Dordrecht in oude ansichten

Dordrecht in oude ansichten

Auteur
:   Mr. J.J. Beyerman
Gemeente
:   Dordrecht
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4121-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dordrecht in oude ansichten'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Op de oostelijke hoek van de hiervoor genoemde straten stond van 1904 tot 28 januari 1945 huize "Simpang", eerst bewoond door de bouwheer J. A. Stoop en zijn zuster, later - omstreeks 1930 - door notaris P. A. M. Le Maire. In 1940 stond het huis leeg en werd het door de Duitsers in beslag genomen. Zij vestigden er hun "Ortskommandantur". Het huis werd door een geallieerd luchtbombardement op 28 januari 1945 verwoest.

83

DORDRECHT.

Sleegovel'$lool.

84

Het Steegoversloot, gezien naar de Sint Jorisbrug, in 1916. Links staan drie huizen en rechts van de gasstraatlantaren bevindt zich de ingang van de Boelstraat,

. G. versteee Do recht 50

.-: ...? ,.., . ~.

2ororecN

In 1884 werd aan de zuidzijde van de Strijsingel, even ten westen van de ingang van de buitenplaats "Bellevue", een R.K. hulpkerk gebouwd. De bedienende kapelaan woonde tot de kerk in 1916 tot - voorlopige ? parochiekerk van de H. Antonius van Padua werd verheven, in de even ten westen van de kerk staande koepel, waarvan men op de afbeelding het dak ziet. In 1921, het jaar waarin de nieuwe parochiekerk aan de zuidzijde van de Burgemeester de Raadtsingel in gebruik werd genomen, werd de hulpkerk buiten gebruik gesteld. Thans dient zij reeds enige jaren a1s garage, terwijl de voormalige pastorie een gewoon woonhuis is geworden.

85

Taankade

86

De Taankade in 1900. Zij liep toen, en meer dan een halve eeuw daarna nog steeds. niet verder dan van de Boomstraat tot de Kerksteiger.

Van de bebouwing aan de zuidwestzijde van de Tolbrugstraat Landzijde is thans nog het een en ander over; van die aan de overzijde der straat is vrijwel niets over. Deze foto. genomen vanuit de Voorstraat, dateert uit 1912.

Tolbrugstraat L. Z.

Dordrecht

Toulonsche laan.

88

Dat ook de Toulonselaan - overigens sedert jaren een laan zonder ook maar een enkele boom - zon zestig jaar geleden nog een rustige straat was, met hier en daar nog een berrnsloot. kunnen we op deze afbeelding - ter hoogte van de Spoorhof - duidelijk zien.

Volksbdnuis (Spuiaaven) - 'J)ororechf

Het in het laatst der 19de eeuw aan de waterzijde der Vest, even ten westen van de Johan de Wittbrug gebouwde "Volksbadhuis", is reeds enige jaren geleden buiten gebruik gesteld. Het zal eerlang wellicht worden gesloopt.

89

90

Zo zagen de achterzijden van de huizen op de noorde1ijke hoek van de Vest en de Sint Jorisbrug er in 1914 nog uit. Kart na de Eerste Were1doorlog zijn deze huizen gesloopt en door de huidige bebouwing vervangen. Links ziet men de noordweste1ijke brug1antaren der Sint Jorisbrug.

Dordrechf

Vischbrug vour 1901

De oude Visbrug, een voetbrug waar verder aileen de paardetram Station-Groothoofd (tot 1891 Station-Merwekade) over reed. In 1902 is zij door de huidige, veel bredere, brug vervangen.

91

Vischbru~

De nieuwe, in 1902 over de Voorstraatshaven geslagen Visbrug kort na de ingebruikneming. Het huis op de noordelijke hoek van de brug en de Groenmarkt is sedertdien afgebroken en door het huidige huis vervangen.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek