Dreumel in oude ansichten deel 1

Dreumel in oude ansichten deel 1

Auteur
:   Jr. J.P.M. Dinter
Gemeente
:   West Maas en Waal
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3625-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dreumel in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Dreumel, het meest westelijk gelegen dorp in het land van Maas en Waal is historisch gezien zeer oud. Het is bekend uit de analen van de abdij van Prum, uit 693, waaruit blijkt dat Trumele - zoals Dreumel toen heette vier boerderijen bezat. De nu protestantse kerk dateert volgens Schutjens van 1117. maar ze moet veel ouder zijn.

Wij hebben een aantal ansichten kunnen verzamelen die niet ouder zijn dan ongeveer zeventig jaar, Ze geven een aardig overzicht van de Ieefwijze van onze voorouders. Zij leefden hoofdzakelijk van de landbouw en de veeteelt, Ook de teelt van kersen en zwarte bessen leverde velen een biiverdienste op. Wat Dreumel ook bekend maakte was de handel in Russische hitten. Voor de meeste bewoners was het echter een slechte tijd; de lonen waren laag en in de winter was er geen werk. Dit noodzaakte velen hun verdienste elders te zoeken. Wij weten dat inwoners uit Dreumel hielpen bij het graven van het Newakanaal, dat Leningrad met de Finse Golf moest verbinden. Anderen gingen naar het Ruhrgebied en in dezomer naar de Hollanden om gras te maaien.

De aanwezigheid van veel griendhout, binnen- en buitendijks, was aanleiding voor het ontstaan van mandenmakerijen, wat ook in de winter enige verdienste opleverde. Door de vele populieren en wilgen waren er

tevens een aantal klompenmakerijen; die zijn nu alle verdwenen. Dreumel had een mooie houtopstand en ook na de ruilverkaveling heeft staatsbosbeheer nog negenentwintig hectaren bos en enkele oude eendenkooien in de oude toestand bewaard. Laten wij er zo goed mogelijk voor zorgen het fraaie landschap in stand te houden.

De vele dijkdoorbraken hebben binnen- en buitendiiks veel wielen doen ontstaan die door natuurliefhebbers als uniek worden beschouwd en voor de vissers onder ons prachtige gelegenheden zijn om hun hobby uit te leven. Door de modernisering van de polders zijn de stoorngemalen met hun karakteristieke schoorstenen uit het landschap verdwenen. Zo ook de vele parlevinkers, de winkeliers, die met hun geschilderde booties de rivier zo'n kleurrijk aanzien gaven, De schokkers waarmee men jaren geleden nog tot diep in Duitsland viste op zalm, fint en paling. zijn door de vervuiling van de rivier uit hun metier verdreven. Niet van alle genoemde onderwerpen zijn kaarten bewaard gebleven, maar het aanwezige materiaal zal u echter een beeld geven van hoe het vroeger was.

Aan degenen die ons kaarten in bruikleen hebben gegeven, deze hebben afgestaan of ons op andere wijze medewerking hebben verleend zeggen wij hartelijk dank.

jit~a~e A. 'AK OJEN. 'fie!. ~.

1 "Het Hooghuis" was het huis van burgemeester G. van Welie en tevens gemeentehuis, achter de drie ramen beneden links was de raadszaal, Nadien woonde hier onder anderen de gemeentearts Cramer. Het huis is nu afgebroken, U ziet de postkar van Toontje van Oort en Kees van Erp met zijn hondekar, (1907)

2. Het huis met de geknipte haan (Taxus) was het huis van de gezusters Van Wichen met winkel en slijterij. Achter de boerenwagen cafe "De Zwaan" en vier dames met poffermutsen. (1908)

1)reumel,

3. Hier woonde J. de Jong, langs de weg van Dreumel naar ts-Hertogenbosch, wagenmaker en cafehouder. De bezoekers van de Bossche markt legden hier aan om de paarden te voeren en hun dorst te lessen. Kwamen ze vroeg terug, dan waren goode zaken gedaan, anders kwamen ze Iaat. In de tijd van deze kaart (1907) kostte een borrel drie cent en een bakje (ongeveer vier borrels) tien cent.

4. Ben der vele schoolfoto's. Dit is er een uit augustus 1909. Hoofd van de school was meester Willems, links staat onderwijzer Van Beers. Haal hier oud secretaris Van Rossum en zijn broer Lard eens uit?

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek