Drachten in oude ansichten

Drachten in oude ansichten

Auteur
:   drs. B.J. Cramer von Baumgarten
Gemeente
:   Smallingerland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2727-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Drachten in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Drachten

Beneden de Sluls

Rechts is de Noordkade, links de Zuidkade. Het derde huis links werd bewoond door de schoenrnaker-schilder Thijs Rinserna, behorend tot de .xmathankelijken". Hij had contact met de "Stijlgroep" en dankzij hem oefenden de "Dada'isten" zelfs invloed uit op de beschildering van de "Middenstandswoningen". Daarnaast waren de tabaksfabrieken van FirmaJ. B. van der Meulen en de Erven Fokke van der Meulen, dan de apotheek Posthuma en het huis van de dames Posthuma.

33

34

In 1900 ongeveer was op de Zuidkade de zaak van de koopman Jan Zoovele, die ook bekend werd als importeur van Amerikaans spek. In 1901 liet hij zelfs een extra-spektram naar Drachten rijden. U krijgt hier een indruk van wat er omging. Rechts van hem woonde R. K. Zijlstra, juwelier, maar ook houder van een bank van lening. Zijn buurman was de zwartverver De Zee. Later woonde in dat huis de wethouder Eise Bos.

Op deze briefkaart van de Zuidkade in 1904 ziet u rechts het huis van de goudsmid A. G. Kijlstra. Daar naast woonden Joh. van del' Zee, J. K. van del' Zee, de sigarenmaker Wiebe van del' Meer en Broor Lammers, de rijwielhandelaar. Daarnaast was de speelgoedwinkel van Dousma en dan de bakkerij van Geertsma.

35

36

Op de Noordkade was de Bovenbuurtschool, waarvan u achter de mast het schoolhuis ziet. Voor de deur staat meester Udema. De school, later School II genoemd, lag achter de speelplaats waarvan u een eenzaam boompje ziet. Aan de ene kant woonde de timmerman en winkelier Marten Zandstra, aan de andere kant de schoenmaker C. Atema. Het turfschip is van Jan Bijker. De verzamelde menigte zal zo nodig wel naar behoefte hebben bijgedragen tot de inhoud van de tonnen op de andere schuit.

titg'. E. XiC'uwhoh.

Vragfen, cApoth.ee/c 11. d. c:JY[eu[en.

Op de Noordkade woonde Anske Apteker (A. E. van der Meulen, 1851-1931), links van hem de mast- en pompmaker S. J. Kuipers en daarnaast P. van der Werff, die voor zijn deur staat. Het huis met het poortje en uithangbord is het cafe waaraan de namen Schotanus, Landmeter, Jonker en Veenstra verbonden zijn. De tapkast waaraan vele schippers hun dorstige kelen laafden, prijkt nu, zestig jaar later, in de Oudheidkamer. Bij de sluis staat sluismeester Boosman, voor Ankes huis postbode Papa en schoolhoofd Udema met zijn vrouw.

37

38

Ter gelegenheid van de inhuldigingsfeesten in 1898 trok deze stoet langs het Boveneind. Voorop loopt agent (eksteur) Biesma. In het huis achter de bomen links woonde Roukema. Achter de voorste marechaussee was de handel in vet en kaas van L. de Haan. De pramenverhuur van Van der Veen was daarnaast. Op de hoek in de herberg van W. K. van der Meer begon in 1899 S. W. Veltman zijn evangelisatiearbeid, die tot de vestiging van de Baptistengemeente heeft geleid.

ORA(jTEN.

SCHEEPSTIMMERWERF NO. N. DWARSVAART.

Aan de Noorderdwarsvaart hebben scheepswerven gelegen, eerst van Piter Haikes van der Werff, later van Klaas Boelens. Op deze uit 1908 daterende briefkaart ziet urechtsachter een berg stenen. Dat is de "Stienpolle", in 1843 gesticht op initiatief van M. Manger Cats, van 1842 tot 1868 eerst Grietman, later burgemeester van Smallingerland, als een werkvoorzieningsobject voor "behoeftigen", die door stenen bikken een kleinigheid, ongeveer acht stuivers daags, konden verdienen.

39

Noorder Owarsvaart met Hoogebrug

40

De "Hoogebrug", die over de Noorderdwarsvaart lag in het verlengde van de Schwarzenberghlaan, is een bron van inspiratie geweest voor schilders, etsers tekenaars en fotografen. Rechts lag de hofstede "Schwarzenbergh". De "Hoogebrug" en de draaibruggetjes herinneren aan de tijd, toen Drachten een veenkolonie was.

DRAOTEN. HOOOEBRUO. NOORDERDWARSVAART.

De Noorderdwarsvaart, na de demping een snelverkeersweg, was bijzonder schilderachtig, getuige deze briefkaartvan 1909. U kijkt in de richting noord-zuid. Heel in de verte is de .Hoogebrug'' nog net te zien.

41

ORAGTf.N. BOVENE1ND. CHR: ~CHOOL.

De eerste school voor christelijk nationaal onderwijs werd in 1871 op het Oosteinde gesticht, Hoofd was toen W. P. Hillen Jz. Een der bekendste voorvechters van het bijzonder onderwijs was W. Kroese, van 1876 tot 1912 hoofd van deze school. Op deze briefkaart van 1908 ziet u de .Wietskedraai", genoemd naar de weduwe Van der Wal, die de brug bedien-

42 de. In 1916 is de brug vervangen door een klapbrug.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek