Dordrecht in oude ansichten

Dordrecht in oude ansichten

Auteur
:   Mr. J.J. Beyerman
Gemeente
:   Dordrecht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4121-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dordrecht in oude ansichten'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

DCRDRECHT

51lswee:

De Spuiweg. gezien van het kruispunt met de Twintighuizen en de Singel, zag er in het begin dezer eeuw nog uit als op deze foto. Van de huizen links (met de bomen ervoor), beneden aan de ,.dijk" (de Sluisweg vorrnt een deel der waterkering van het Eiland Dordrecht). bestaan er nog enkele.

73

A (j ercre . r;cn~rc ?.. b:.. 53

74

JJororech;

De Spuibrug, die in 1958 in afwachting van de (nog steeds niet geeff'ectueerde) demping van het westelijk deel der Spuihaven door een dam werd vervangen, zag er in 1901 nog vrijwel juist zo uit als na de bouw in 1872, Rechts de boegspriet van een schip: de Spuihaven. die tot 1924 alleen beweegbare bruggen had, werd toen nog vrij druk bevaren. In de laatste jaren voor de Tweede Wereldoorlog ging de Spuibrug nog tweemaal per jaar open voor het doorlaten van de in de wintermaanden in het havendeel tussen Spuibrug en Johan de Wittbrug geborgen zweminrichting, die sedert 1887 in de rivier op enige meters van de Buitenwalvest lag.

'lJordrecht

jYlo'"" d e jrfaagd

Uitg. International Trading Company Amsterdam

De Spuihaven, gezien van de Johan de Wittbrug naar het oosten in 1895. Op de achtergrond staan de molens "De Maagd' aan de Cornelis de Wittstraat, gesloopt in 1919, en "De Arend" aan de havenzijde van het Langkrornhout, even ten noorden van het Vrieseplein, afgebroken in 1895. De eerste was een koren-, de tweede een houtzaagmolen.

75

Dordrccht

Gemeentezwemschool.

A G. V. ~ 0 457.

76

Een der beide .. zwernscholen" in de Spuihaven tussen de Johan de Wittbrug en de Spuibrug. De hier afgebeelde, die het dichtst bij het Volksbadhuis en de Johan de Wittbrug lag, stond bekend als .,het vlooientheater". Beide inrichtingen zijn om hygienische redenen (ziekte van Weill!) in 1930 gesloten en enige jaren later afgebroken.

s S otc a'll"

o d-e

In 1906 stond op de oostelijke hoek van de Spuiweg en de Burgemeester de Raadtsingel nog de slotenfabriek der firma Lips. Later is jarenlang de sigarettenfabriek .. Ardath" in het complex gehuisvest geweest: thans is er een afdeling van het automobiel-, garage-. expeditieen verhuisbedrijf der firma Van Twist in gevestigd.

77

DORDRECHT

78

Za zag de Spuiweg tussen de Singel en de Camelis de Wittstraat er zestig jaar geleden nag uit. Er waren slechts enkele winkels. Men kijkt op deze afbeelding in de richting van de binnenstad.

Dordrecht

Spuiweg.

A. G. v. 0 ? 3.9

De Spuiweg tussen de Burgemeester de Raadtsingel en de Singel in het laatst der 19de eeuw. Ook op deze foto kijkt men in de riehting van de binnenstad. Ongeveer op de plaats van het huis links bevindt zich sedert 1937 de ingang aan de stadszijde van de Krispijntunnel.

79

:Oordrccnt

Spoorweg m. fabrick Lips

80

Lips' brandkastenfabriek aan de westzijde van de Spuiweg, gezien van het spoorwegemplacement. Tussen de spoorweg en de Iabriek liep een sloot. De fraaie bomen op de achtergrond stonden langs de Burgemeester de Raadtsiugel. De afbeelding is circa 1915 gemaakt.

Dordrecht.

SpuiVl~g met Brandka.stenfa.briek van Lip!

Aan de westzijde van de Spuiweg, juist ten noorden van de spoorweg naar Rotterdam, stond tot ongeveer 1936 de brandkastenfabriek der firma Lips. De laatste resten ervan zijn, nadat zij eerst nog enige tijd dienst hadden gedaan als Centrale Werkplaats voor jeugdige werklozen. gesloopt voor het graven van de Krispijntunnel.

81

Dordrecht

82

Het omstreeks 1872 op de westelijke hoek van de Stationsweg en de Lange Parallelweg (later: Burgemeester de Raadtsingel) gebouwde hotel "Ponsen" zag er in 1905, het jaar waarin deze ansicht vervaardigd is, nog vrijwel uit als in 1872. Na een grate brand in 1913 werd het verbouwd en sedertdien ziet het er uit zoals wij het nu kennen. Aileen de bermsloten van de Burgemeester de Raadtsingel en van de Stationsweg zijn later nog gedempt.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek