Drachten in oude ansichten

Drachten in oude ansichten

Auteur
:   drs. B.J. Cramer von Baumgarten
Gemeente
:   Smallingerland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2727-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Drachten in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Gymnastiekfeesten vonden vroeger plaats op het terrein achter "De Phoenix". "Hercules" werd in 1881 opgericht, "Udi" in 1890. Misschien herkent u op deze kaart de gymnasten Teye Meyer, Fokke Boomsma, Gosse Smeding, Tjerk Lammers, Jan de Vries en Siep Rinsema. Naast de middelste paal staat de straatmaker De Ruiter. De beidejongens links zijn Wietze Keuning en Gerben Boomsma.

23

24

Voor u trad op het fanfarekorps "Excelsior". Leden zijn, achterste rij van links: Oudendag, J. Veenstra, Van der lest, Kuipers, Wiebe van der Meer, Freerk de Vos, dirigent Klaas van der Meer, Taede van Manen, Posthumus, '1; op de midde1ste rij: '1, J. van der Veer; voorste rij: Van der Brug, Reemt van der Meulen, Jeen van Manen, Lieuwe van der Meer, Jan Klaserna, Wietze Zandstra, R. van den Bosch, Kuipers, Dirk Kanninga, Gerben Blauw.

o RA<;H TE N.

Zo keek u in 1906 van de Noorderbuurt naar de Zuiderbuurt. Links ziet u de herberg ,,'sLands Welvaren" van Ids Bergsma. Voor vele bezoekers was het gernakkelijk, dat er aan de Noorderbuurt en aan de Noordkade deuren waren, zodat ze de ene deur in en de andere uit konden gaan. Op de hoek verzamelden zich de mannen, die op een karweitje van binnenvarende schepen hoopten. Op de boenstap aan de overkant placht de zwerver Roel Vellinga 's morgens zijn toilet te maken.

25

26

Dit is het hart van Drachten, de "ijzeren Hoofdbrug" (1896 tot 1932), gezien van het Moleneind in de riehting van de Kaden, met de Kerkedraai en de Sluis. In de verte ziet u een houtzaagmolen en de roggemolen van Weis op het Oosteinde. De hervormde kerk torent boven de huizen uit. Reehts zijn de bomen van de .Drachtster Berg". De tram gaat naar de Zuiderbuurt met op de reehterhoek het logement "Het Wapen van Friesland" van R. G. Kuipers en Jinks de bakkerij van J. Wildeman.

Dit is de houten Hoofdbrug, die in 1896 is vervangen door de ijzeren. Links achter de tonnenschuit is de schoenwinkel van Jaap de Boer, dan het huis van notaris Van Blorn en de doonsgezinde pastorie. Daarnaast woonde de wedu we Durksz- Veenland. De oude Waag is in 1951 afgebroken. Daarnaast woonden Eeuwe Beek en drogist De Vrieze (Flutsje). Het fraaie geveltje was de winkel van Tjalling Weis, waar de huisvrouwen voor een cent rnosterd haalden.

27

Hluetrntiedruk - .1. Lu MIlI:..n nU,..lt.t .?. n

U ziet hier de Zuidkade (links) en de Noordkade in 1904. Het eerste grote huis op de Zuidkade werd toen bewoond door Heert Dijkstra, een gepensioneerd onderwijzer. In de deur staat zijn dienstbode Lytse Bartje. In 1917 werd J. Oosterbaan de bewoner. Nu is het een restaurant. Daarnaast, in het huis gebouwd door "de oude dokter Pel", woonde dr. H. Rikkers Fischer. Nu is daar de zaak van de firma Volbeda. Vooraan bij de Vaart staat

28 Sibbeltje Huisma. Rechts op de Noordkade is de Amsterdamse Winkel van Bosma.

Drachten was van oudsher een bolwerk in de strijd tegen het aJcoholisme. In 1832 kwam hier de eerste vereniging voor drankbestrijding tot stand, de "Maatschappij van Matigheid te Dragten". Een bekende voorvechter was Jacob Laverman, de uitgever van de Drachtster Courant. Op deze briefkaart ziet u een openluchtbijeenkomst op de kaden bij de Kerkedraai, waar de gereformeerde predikant ds. C. J. Hakman (1920-1928) de menigte toespreekt.

29

30

Toen in 1743 aan de Noordkade de nieuwe hervormde kerk werd gebouwd, werd aan de overzijde van de Vaart de eerste steen gelegd voor een nieuwe pastorie. Die eerste steen is in de Oudheidkamer bewaard. Pastorie en kerk waren verbonden door de .Kerkedraai". Links ziet u de consistoriekamer. De laatste bewoner (1896-1923) was ds. D. J. Aris. Toen de Eerste Parallelstraat, de latere Torenstraat, werd doorgetrokken tot de kade is de pastorie afgebroken in 1924.

Tot 23 maart 1939 droeg de Torenstraat de van weinig fantasie getuigende naam Eerste Parallelstraat. De verbinding met de Noordkade ging via de tegenwoordige Tine Talmanstraat. Na het afbreken van de hervormde pastorie werd de straat reeht doorgetrokken. De huizen van J. D. de Vrieze en A. S. Vellinga waren nog niet gebouwd. In plaats daarvan stond de muziektent. Links van de hervormde kerk met het monumentale hek stond de woning van de "dames Posthuma", voor oudere Drachtsters een begrip.

31

32

Deze briefkaart is merkwaardig om wat er niet op staat. U kijkt door de H.B.S.-straat naar de Rijks-h.b.s., opgericht in 1919. Het gebouw werd betrokken in 1920. Rechts staat de directeurswoning, in 1921 door dr. J. C. Wildervanck in gebruik genomen. De Eerste ParalleIstraat, waarin de Rijks-h.b.s. stond, gaf dikwijls aanleiding tot orthografische moeiIijkheden. Het ziet er hier nog niet naar uit, dat eenrichtingverkeer en parkeerverbod nodig waren.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek