin dezer eeuw werd gevormd door de tuin van het cafe-restaurant "Central" aan het Scheffersplein (zie ook de beide voorgaande afbeeldingen). Het etablissement bevond zich vier huizen van de Tolbrugstraat landzijde.

Van het jaar harer oprichting (1783) tat 1917 was de (nog bestaande) sooieteit "Amicitia" gevestigd aan de Wijnstraatzijde van het Scheffersp1ein. Van 1908 tot 1917 stond v66r het gebouw, dat in 1aatstgenoemd jaar werd gesloopt ter uitbreiding van het aangrenzende bankgebouw, deze namaakoud-Dordtse gevel. In dezelfde namaakstijl zijn twee scholen aan de Hofstraat, het Postkantoor (gedeelte1ijk) en een huis op de westelijke hoek van de Spuiweg en de Hellingen gebouwd.

~ Dot<dt<eeht. Sehette"sptein.

68

Boven het enige jaren gel eden gesloopte Waaggebouw (ter plaatse loopt thans een straat met de zonderlinge naam "Waag"), een schepping van de stadsarchitect G. N. ltz uit 1835, is jarenlang de centrale van het lokale telefoonnet gevestigd geweest. Men ziet het ijzeren gevaarte boven op het dak van het gebouw. Foto uit ongeveer 1910.

Gebonw "Kunstmin"

-

--'-

Dordrecht ~-"'J.

Zo zag de Sint J orisweg, die eigenlijk Sint J orispoortweg moest heten, er zestig jaar geleden nog uit. De afbeelding is genomen in de richting van de Sint Jorisbrug. Van de bebouwing aan weerszijden is nog vrij veel over.

69

DORDRECHT

St." weg

Dr Trenkltt Co., ulpzf. 1 !67

Een andere afbeelding uit dezelfde tijd van de Sint Jorisweg. maar nu van de stad af naar de Singe!. Links staat het gebouw, waarin van 1872 tot 1930 de Dienst van Gemeentewerken (oorspronkelijk Dienst der Gemeentewerken) gevestigd was. Sedert 1930 zetelt deze dienst, die ongeveer twintig jaar geleden de naam Dienst Openbare Werken en Volkshuisvesting kreeg, in het gebouw der buitenplaats "Soekasari" aan de oostzijde van de Van Hoogstratensinge!. recht tegenover de Sint Joris(poort)weg.

Het eerste gebouw der Vereniging .Kunstrnin' stond van 1862 tot 1889 aan de noordzijde van de Sint Jorisweg op de hoek van het Materia's Pad. De voorzijde was aan de Singelzijde, de achterzijde grensde direct aan het Materia's Pad. Het huidige "Kunstmin" is in 1890/1891 gebouwd door de Rotterdamse architect D. Verheul. Het is, vooral inwendig, grondig verbouwd in 1939/1940. De ingebruikneming vond begin december 1940 plaats en werd door tal van Duitse officieren bijgewoond.

71

DORCREChT

72

De Sluisbrug over de mond der Spuihaven in de Kalkhaven was in 1905 blijkens deze afbeelding nog een dubbele houten ophaalbrug. Tn 1906 zou zij vervangen worden door de monstrueus grote huidige enkele ijzeren ophaalbrug. die gedoemd is te verdwijnen als het westelijk deel der Spuihaven wordt gedempt.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek