Dreischor in oude ansichten

Dreischor in oude ansichten

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4645-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dreischor in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

6. Gezicht op de entree van het dorp zo'n tachtigjaar geleden. De koeien op de voorgrond staan te grazen en liggen deels te herkauwen op het lange weitje van de gebroeders De Bil. Het huis rechts wordt tegenwoordig bewoond door Han Steenland en links daarvan staan vier aardige woninkjes, die hier al in 1763 werden gebouwd. Althans, dat geven de vier muurankers aan. Men sprak in de volksmond altijd over de "nieuwe uusjes". Ze staan er nog steeds, maar ze zijn inmiddels weI ruim twee eeuwen oud geworden.

De belendende zwarte houten schuur was van Pieter Geelhoed, maar is allang verdwenen. Het gebouw ertegenover was het koetshuis van slot Windenburg en later deed het dienst als opslagplaats en voor vlasbewerking van landbouwer Kees Wagemaker (1875-1966), die zelf in de Molstraat woonde. Een lange smalle strook grond, die tussen het oude koetshuis en de opslagplaats van metselaar Jacob Slager lag, werd door Wagemaker meestal benut voor het telen van mais.

Als bewoners hebben we in de loop der jaren in de "nieuwe uusjes" gekend van links naar rechts gezien, de gezinnen van Piet Geelhoed en Kees Pols, Piet Kip (maar die was vrijgezel) en later Johannes Flikweert en in het vierde huis Joost Goosen en later Toon van Ast.

~elicht bi] Dreisehor

7. Dreischor is jarenlang intensief betrokken geweest bij de teeit en het bewerken van vlas, Op deze kaart uit 1907 zien we op de hoek van de Zuidstraat en de Achterweg een vlastol staan en reehts liggen bossen vIas, die waarschijnlijk al weI gerepeld zullen zijn. Dat vIas was dus al van de bolletjes ontdaan.

Reehts op de voorgrond staat de houten schuur van toen Leendert van Burg. In 1917 werd op vrijwel dezelfde plaats een woonhuis voor Joost van Burg (1880-1969) gebouwd, dat nu wordt bewoond door diens doehter, Anna J. van Burg. Het grote huis links met SOLO op de gevel geschilderd, was eigendom van Cornelis van Bloois Jzn. (18411923) en zijn huisvrouw Maria van der Linde. Kees van Bloois en zijn vrouw waren zeer energieke en ondernemende lieden. Hij was winkelier, vlasboer, handelaar in veevoer en tal van andere zaken.

In het tweede huis van links staat bakker Gillis J. van de Linde in de deuropening. De drie dames die wat verderop voor de winkel van bakker P.Z. van der Linde staanzijn aile driedoehters van Pietvan der Linde, te wetenJohanna, Adriana en Marie.

Reehts voor de vlastol en de schuur van Blom & Verbeek staan Elisabeth Nelisse, Joost Nelisse en Leendert van Burg.

1Jreischor Weststraat

'.

8. We blijven nog even in de Zuidstraat rondkijken maar er zijn sinds de vorige plaat weI een dikke twintigjaar verstreken. Deze kaart is een uitgave van de weduwe C. Goudzwaard, die in het tweede pand van links een kruidenierswinkel met aanverwante artikelen dreef. Ze was in het dorp beter bekend onder haar eigen naam, zij heette Johanna Wagemaker (1885-1959).

In die jaren was de voorgevel van deze dorpswinkel nog ruim voorzien van allerlei reclameplaten. Achter de dubbele telefoonpaal woonde de weduwe Jonker en vervolgens J an Verbeek Pzn. (1869-1955) en zijn echtgenote Lena Blom. Daarna volgde de kruidenierswinkel annex bakkerszaak van Herman Jan Willem van der Linde (1889-1972) en Cornelia (Kee) J. Steendijk. Toevallig staat Herman "de bakker", want zo noemde men hem hier, voor de stoep van zijn winkel.

Ais bijzonderheid kan nag worden vermeld, dat in het pand van Johanna Wage maker oak Kees van Dijk, de latere molenaarsknecht van K.J. Verton, een aantaljaren een bakkerszaak heeft gedreven.

9. Nogmaals een gedeelte van de Zuidstraat, maar nu nog in een jonger stadium en of schoon we dat niet helemaal zeker weten vermoeden we toch wel van kort na de Tweede Wereldoorlog.

Links op de voorgrond zien we nog een klein gedeelte van de winkel van Van der Linde. Het dan volgende vervallen huis was oorspronkelijk een dubbele woning, maar diende to en ook aJ niet meer als woonhuis.

Beide huizen hadden de functie van opslagplaats voor allerlei zaken. In hoofdzaak kwam het erop neer dat bakker Herman van der Linde hier zijn zogenaamde winkeldochters bewaarde en dat waren er nogal wat en de dorpelingen konden daar geen belangstelling meer voor opbrengen.

In het dan volgende huis op de hoek van de Ring woonde A.H. Barendregt en deze woont hier heden ten dage nog. Rechts van de straat zien we de timmermanswinkel en het woonhuis van M.J. Padmos en later van N.C. Padmos Mzn.

De zwart geteerde schutting van H.J. W. van der Linde was vroeger bijna helemaal aan het gezicht onttrokken door allerlei ontsierende reclameplaten. Het waren meestal emaille platen die dienden tot aanprijzing van koffie, thee en tabak van de Rotterdamse weduwe, de Jourese Douwe of de Groningse Theodorus, maar ook voor allerlei soorten was- en poetsmiddelen, zoals Persil, Reckits zakjes blauw en Glim. De bevolking was met deze beelden vertrouwd geraakt, maar burgemeester A.H. Vermeulen zag het als een ontsiering van het dorpsschoon en op zijn initiatief werden de borden - ook op andere plaatsen in het dorp - verwijderd.

10. We zijn nu in het eigenlijke centrum van het dorp, ofwel de Ring, gearriveerd. Centraal op deze foto uit 1901 staat de travalje, de hoefstal, in de open lucht. Wie goed oplet ziet dat er aan de kerkgrachtzijde nog zo'n travalje staat, maar daar zit geen dak op.

Ret plaveisel bestond in die tijd nog voor een deel uit kinderhoofdjes en dat deed het in deze historische omgeving toch wel erg goed. Op de stoep van schilder Anth. Verjaal en smid Everwijn staat een aantal niet met naam te noemen personen opgesteld.

Ret lang gerekte huis met muurankers werd in die jaren bewoond door M.l. de Vrieze en daarna door diens lOon Willem A. de Vrieze. In het huis met de trapgevel woonde tot 1930 Kees Dooge.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek