Dreumel in oude ansichten deel 2

Dreumel in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H. van Leeuwen
Gemeente
:   West Maas en Waal
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2859-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dreumel in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

De geschiedenis van Dreumel gaat vele eeuwen terug, Enkele tien tallen jaren geleden zijn er Romeinse vondsten op de Dreumelse Berg gedaan. In de Kavelweg te Dreumel werd in 1983 een urnveld ontdekt. Dit urnveld leverde scherffragmenten van kogelpotten (de ouderdom hiervan is niet bekend) en brandsporen op. Dit zijn, voor zover ik weet, de oudste bewoningsresten van Dreumel.

Bij de uitgave van het fotoboekje "Dreumel in oude ansichten deel 2" heb ik getracht om, door mid del van de ons beschikbare foto's en (andere) ansichten, een kleine greep uit het verleden te bewaren. Ik wil hierbij het volgende citaat van een hoogbejaarde u niet onthouden: "Och, als je in die tijd (rond 1900) in het najaar een varken in de kuip had, de aardappels onder de bedstee, de bruine bonen op zolder en een melkgeit op stal en je was gezond, dan kwam je de winter door."

De belangstelling voor dit boekje is erg groot; het uitzoeken van de gegevens daarentegen verliep erg stroef, daar er een aantal ansichten van het begin van deze eeuw was en de personen die hierop stonden vermeld, weinig of geen familie in Dreumel meer had den wonen. Ik hoop dat ik u met het bekijken en lezen van dit boekje enige genoeglijke ogenblikken

verschaf. En mocht u bij het doorbladeren van dit boekje misschien zo nu en dan een tikje weemoedig glimlachend terugdenken aan die vervlogen tijd, dan is mijn opzet geslaagd.

Ten slotte dank ik al degenen die mij bij de samenstelling behulpzaam waren. In het bijzonder de heer J. van Dinter, die mij in de gelegenheid stelde uit zijn verzameling te putten en die ook de adviezen gaf voor de samenstelling van dit boekje.

Verantwoording

Bij het samenstellen van dit boekje heb ik de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Het proefexemplaar is door verschillende personen kritisch beoordeeld. Het tekstgedeelte bij de foto's heb ik moeten opbouwen uit hetgeen men mij vertelde. Onjuistheden met betrekking tot benamingen, gebouwen, jaartallen en vooral personen kunnen echter om bovengenoemde reden niet uitgesloten worden. De volgende originele ansichten en foto's bevinden zich in het Maas en Waal's streekmuseum te Dreumel: de nummers 2, 5, 12, 14, 25 tot en met 39, 41, 42, 43 en 44.

DREUMEL, KLEINE KERSPEL IN HET LAND VAN MAAS EN WAAL

Dreumel, waar de Waal stroomt, als een zilverlint, een Kerspel, dat ik zo zeer bemin

Wandelend vanaf het Wamelse veer,

passeer ik eerst het veerhuis,

dan verder lopend over de prachtige Waaldijk. Dreumel, dit is mijn thuis, hier voel ik mij rijk.

Daar zie ik het huis van Helm van de Pol, een huis uit lang vervlogen dagen.

Lang geleden was hier een cafe, waar gezelligheid hoogtij vierde, tot het begon te dagen.

Ook de vele buitendijkse dijkhuizen een eindje van Van de Pol, waren vroeger de sieraden voor het dorp.

Deze huizen waren gebouwd boven aan een hoi, en ... was zeker een goede worp.

De St.iBarbarakerk, meer dan honderd jaar oud, staat er als een rots in de branding.

Pastoor A. van Stiphout zwaaide de scepter over het geheel, en het werd op een terp gebouwd,

nu staat zij er als een monument van standing.

Hen chemische fabriek, meubel en metaalindustrie ziin het kenmerk van deze tijd.

Maar het watemoodsmonument, de molen en de boerderijen aan de difk,

deze monumenten raakt men nooit meer kwijt.

En nu toch over monumenten gesproken,

zag ik de hervormde kerk naast een oude boerderij". Midden in het dorp, aan het oude Kerkpad,

ben ik het verleden in gedoken.

Vierhonderd jaar werd hier gewerkt en gezwoegd, vaak in bittere armoe.

de muren waren van ijsselsteen gebouwd en volgens de oude methode met leem gevoegd.

Het was een prachtig monument, uit lang vervlogen dagen. Het was gebouwd tegen een kerkhof aan,

dit verhaal is waar, het is echt geen sage.

Ik liep oak door de Molenstraat, waar nog steeds de korenmolen zonder wieken staat.

Ik zag door de bomen de toren van de hervormde kerk, en een boer op het land aan het werk.

Ik dwaalde nog even langs de uiterwaarden,

dit dorp aan de rivier had voor mij zoveel waarde. De goudgele zon kroop achter de grote bomen,

Dreumel. ... een dorp van rust en stilte om van te dromen.

* Deze boerderij werd in 1983 gesloopt!

Gedicht: H. Vermasen - Rotterdam Herschreven: Herman van Leeuwen - Dreumel

~ ????? ,,",' "C. -r- _

. , ~,.' -- .... /; '-

1: - .' ~>"'<"- - r., ,_,').~ent - DREUMEL. ~

? VzZ-, '?Vdfr;!J.N. ~ ..

'j;:'~ U"~iP"!:J:( Cv crJd.an~~L /

-6~. DC!. - 3,. J If ~.oO· t./. V;;J.rT ~. d., _

Ldl

1. Het begin van de Waaldijk zag er omstreeks 1905 zo uit. Links het monument ter nagedaehtenis aan de watersnoodramp van 1855, dat in 1864 door koning Willem III werd onthuld. Reehts staat het huis van de familie Witteling, die een houthandel dreef. Dit huis brandde in 1908 geheel af. Hiervoor in de plaats kwam een ander huis onder aan de dijk. Slechts enkele muurresten zijn nog van dit statige herenhuis over. Links op deze kiek staat J. Beukema en reehts zien we de famille WitteJing.

DREUMEL.

School.

"~

Uitgave . j

A. van Ojen, Tiel.

2. De rooms-katholleke jongensschool uit 1884. Wij konden uit deze ansicht geen bekende personen haIen, omdat deze ansicht te onduidelljk was. De tekst op de voorkant geeft, evenals foto 1 en 5, een schaakprobleem weer. De ondertekening is van A. Manders uit Warnel. Hij was kapelaan in Warnel van 14 juni 1908 tot 12 augustus 1921. Hij vertrok daarna naar Liempde. Het volgende las ik in de oude jongensschool: "De eerste steen gelegd door G. v. Eijseren, Burgemeester. In tegenwoordigheid van A. van Deursen, F. v, Wichen, H. v, Welle, A. Numans, I.H. Numans, I.H. Merkx, F.G. van Welle, C.F.X. Storij, Raadsleden, A. v. Kessel, secretaris. DreumeI12 mei 1884."

3. Deze mo(nu)mentopname dateert van ongeveer 1915. De kerk had toen nog geen toren. U ziet links op de zuil St. Petrus en rechts St. Paulus. Deze beelden (uit zandsteen vervaardigd) verdwenen omstreeks 1925. Eens in de tienjaar werd er op het kerkplein een missie.irnarkt" gehouden door drie of vier paters, Deze hielden soms een preek van meer dan een uur en verkochten op deze "markt" rozenkransen, beeldjes, kerkboekjes en andere religieuze voorwerpen. De personen op de foto zijn waarschijnlijk de kinderen van de familie Van den Heuij.

Groeten oil Drcume1

R. K. Kcrk

DREUMEL

4. Deze ansicht werd genom en vanaf de Waaldijk, richting Rooijsestraat. De grote lindeboom aan "Den Hoek" was vroeger het middelpunt van vertier en vermaak. Tot ongeveer de Eerste Wereldoorlog stond bier de kermis. De muziek in het cafe bestond hoofdzakelijk uit een trekharmonika. De vloer werd met stukjes kaarsvet bedekt om er goed op te kunnen dansen. De lindeboom is geplant omstreeks 1800 en wordt de "Bevrijdingsboom" genoemd, afkomstig uit de Bataafse tijd. Oorspronkelijk behoorden de weg en de lindeboom toe aan de familie Van de Voort, die tot aan de lindeboom een groentetuin had. Deze boom is enkele jaren geleden door een boomchirurg behandeld om deze voor het nageslacht te bewaren. Rechts zien we het huis van W. Bueters, dat in het begin van de jaren dertig is afgebrand. Voorheen werd het huis bewoond door G. Luypen. Op 19 februari 1925 werd dit huis ingezet (met bergje en tuin, 20 are groot) voor de somma van f 5200,-.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek