Drachten in oude ansichten

Drachten in oude ansichten

Auteur
:   drs. B.J. Cramer von Baumgarten
Gemeente
:   Smallingerland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2727-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Drachten in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

DRAGT EN. HOEK- LANOE\, Ij K - ZUlDERDWARSVAART BIJ DE IJZEREN SCHEEPSBOUW.

Al in 1746 bezat Pytter Haykes, wiens afstammelingen zich Van der Werff noemden, een scheepswerf aan het begin van de Langewijk, waar die zich van de Zuiderdwarsvaart buigt in de richting Ureterp. Na 1895 legt men zich toe op de bouw van ijzeren schepen. Tussen 1898 en 1916 werden er honderdzestig gebouwd.

43

44

Dit is de Zuiderdwarsvaart zo'n zeventigjaar geleden. In de verte ziet u de Wietskedraai. Op de hoek van de Noordkade staat het cafe "De Driehoek" van achtereenvolgens W. van der Meer, K. E. Kuipers en J. Modderman; op de hoek van de Zuidkade het cafe van P. J. de Jong, later van Talsma. En wie daartoe nog in staat was en over de brug kon kornen, vond op het Oosteinde cafe Schokker, later Dalstra. De armoedige woningen aan het einde van de Dwarsvaart werden de zwarte huisjes genoemd.

Dit is de Zuiderdwarsvaart gezien in de richting noord-zuid. Langs deze weg kon men naar de "Forten" wandel en. Het bruggetje leidt naar de Splitting. In het verlengde van het bruggetje rechts is de Berglaan. Zo was het ongeveer zestigjaar geleden.

45

46

Zo was de entree van Drachten ongeveer een halve eeuw geleden, als men uit de richting OIterterp kwam. De Zuiderstraatweg was nog een rustige landweg. Nu is het levensgevaarlijk de weg over te steken.

Drachten 1mbachtschool'.· .

In 1909 werd op het Zuid de ambachtsschool in gebruik genomen. Architecten waren G. Kijlstra en D. van Manen, aannemers G. Kijlstra en S. de Boer. De directeur F. Miedema en de leraar J. H. van den Ham waren bekende figuren in het Drachtster verenigingsleven. Thans heet de school technische school. Met de naam is ook het uiterlijk geheel veranderd. In het indrukwekkende complex gebouwen is de oorspronkelijke gevel niet meer te herkennen.

47

48

Deze briefkaart is van 1907. Even voorbij het tramstation, waar nu de Lawei is, stond aan de Zuiderstraatweg, nu de Burgemeester Wuiteweg, een theekoepeltje, behorend tot de tuin, die de notarissen Jan Gelinde van Blom (1796-1871) en zijn zoon Willem, die een huis op de Noordkade bewoonden, buiten de plaats bezaten. J. G. van Blom was een invloedrijk man, geschiedschrijver en dichter, bovendien geestig. Op een zeker huisje in zijn tuin stond het opschrift: TREAST FOAR NEEDLIJERS.

In 1884 werd de lijn Drachten-Gorredijk geopend met een nieuw station, dat ter hoogte van "De Lawei" lag. Het bleef tot I mei 1914 in gebruik en werd toen vervangen door het station in Drachten-Noord. Zo is het te verklaren, dat de Burgemeester Wuiteweg vroeger Stationsweg werd genoemd. Deze foto is genomen tijdens de treinstaking in 1903. De machinisten Van Aalderen en Stenekes en de conducteur Van der Zee hebben zich voor de locomotief opgesteld om het rijden te beletten.

49

DRAOTEN. STATION5WEO.

Het is verwarrend, dat de Burgemeester Wuiteweg vroeger Stationsweg heette. U ziet hier het "Cafe Viersen". Later werd het een veehouderij en werd er de lijkkoets van de Hervormde Gemeente gestald. Op het land achter Viersen vonden de kinderspelen plaats. Men trok er heen onder het zingen van: ., Waar zou die optocht henen gaan?

50 Naar 't feest op Viersens land".

1lgemeen Kinderfeest ~: Drachten, 211ugustus 1907.

Hier ziet u hoe het toeging op het kinderfeest op "Viersens land" in 1907. Met de rug naar u toe staat Bonne Hylkema. Met bolhoed voor de vlaggestok noteert meester Marten Boomsma. De dame in witte blouse is mevrouw Aris. In het midden met pet en baard staat de typograaf Vrijburg. Met hoed achter het meisje boven de rechter ton staat Jan Weis, links van hem zijn vader Klaas en daarnaast meester Kalsbeek.

51

Sieuwe chool DRA-CHTES

52

Op 1 januari 1912 werd op de hoek Zuid-Berglaan de Openbare Lagere School 1 geopend. De bovenverdieping werd door de M.U.L.O. betrokken, die in 1915 als Kopschool aan School 1 verbonden werd. In 1920 werden de scholen weer gescheiden en kreeg de school de naam U.L.O.-school. School I kreeg later een eigen gebouw. Met de naam is ook het gebouw van de V.L.O.-school verdwenen, evenals dit gedeelte van de Berglaan. Daar verrijst het nieuwe centrum van Drachten.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek