Dreischor in oude ansichten

Dreischor in oude ansichten

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4645-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dreischor in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

~FeischoF

11. De hiernaast afgebeelde postkaart van het begin van de Ring werd op 28 maart 1913 vanuit Dreischor door L.M. Padmos verstuurd naar mejuffrouw Z. Snijder, .Postkantoor'' te Stad aan 't Haringvliet op Goeree-Overflakkee. Op de stoep van schilder Anth. Verjaal staat een groepje dorpelingen in de richting van de fotograaf te kijken.

De man die in het midden van de straat naast zijn fiets staat, heeft daar nooit in werkelijkheid nooit gestaan. Het was een foefje van de fotograaf want er werd gewoon een plaatje op de foto geplakt. Dat deed men in die tijd wel meer en men wilde daarmee het straatbeeld ter plaatse wat verlevendigen.

Groet uit Dreischor

12. Nogmaals vrijwel hetzelfde deel van de Ring als op de vorige afbeelding, maar nu van veel recentere datum. Links opde voorgrond staat de "vrachtkarre" van Rogier van der Linde (1885-1979). Hij onderhield met deze wagen jarenlang een geregelde bodedienst op Zierikzee en was daarnaast klein-landbouwer. Hij werd bij het bezorgen van goederen altijd geassisteerd door zijn vrouw Lena Marie van Almenkerk. Zij ging hem gewoonlijk al op de Bogerdweg tegemoet.

Op de stoep van de smederij van Teeuw van Dongen is inmiddels een A.p.e-Standard benzinepomp verrezen. De tweede pomp (Shell) werd later geplaatst op de stoep van Jacob J. Verjaal in de Ooststraat. In de jaren vijftig verdwenen deze pompen weer van het Reisterse toneel, het eerste die in de Ooststraat. Voor de rest is het heel rustig op deze zomerse dag. Alleen een kleine jongen staat ontspannen tegen het stoephek bij de winkel van Nico de Schilder (N.H. Verjaal) geleund.

Rechts van de smidse woonde landbouwer W.A. de Vrieze (Wullem van Anthony maar ook wei kortweg "W.A." genoemd). Het grote boerenhuis vertoont, onder andere boven de ramen, sporen van herstel want het was omstreeks 1927-1928 door brand getroffen. De rechterzijde is blijkbaar nog niet in gebruik genomen want gordijnen ontbreken aan die kant nog.

De fraaie dorpspomp isuit het straatbeeld verdwenen en weinigen hebben ooit geweten waar dit mooie stuk straatmeubilair uiteindelijk gebleven is. Misschien toch een keer als oud-roest aan een opkoper verkocht? Op dezelfde plaats werd later een lelijke Nortonpomp geplaatst. Die zien we hier afgebeeld bij de handwagen en een stapel timmerhout van timmerman Padmos. Smid Mattheus van Dongen werd op 4 april 1892 te Dirksland geboren en overleed in Dreischor op 20 mei 1978.

13. Precies tachtigjaar geleden werd deze foto genomen op de Ring en uitgegeven door R.W.J. Ochtman te Zierikzee. Het grote huis op de achtergrond werd in die tijd bewoond door landbouwer M.J. de Vrieze en later door Willem Anthony de Vrieze (1886-1959). In het dan volgende huis met het trapgeveltje woonden vanaf 1912 tot 1930 Kees Dooge en zijn huisvrouw Cornelia Kort. Op dezelfde plaats werd in 1930 voor rekening van de weduwe Mina Goemans-Gaanderse een modern bouwsel neergezet. Daar ging later haar zoon Johannes Gerardus Goemans Jzn. (1905-1970) wonen.

In het volgende huis hebben wij als bewoners gekend Hubrecht Wagemaker (1873-1945) en zijn vrouw Elizabeth Klaasse en later Johannis de Vrieze Azn. (1877-1961), die gehuwd was met Hermina Prientje van der Linde Pzdr. Weer later Jan Adriaanse.

In het volgende dubbele pand werd later de Boerenleenbank gevestigd en daar was Pieter Samuel van Donge (18881971) kassier. Voordat het oude huis werd afgebroken hebben in het rechter gedeelte met de zonneblinden het echtpaar Marcelis Pieter Patmos Azn. (1882-1959) en zijn vrouw Johanna Zegerina van Bloois hier een aantal jaren gewoond. Rechts van de Schoolstraat woonde L.M. Padmos. Hij had in het gedeelte van zijn huis dat in de zijstraat uitkwam een winkeltje in boeken en papierwaren. Hij was gehuwd met Saartje L. Hout en zij was afkomstig uit Stavenisse. Ook zuster A. Kuipers (1880-1941) heeft hier gewoond. Zij was wijkverpleegster in Dreischor.

Later hebben er uiteraard nog diverse andere gezinnen in dit hoekpand gewoond.

qroet uit Dreiscbor

1

14. We gaan nu wat verder de Ring op en wei in de richting van de Boerenleenbank, die op de hoek van het schoolslop staat. Zo te zien aan de bomen en de kerkgracht is het volop zomer en niemand vertoont zich op straat, zodat de rust overheerst. In de kerkgracht staan de waterlelies volop in bloei en deze mooie begroeide gracht herbergde ook nog honderden goudvissen. Ret geboomte laat gezeefd licht door en alles ademt een gemoedelijke sfeer.

Links woonde vroeger de rustend landbouwer Johan de Vrieze en in onze tijd Jan Adriaanse. In het volgende pand was het kantoor van de plaatselijke Boerenleenbank ondergebracht en daar woonde ook de kassier van deze bank en dat was P. S. van Donge. Ais we de Schoolstraat gepasseerd zijn (vroeger heette het hier schoolslop) zien we het huis waar ook de weduwe Kee Kip-van den Berge met inwonende kinderen een aantal jaren was gehuisvest. Vervolgens zien we onder de laag hangende boomtakken nog het doktershuis en de pastorie.

De fraaie vensterluiken aan de dokterswoning op de achtergrond werden in het begin van de oorlog aangebracht. Wat de openbare verlichting betreft, kan worden opgemerkt dat tijdens de eerste jaren van Vermeulens burgemeesterschap in de Ring de zogenaamde PZEM-beugels werden vervangen door de nog bij de gemeente aanwezige petroleumlantaarns. Toen aan het einde van de jaren twintig de straatverlichting in Dreischor werd geelektrificeerd bracht men in de gehele gemeente de nieuwe lampen aan op dezelfde plaats of vlak daarbij, waar voorheen de petroleumlantaarns hingen of stonden. Er hingen elektrische gloeilampen met een kapje erboven, aan ijzeren beugels bevestigd aan huizen, schuren en lantaarnpalen.

Dreischor's onvolprezen Ring is nooit ontsierd geweest door palen en draden want vanaf de komst van de.elektrificatie heeft men de kabels ondergronds aangebracht.

15. Helemaallinks op de achtergrond zien we het fraaie doktershuis waarin dokter J.L. Braber al heel wat jaren woont. Daarvoor was dat mr. Rutger van Eck (1874-1936) en hij werd in de jaren dertig opgevolgd door J.W. Niemeijer, die nu in Noordwijk woont. Aanvankelijk was dit huis burgemeesterswoning en heeft burgemeester-landbouwer Pieter G. Goemans hier zijn domicilie gehad.

Rechts de hervormde pastorie, die in 1916 door de gebroeders Padmos ingrijpend werd verbouwd.

De man in donkere kleding staat voor het pand van schoenmaker Marien Eyke. Later nam J.W. Beekman hier als schoenmaker zijn intrek en hij woont hier nu nog (Ring 17). In het volgende huisje met de aardige trapgevel heeft onder anderen .Kaotje Tuun" nog gewoond. Dat was niet haar werkelijke naam, want zij heette eigenlijk Kaatje Tuyn-van den Berge, maar zo gaat dat in een klein dorp. Ze is overigens weI stokoud geworden want ze bereikte de eerbiedwaardige leeftijd van 104 jaar.

De vrouw met lange witte werkschort voor en "aekmusje" op is vrouwtje Jacoba Amelunxen-van den Berge (18521945). Haar man heette J.P. Amelunxen, maar men noemde hem Piet. De ongehuwde zoon Jan A. Wamelunxen woonde bij zijn ouders in. Jan ging sukkelend door het leven want we hebben hem nooit anders gekend dan ziek of misselijk en blijf dan maar eens opgewekt. Het huisje werd uiteindelijk afgebroken om plaats te maken voor een modern huis.

Rustend landbouwer Johan Doeleman Johzn. had zijn boerderij op Maye vaarwel gezegd en kwam met zijn echtgenote Pietje Kooman op de Ring wonen in het nieuw gebouwde huis.

Helemaal rechts van de Noordstraat zien we nog juist een heel klein stukje van de winkel van Jan Cornelis Eyke. Men was juist begonnen met het verbouwen van de winkel, maar dat is diverse keren gebeurd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek