Dreischor in oude ansichten

Dreischor in oude ansichten

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4645-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dreischor in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Groete uit DREISCHOR.

Uitg. R. W. J. Ochtma~. Zierikzee.

31. Jaren geleden ontdekten we ver buiten de Zeeuwse grenzen deze vrij zeldzame fotokaart van de Weststraat in Dreischor. Jaap Krijnse Locker woonde in 1938 aan de Molenlaan te Honselersdijk, maar hij was natuurlijk afkomstig uit Dreischor. Op 5 november 1938 was hij bij zijn Zeeuwse familie op bezoek en stuurde deze kaart vanuit Dreischor naar zijn zoon Hugo Krijnse Locker in Honselersdijk. De foto is echter eerder genomen dan in 1938, want wat is het geval? In de deuropening van het knusse kruidenierswinkeltje van Toon Locker staat dochter Jo. Zo te zien een meisje van een jaar of tien, maar wetend dat Jo in 1922 geboren is, moet deze foto dus rond 1932 gemaakt zijn. Een andere mogelijkheid is er gewoon niet!

Ja, die Weststraat van vroeger! Het afgebeelde gedeelte bestond allemaal uit eenvoudige woningen, die waren gedekt met oud-Hollandse dakpannen. Aileen het vierde huis van links sprong eruit, maar dat was ook veellater gebouwd dan aile andere huizen in dit toch zo gezellige straatje. Daar woonde Wagenmaker Hendrik Boot en hij was gehuwd met Koos Kloote.

Links op de hoek woonde slager Jacob van den Bout en deze vertrok later als kastelein naar het dorpscafe te Kerkwerve. Toen kende men hier Thijs van den Bos als slager en daarna nam slager J.J. Verschoor uit Brouwershaven er zijn intrek en de laatste bewoner, die wij hier gekend hebben was Willem Steenland. Dan voigt het kruidenierswinkeltje van A.L. Krijnse Locker, maar men noemde hem Toon Locker en hij was gehuwd met Maria Cornelia de Bakker. Bij Marie en Toon kon men behalve de dagelijkse boodschappen ook petroleum kopen en de baas was tevens vlasser. Hij overleed in het bange oorlogsjaar 1944 te Roosendaal, maar Marie he eft het kleine, knusse winkeltje nog geruime tijd aileen voortgezet.

Vervolgens zien we het huis van wagenmaker Kees de Roo, die gehuwd was met Mina van Hekke. Dan voigt het eerder genoemde huis van Hendrik Boot en later nam opvolger J.C. Beuzenberg hier zijn intrek. Dan volgde weer een kleiner huisje van Jan van der Doe-Hoogerhuis, maar dat is op de foto al niet meer te zien, Aan de rechterzijde staat een vrouw het bovenlicht van het raam te zemen. In die tijd woonde daar het echtpaar Bram Heijboer-Johanna Hage en later Sien Guequierre. In het tweede huis woonde brievenbesteller Kees van Klooster en vervolgens Kees Klaasse.

Ook de zwarte houten schuur behoorde aan dezelfde Klaasse toe (Keesje van Ko). In het van "blinden" voorziene volgende huis woonde aanvankelijk Kees van Bloois en daarna Marien. De laatste was slager van beroep en in het dorp sprak men altijd over Merientje de Slagter. In het laatst zichtbare huis woonde toen Daan Fonteine, gehuwd met de Bruse Janna Knoops en tegenwoordig woont op deze plaats Daan Fonteine Bzn. met zijn gezin. Helemaal rechts zien we dan nog een stuk van de kopgevel van de houtschuur van bakker H.J. W. van der Linde. En om nog even op kruidenier-vlasboer Toon Krijnse Locker terug te komen: men had het in Dreischor nooit over Krijnse Locker maar gewoon over Toon, Piet, Jan of Leen Locker.

32. Wie niet in Dreischor geboren en getogen is zal waarschijnlijk enige moeite hebben om dit plaatje uit 1904 thuis te brengen. De situatie is hier namelijk zo ingrijpend veranderd dat het voor niet-Reisenaers een moeilijk te identificeren plaats zou kunnen zijn.

Ais we tegenwoordig vanaf de Ring tussen de pastorie en de dokterswoning de Goemansstraat in lopen komen we op de plaats, waar het er aan het begin van deze eeuw zo uitzag. De Goemansstraat was er nog niet want ter plaatse liep het smalle domineeslop. Wanneer men dat pad helemaal uitliep kwam men uiteindelijk op het "Stapelhof" van landbouwer Jan C. Eyke terechten later van W.A. de Vrieze. De schuur die we rechts gedeeltelijkzien, stond echter nog juist buiten dat "Staepelof", want die was van boerenburgemeester Pieter G. Goemans, die in het latere doktershuis aan de Ring woonde (nu J.L. Braber). De schuren van Jan C. Eyke en daarvoor van Kees Eyke (gehuwd met Kee van Bloois), staan dus niet op deze kaart. Ze stonden meer in de richting van de Mol. Het paard is van Jan Eyke en heette Madam.

Links is een dee! van de huizen van Maarten J. van den Houten en Jan Pelle te zien. Het met riet gedekte schuurtje achter het paard behoorde bij de hervormde pastorie.

Wat het .Domineeslop" of .Domeniespadje'' betreft, dat liep vanaf de Ring via het "Staepelof" in noordwaartse richting tot aan de Zorgesweg. Na "de weie van Wim de Vrieze" bereikte men een sloot, waarover een houten bruggetje met leuning lag. Wanneer men dat bruggetje gepasseerd was, kwam men op het weiland van Cor van Klooster. Linksaf was er dan een aftakking naar de Langeweg en de Kruuspad (Kruisweg). Ging men dan bij het bereiken van de Langeweg weer linksaf en bij de Stoofpad ook weer links, dan had men een uitgesproken Reisters wandelingetje gemaakt. Men noemde dat het .Rondje rond de Mol". De naam "De Mol" was afgeleid van de meestoof, die hier tot het jaar 1898 heeft gestaan.

Het was echt een rondje voor jongens op zondagochtend en voor ouderen die niet al te ver wilden lopen. De zondagmiddag eiste van grate schooljongens meer: "Nae de Noorddiek." Soms werd er dan's avonds nog een "rondje rond Beldert" tegenaan gegooid. Het .Domeniespadje'' had in wezen dus niets uit te staan met de pastorie, want het was in feite een kerkpad of ook wei schoolpad genoemd. Een kerkpad is een overwegend smal pad voor voetgangers door het land in de richting van het dorp. We herinneren ons nog als de dag van gisteren, dat de kinderen van polderwerker Jan Bal, die aan het einde van de Langeweg bij de Noorddijk woonde, van het kerkpad gebruik maakten om de dorpsschool te bezoeken.

qroete uit Dreischor.

Vitg. R. W. J. Ochtman, Appelmarkt, Zierikzee.

33. Vanaf de Oostheul bekijken we de Ooststraat in de richting van de Ring. Links op de voorgrond - dus langs de "waeterloop" woonde Adriaan (Arjaon) van der Linde, maar men noemde hem Van Dussen. Zijn vrouw was Marina Slager, die tot in de jaren twintig "bakerde". In het tweede huis kenden we vroeger als bewoners de timmerlieden Pieter Gaanderse en zijn opvolger Jan van de Velde. Gaanderse was gehuwd met Corrie Kosten Anthdr. en zij was dus een dochter van Anthony de post. Dan voigt op de hoek van de Achterweg het winkeltje van Marinus Comelis Klaasse (1875-1944) en zijn huisvrouw Johanna Zegerina Dooge. Later werd deze winkel in verbouwde vorm voortgezet door dochter Marie C. Klaasse, die gehuwd was met Hubrecht Wagemaker. Als we de Achterweg oversteken zien we een ouderwets kleerrek op de stoep staan. Dat staat voor het woonhuis van Jacob Fondse. Voor knippen en scheren kon men in dit huis ook nog enige tijd terecht bij Johannes Flikweert. Hij heeft hier tijdelijk gebivakkeerd. Daarna werd het pand verbouwd tot slagerij voor Willem Cornelis Sijrier (1908-1953). Daarna nam slager Jan Visser hier zijn intrek, en deze verhuisde later naar de Weststraat. Visser verkocht het pand aan Leen Fonteine Bzn. die hier een friteszaak wilde beginnen, maar hij kreeg hier geen vergunning voor. Het werd toen tijdelijk een dependance van de Bata. Later werd er de melk- en zuivelhandel van Joost van der Linde-van Felius in gevestigd. In het volgende huis woonden de gebroeders Piet en Kees van de Velde. De eerste was schoenmaker en Kees verzorgde samen met Piet Kip muziek voor de dans. Ze waren op Schouwen-Duiveland beter bekend als het duo Kip & Van de Velde.

In het dan volgende huis woonde het echtpaar Johannes Cornelis de Bil-Stoffelientje Jonker. Vervolgens zien we de landbouwschuur van de gebroeders Adriaan J. en Pieter C. van Bloois. Na het ongeplaveide boerenerf van Van Bloois volgde de lang gerekte tuin van Gert J. de Koster, die met een houten schutting van de Ooststraat was afgesloten. Het huis met de gebroken kap rechts was van landbouwer Herman J. Boogaart. Aan de overzijde op de hoek Welleweg-Ooststraat woonde Dingenes Pieter de Bakker (1887-1959) en zijn echtgenote Jacoba Johanna van der Have. In het dan volgende grootste huis in de Ooststraat woonde schilder-gemeenteontvanger Jacob J. Verjaal (1882-1970) en zijn vrouw Johanna P. van der Linde Pzdr.

Dan volgt een veel kleiner huis waar Piet Minne woonde. Deze heeft hier ook nog een klein winkeltje gedreven waar men onder andere zelfbereide mosterd kon kopen. Later woonden daar Jacob Fondse en zijn zoon Kees. Dan volgde het huis van Fine Goemans en later woonden hier Willem Brouwer en Jaonepie van den Houten.

Arie van Wijk en later Koos Hoek woonden in het volgende huis en daar achter Jan van de Kasteele. Verderop volgden dan de huizen van Frans D. de Bil en later van Bram Timmerman. Ook opa Jan Kip heeft in een van deze huizen gewoond alvorens hij later naar zijn dochter aan de Stoofweg verhuisde. Rechts van de houten schuur van bakker Kees de Koster woonde weduwe Lena Smits-Quist.

Ooststraat

Dreischor

34. Deze ansichtkaart met de boerderij "Goemanszorg" en het begin van de Molenweg is een van de eerste kaarten die van het dorp Dreischor werden gemaakt. Dat was in 1901 en dat is zeer vroeg te noemen. Rechtszien we dus een deel van de boerderij "Goemanszorg", maar helaas staat het fraaie boerenwoonhuis er niet op. Deze boerderij werd hier in 1815 gebouwd en in 1854 grondig opgeknapt met ramen en deuren van de afgebroken buitenplaats Rozegaard te Noordgouwe. De schuur werd in 1906 helemaal vernieuwd, hetgeen dus op deze foto van vijf jaar eerder nog niet had plaatsgevonden. Boer op Goemanszorg was in die dagen Adriaan Pieter Goemans Pzn. Hij oefende hier het boerenbedrijf uit tot hij midden van de jaren twintig ging afbouwen. Ret boerenbedrijf werd gestopt en hij verkocht zijn inspan, terwijl het land werd verkocht of verhuurd. Hij bleef op Goemanszorg wonen en daar hij er zelf geen gebruik meer van maakte verhuurde hij zijn schuur en wagenhuis aan andere boeren voor de opslag van produkten.

Aan het boerenbedrijf Goemanszorg was hiermee definitief een eind gekomen. Langs de "dreve" tegenover ,,'d oofjes", hield hij er een grote tuin op na. Ret was een waar lustoord, compleet met bijen, fruitbomen, notebomen en natuurlijk groente en bloemen in overvloed. Op het erf liepen kippen (oenders, zei men hier) , eenden, ganzen, kalkoenen en poelepetaten. Goemans was een vooruitstrevend man en nog voor de PZEM het dorp van elektrische stroom ging voorzien, had A.P. Goemans al elektrisch licht. In een .motorkot'' van de grote schuur draaide hij stroom met een benzinemotor. De ontwikkelde stroom werd opgeslagen in accu's en zo kon hij 's avonds de schakelaars omdraaien. Toen Piet C. Barendregt - zoon van een zuster van Adrie P. Goemans - het boeren aan de Blindeweg aan zijn zoon Jan overdroeg - kwam hij op Goemanszorg wonen. A.P. Goemans vertrok toen met vrouw en inwonende schoonzuster naar het laatste huis op de Stoofweg. Ret echtpaar overleed nog voor de watersnoodramp van 1953.

Schoonzuster Marie, die er toen nog wel woonde, was ten gevolge van een ziekte in haar kinderjaren volkomen doof. Dit zal er waarschijnlijk dan ook me de de oorzaak van geweest zijn dat Maria Goemans (geboren 5 juli 1878) de watersnoodramp niet mocht overleven.

Molenweg.

DREISCHOR

147

35. We vervolgen ons verhaal over "Goemanszorg". De echtgenote van A.P. Goemans was ook een Goemans en weI uit de burgemeesterstak. Een van de teIgen van die tak bracht het ver in de internationale diplomatie en werd Nederlands ambassadeur in Marokko. En diens zoon is de bekende tekstschrijver Pieter Goemans. Hij is onder andere de maker van het door Wim Sonneveld vertolkte lied "Aan de Amsterdamse grachten". Het huis "Goemanszorg", hoe fraai aan de buitenkant ook, werd toch voor deze tijd een minder aangename behuizing. Het is daarom dat Jan Barendregt, die op zijn beurt het boeren op de .Eltgerneten'' stopte, het liet voor wat het is. Het ernaast staande oude zomerhuis waar H.B. Dreijer jaren gewoond heeft, werd gesloopt en hij liet op dezelfde plaats een geriefelijker woning bouwen. Tussen de "Oostheul" en "Goemanszorg" was het begin van Pompoentjesweg en wat verderop lag de Schoutwei-je en nog wat verderop de Pompoeneswei-je.

Wat we ons ook nog heel goed herinneren was het padje achter "d'oofjes" ofwel het padje door de Elfgemeten. Men kon het "achter-d'oofjes" -padje volgen tot aan de "dreve van Piet Barendregt" (nu Achterweg) en dan rechtsaf slaan tot aan de Blindeweg en dan langs de molen over de Molenweg weer naar het dorp terugkeren. Dit stond algemeen bekend als ,,'t rondje rond Ellefgemete", een even specifiek Reisters wandelingetje als dat "rond de Mol". We keren terug naar nevenstaande foto uit omstreeks 1924. Men noemde deze omgeving het ,,'t Zwaenevlot" en dit weiland behoorde toe aan "Goemanszorg". In het huis links op de achtergrond woonde in die jaren gemeenteontvanger Anthony Verjaal.

Het huis rechts daarvan werd omstreeks 1922 gebouwd voor rekening van timmerman Marcelis P. Patmos (18821959) en zijn echtgenote Johanna Zegerina van Bloois. Dan kijken we tegen een kopgevel van het rijtje aaneengesloten woningen die in de Meelstraat stonden. In het zichtbare hoekhuis woonden vroeger de gezinnen van Marien Straaijer-Krabbe, Tonis M. Straaijer-Fonteine en ten tijde van de foto het bejaarde echtpaar Hugo Krijnse Locker met enige ongehuwde kinderen. Het waren de ouders van Toon, Jaap, Leen, Piet, Johanna, Riek en Sien. Later hebben we hier het gezin van Comelis A. Goudzwaard en Komelia Braber gekend.

Ongeveer in het midden bevond zich in een later stadium ook de scheer- en knipsalon van Johannes Flikweert. De schuur rechts - met witte overstekken - is de werkplaats van timmerman Pieter Gaanderse en later van Jan van de Velde-van den Houten.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek