Drachten in oude ansichten

Drachten in oude ansichten

Auteur
:   drs. B.J. Cramer von Baumgarten
Gemeente
:   Smallingerland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2727-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Drachten in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

DRAOTEH. KERKSTRAAT (NOORDZ1JDE.)

De Kerkstraat, bijgenaamd de "Hounesteech", was een wereldje apart. Op deze briefkaart van 1908 kijkt u in de richting van de Zuidkade. In de verte kunt u de gevel van de winkel van Tjalling Weis op de Noordkade nogjuist zien. Op de hoek is de hoedenwinkel van K. Adema. Op het uithangbord wordt verwezen naar de stoelwinder O. Jongsma, bekend als Oebele rude.

63

0: '" " o

..

tZUIDlIJDE).

Deze briefkaart, ook van 1908, toont de Kerkstraat in de richting van de Zuiderbuurt. Rechts staat Vrouw Haveman met haar zoon op de arm. Links staat Numan met vrouw en dochter. De straat vormde vroeger de verb in ding met de hervormde kerk. De won ingen, voor een dee) diaconiewoningen, waren langzamerhand tot krotwoningen vervalJen. In de slaapsteden overnachtten de .Poepen". Nu is hier de toegang tot het grote nieuwe winkelcentrum.

In het begin van deze eeuw trok een fleurige optocht door de Zuiderbuurt. Rechts is de nog niet verbouwde woning van de tabaksfabrikant Oebele Zoovele, met de "Moor" aan de voorgevel, Daarnaast is "De Goedkope Winkel" van Ritske Beintema, dan de distilleerderij van Jacob Houwen, de slagerij van Taede van Marien, de ijzerhandel van Jan, P. de Jong en de bakkerij van Johannes Wildeman.

65

66

Hier ziet u de "Houten Hoofdbrug", die in 1896 werd vervangen. De tramrails lopen nog niet door de "Buurt". Links op de hoek van de Zuiderbuurt is de bakkerij, achtereenvolgens bewoond door Pieter Z. van Veen, Johannes Wildeman, Jan G. de Boer. Het logement op de hoek van het Moleneind werd in de loop der jaren gedreven door R. G. Kuipers, J. Talsma, W. Landman en L. Hamburg. Het heette "Het Wapen van Friesland". Het plaveisel be staat nag uit keien.

Het Moleneind droeg zijn naam terecht, Aan de zuidzijde stonden drie molens. Tel' hoogte van de latere Lijempf stond een graanrnolen, hier juist niet meer zichtbaar. De molen links, gebouwd in 1837, is gebruikt als schors-, gortpel- en rogmolen. Hij stond bekend als de "molen van Durksz" en is in 1940 afgebroken, De derde molen, gebouwd in 1717 was de houtzaagmolen van Bolleman en is in 1921 afgebroken. Hier is duidelijk te zien, dat de Drachtster Compagnonsvaart niet ten onrechte "Schipsloot" werd genoemd.

67

Dit is het in 1831 gebouwde gemeentehuis, juist voor de afbraak in 1901. Voor de pilaar links staat agent Dijkstra, voor de middelste Engbert G. van der Meulen met zijn tweeling in matrozenpak Gerrit en Koos, voor de aankondiging gemeentesecretaris L J. de Jong, links van agent Biesma gemeentearchitect R. Wibbelink, met platte pet gemeenteambtenaar Akkerman, links van de lantaarn zijn collega Zeeman en Ebele Nieuwholt, rechts van de lantaarn Harm (Bregewipper) Hazewindus.

Hier poseert het gezag, toen A. Bruins Slot vijfentwintigjaar burgemeester van Smallingerland was (1901-1930). Op de stoelen zitten van links naar rechts: G. Seijens (Drachten), A. Slagman (Boornbergum), A. Bruins Slot, W. Wieringa, A. Halma en G. Westra (Drachten). Daarachter staan: H. Meester (Drachtster-Cornpagnie), G. Kanis, (Drachten), W. van Oostrum (Oudega), W. Faber (De Wilgen), J. van der Leest (Rottevalle), H. Hasper en P. Broeksma (Drachten).

69

70

Zestig jaar geleden woonde aan het Moleneind in dit statige huis met bordes de bankier F. J. Oosterbaan. Zijn kantoor was naast het huis. In het reehter gedeelte was de slijterij van P. Keuning. Aan de andere kant werd de bankier ook door een slijterij geflankeerd:

"De Put", eerst van G. de Boer, later van zijn weduwe. Uiterst reehts staat het tegenwoordige "Bleekerhlis". De woning is nu modehuis Blom. Het kantoor is Kingsma's Bank geworden.

Het hoogtepunt van het feest tel' ere van de honderdste verjaardag van "pake Tosk" was een rit in de "Adler" van dokter H. W. Bleeker. Getooid met het "Metal en Kruis" troont hij op de ereplaats naast zijn zoon Frits. Voorin links zit zijn kleinzoon Albert de long naast de chauffeur van de dokter, Klaas Pool. Voor het achterwiel staat Fokke Veen, concierge van de doopsgezinde gemeente. Albert Tosch werd geboren in 181 1 en stierf als gepensioneerd sergeant -majoor in 1913.

71

Drach ten

. Moleneilld

72

De in 1880 in de vaart gebrachte schroefstoomboot de "Koningin Emma" was eens de trots van Drachten. Er waren twee kajuiten, waarvan een met mahoniehout was betimmerd. De ondernemer was van 1902 tot 1917 Geert M. Geerligs. Eens vervoerde de boot in twee reizen op een dag honderd koeien. Hier ligt het schip met de "Voorwaarts" gemeerd aan het Moleneind voor het gemeentehuis.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek