Drachten in oude ansichten

Drachten in oude ansichten

Auteur
:   drs. B.J. Cramer von Baumgarten
Gemeente
:   Smallingerland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2727-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Drachten in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Links van het gemeentehuis op het Moleneind stond het graanpakhuis, gebouwd in 1838 door Pope D. Duursma, later van de "gebroeders De Cathen", Rechts ziet u de woningen van de klerk K. Veenstra en van G. Veldhuizen. Daarnaast woonde de schilderT. M. Numan en rechts was de handel in vis, groente en fruit van S. Veltman. Deze briefkaart dateert uit het eerste decennium van deze eeuw.

73

Dragten.

Ewal; - O.s- ell Lederfabriek

74

De gasfabriek, in 1862 aan het Moleneind gesticht door J. H. van Riezen, is in 1902 door de gemeente overgenomen. De gashouders zijn verdwenen, de directeurswoning, het ouderlijk huis van de gymnastiekleraar, testpiloot en piloot van het Koninklijk Huis, Gerben Sonderman (1908-1955), is afgebroken. De "Lederfabriek" heeft een ander silhouet gekregen en maakt nu deel uit van Enerka-Dunlop N.V. Het schip is van E. Beijert.

De "molen van Bolleman", gebouwd in 1717, was aanvankelijk houtzaagmo!en, later pelmolen. Daarna werd hij weer verbouwd tot houtzaagmolen, bovendien tot volmolen en zelfs tot papiermolen. In 1826 werd hij als houtzaagmolen door de familie Van der Meulen verkocht aan Jan Binnes Bolleman. Hij kreeg de naam ,,'t Goet Vooruitzigt". Een fraai gesneden houten bord met die naam bevindt zich in de Oudheidkamer. De mol en is in 1921 afgebroken.

in brand. - Zondagmo~n 31 Mei 1903.

76

Aan het Moleneind N oordzijde stand de omstreeks 1850 gebouwde oliemolen "De N ijverheid". Op Pinksterzondag 31 mei 1903 ging de met olie doordrenkte molen met opgeslagen mais en lijnzaad en 130.000 koeken in vlammen op, waartegen de handbrandspuit niet opgewassen bleek. Onder het geroep: "Dominee, de oliemolen staat in brand!" verwittigde de koster de kerkgangers. De hitte was zo groot, dat men aan de overzijde van de Vaart niet op de weg kon staan. Nu staat daar het Enerka-Dunlop N. Y.-complex.

?... ~ ....

, z

,. :<

..

, 0 <

" "

DRAOTEN.

DRJOTSTER - PI]P.

Op deze briefkaart van 1907 ziet u links van de Vaart het Moleneind Zuidzijde met in de verte het cafe "De Keizerskroon", dat later afgebrand en herbouwd is. De "Pijpbrug" is nogjuist te zien. Rechts is de helling van Roorda, waarvoor een tjalk in aanbouw ligt.

77

78

Op deze met passagiers volgeladen boot zult u weI enkele bekenden aantreffen. lk noem u:

J. Sikrna, J. E. van der Meulen, Honderna, smid De Boer, de fietsenhandelaar J. R. Mulder, Jan Bouma, Vergonet, W. C. Vermeulen, P. Cornelio, M. J. Prinsen, A. Bruins Slot, dr. G. H. Kaiser en in het midden vooraan "armvoogd" Sj. Stienstra.

In 1679 veranderde de toenrnalige eigenaar de houten brug over de Drachtster Compagnonsvaart, die de Noorder- en de Zuiderhogeweg verbond, in een "stenen pijp". Daartegen rees verzet. De stenen pijp rnoest weer plaats rnaken voor een houten brug, die de "Pijpbrug" werd genoernd. U kijkt hier van de Zuiderhogeweg naar de Noorderhogeweg. Rechts is het cafe "De Pijp", De dernping van de Vaart betekende ook het einde van de "Pijpbrug" .

79

80

We zijn Drachten van de noordkant binnengewandeld, we hebben een rondgang gemaakt door de oude buurten en langs de Vaart. Nu verlaten we Drachten per as via de Zuiderhogeweg, een der oudste wegen, aangelegd in 1453. Ais u nu die geasfalteerde weg met de toegelaten rnaximum-snelheid passeert, zult u zo'n idyllisch tafereeltje niet zien. 1k hoop, dat u van de wandeling genoten hebt en dat u dikwijls bij uzelf hebt gedacht: "Och ja, zo was het!"

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek