Drachten in oude ansichten

Drachten in oude ansichten

Auteur
:   drs. B.J. Cramer von Baumgarten
Gemeente
:   Smallingerland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2727-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Drachten in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Dit hotel in de Noorderbuurt stond bekend als het "mooiste zitje van Drachten". Van 1917 tot 1919 was Wietze Landman hotelhouder. Hij staat hier met zijn echtgenote uitnodigend voor de veranda. Op het uithangbord staat: "Hier is de beste autogarage. Ruime stalling voor paarden en rijtuigen". Tot 1923 was Klaas Weening hotelier. Toen heette het "De Pijlaars". Onder zijn opvolger J. H. de Vries ging het hotel in 1926 in vlammen op. Nu staat er de garage Lammers.

13

14

U kijkt in de Noorderbuurt omstreeks 1904. Rechts, voor zijn winkel, later "De kleine Beurs", ziet u Wigle Veltman, zijn dochter Hiltje, later mevrouw Visser, en bakker Klaas Luinstra. Links staat Jelle Nicolai met zijn vrouw voor hun kruidenierszaak en dan klok-: kenmaker Joustra, poserend met zijn moeder. Op de voorgrond staan links de latere slager Frederik van der Kuip en boven de liggendejongen Klaas Meijer en Jacobus Aris en geheel rechts de latere dames Gr. Hoekstra-Veltman en J itske Boonstra- Bijlsma.

titg. J.:. Xieuwholt.

'Vragfen. d'osfkanfoor.

Op deze ansicht ziet u het postkantoor en de directeurswoning, die vroeger de hereboerderij van A. Pel was. Links is de winkel van W. Veltman. Voor het kantoor staat geheel rechts de be steller L. Gorter. De derde van rechts is zijn collega Hoekstra met de bestellers Papa en Bonnema. Daarnaast staat de uitgever van deze en vele andere kaarten Ebele Nieuwholt en verder stoelwinder Klaver. De jongen met de gestreepte trui is Dirk Kanninga.

15

16

Zoals uit de naam al blijkt, is de Oudeweg een van de oudste wegen in Drachten. U kijkt hier in de richting van het postkantoor. Wat er nog van dit gedeelte over is, zal ook weldra verdwijnen. Rechts met de Goudse pijp staat meester Zijlstra. De jongen links met het zwarte pakje en de witte pet is Theo Sijtsma. Achteraan in het zwart gekleed loopt Gooitzen Douwstra.

Eertijds vormde de Oudeweg de verbinding tussen Drachten-Zuid en Drachten-Noord, Pas in 1841 werd besloten de Noorderbuurt door te trekken tot de Commissieweg. De Oudeweg heeft lang het karakter van een landweg behouden. De naam Tijen is later aan een andere weg gegeven. Deze ansicht toont hoe de Oudeweg er in 1916 uitzag.

17

DRACHTEN

Noorderbuurt

18

Dit is de Noorderbuurt in het begin van deze eeuw. Links is het huis van Fr. R. Bongartz, directeur van de "Lederfabriek". Daarnaast was de kruidenierswinkel van S. Bijlsma met in de inham de wagenmakerij. Waar de paardekop uithangt was de zadelmakerij van C. Kanninga. Aan de overkant is rechts van het postkantoor de boerderij van Douwe lest. Daar vindt u nu de banketbakkerij van D.F. van der Mei en apotheek Barentsen.

Dit stuk van Drachten is in de laatste halve eeuw sterk veranderd. Links ziet u bakker Bijlsma en zijn vrouw met baby voor hun winkel staan. Daarnaast is de Oosterstraat met een uithangbord verwijzend naar de schoenmakerij van S. van der Kamp in die straat. Aan de andere kant is de winkel van de gezusters De Jong, van wie Hylkje voor de deur staat. De man met baard achter de twee meisjes is omroeper Gerbrandus Jansonius. Naast de gezusters is de schoen winkel van Padieske.

19

20

Zeventig jaar geleden stand naast de koffie- en thee handel Brandsma hotel "De Phoenix" nag met een verdieping. Daarnaast was de drukkerij en boekhandel van Rudolf Laverman, wiens moeder voor de deur staat, met links in witte blouse zijn zuster Martha. Het meisje met de hoed rechts is Griet Kanninga, later getrouwd met de volgende eigenaar W. Keuning. Naast haar haar zusje Tine. Bij deze uitgeverij began Cissy van Marxveldt (S. de Haan) haar literaire carriere.

DRACHTEN

Noorderbuurt

r:acht~.~ ~ ?

Dit is de Noorderbuurt, riehting postkantoor, in 1906. Voor "De Phoenix" staan Gerlof Boosrnan, met witte broek stueadoorsleerling Eelke Sipkens en bij de wagen korfmaker Veenstra, aan de linker kant met de armen in de zij Frans Keuning, daarnaast met pet de bediende van "De Pijlaars" in de Zuiderbuurt en met zwarte jas Freerk de Vos. De tweede van reehts is de pakjesdrager Roel Vellinga. Ze staan voor de slagerij Bergsma, de ijzerhandel Zijistra en de manufaeturenzaak De Boer.

21

Dradlten Noorderbuurt

22

Dit is de Noorderbuurt in 1917, richting Hoofdbrug. Links zijn het woonhuis en daarnaast de manufacturenzaak van G. B. de Boer, dan de herenkledingzaak van K. B. de Boer, de ijzerhandel van Berend Zijlstra, de kapperszaak van Izaak van der Weide en de herberg ,,'sLands Welvaren". De rooilijn is later achteruitgebracht. De straatwand is daardoor totaal veranderd. Rechts zijn de boekhandel Laverman en hotel "De Phoenix", eens het centrum van het verenigingsleven in Drachten.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek