Dreumel in oude ansichten deel 2

Dreumel in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H. van Leeuwen
Gemeente
:   West Maas en Waal
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2859-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Dreumel in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

20, In de Illustratie voor het "Katholiek Huisgezin" van 29 mei 1930 lezen we het volgende. Te Dreumel heeft het ech tpaar J. Kuypers-van Oyen hun viifenzestigiarig bruiloftsfeest gevierd. Elm foto van de kranige oudjes. Zij woonden buitendijks aan de Waaldijk en waren respectievelijk zevenentachtig en zesentllchtig jaar oud toen deze foto werd genom en.

21. "Aquila" bestond in 1928 vier jaar; toen werd deze foto genomen. Van links naar reehts zien we poseren: Piet Hoks, Henk Hardenveld, Antoon van IJzendoom en Antoon van Beers. Knielend:

Antoon Bueters, Frits van Oss, Jan Luijpen en Bart van Kraai]. Zittend: Jan van Oorsouw, Wim Bueters, Jan van Baal, Monnie van de Bosch en Arnold Driessen. Deze foto werd genomen in de Lsgeweg, ter hoogte van het huis van J. van Wijk. Op de achtergrond de boerderij van Fr. van Welie.

22. Het vijfentwintigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina (1898-1923) werd gevierd. Deze optocht werd georganiseerd en grotendeels betaald door de steenoven Bato's Erf, vanwege het leed dat geleden werd in de Eerste Wereldoorlog. Deze foto werd genomen aan de Nieuwstraat, waar nu het voetbalterrein is. De personen voorop de wagen zijn R. van Dinter en C. van Hoften. De personen op het achterste gedeelte zijn: links een onbekende persoon en rechts Jet Luijpen.

INLEIDING WATER SNOOD 1925/26.

De watersnood ontstond door een dijkdoorbraak tussen Overasselt en Nederasselt. Daar Dreumel het laagste punt van het Land van Maas en Waal is, moest hier een diik "stukgeschoten" worden, zodat het (kwel)water weg kon. Oud-gemeentesecretaris J. van Rossum vertelde mij het volgende hierover. De genie uit Utrecht kreeg het verzoek om de dijk bij de gebroeders Van Lent (Maasdijk) stuk te schieten (opblazen) met dynamiet. De bevolking was hiervan met op de hoogte gesteld, alleen het gemeentebestuur. WeI werden er maatregelen getroffen om de schade zoveel mogelijk te beperken. Onder andere werden er dertien roeiboten en enkele ventersboten ingezet om de mensen enigszins te "helpen". In het huis van Philipsen (waar nu B. van Welle woont) werd een bouwbureau opgericht. Een commissie, bestaande uit J. van Rossum, meester Vermeulen, Philipsen, J. Numana, meester De Graauw, kapelaan Spolders en burgemeester Van Erp, ging poolshoogte nemen om de schade op te nemen. Een aantal bewoners vertrok tiideliik naar Tiel, Nijmegen en

vooral naar Brabant, rondom Den Bosch. Door landelijke inzarnelingsacties, rijkssteun en de verkoop van ansichtkaarten werd geld ingezameld voor deze watersnood in het Land van Maas en Waal. Oorspronkelijk zouden er dertig ansichten van Dreumel uitkomen, maar daar de kwaliteit slecht was, bleven er uiteindelijk achttien ansichtkaarten over. Deze werden door A. van Oijen uit Tiel uitgegeven. De opbrengst van deze kaarten bedroeg f 4000,-. De watersnoodramp heeft in Dreumel geen slachtoffers geeist, maar weI grote materiele schade veroorzaakt, In het Land van Maas en Waal werden 2500 huizen geheel of gedeeltelijk verwoest. De uiteindelijke schade werd geraamd op acht miljoen gulden (destijds! ). De inzamelingen in den Ian de leverden, behalve vele goederen, vier-en-een-half miljoen gulden op. Nog in hetzelfde jaar (1926) werd it. Lely belast met het maken van een plan voor verzwaring van de Maasdijk. Nu, anna 1984, is het gevaar voor een dijkdoorbraak nog steeds niet geweken!

23, Boven: deze foto's stonden in december 1925 in de "Katholieke Illustratie" afgebeeld, De tekst luidde:

Met grate moeilijkheden ging de redding van het vee "gepaard"! Het paard op deze Iota bijvoorbeeld moest op de hier afgebeelde wijze, een tocht van 3 a 4 km afleggen eer het op de Waaldijk (Dreumel} een droge plek vond. Wij zien op deze foto onder anderen de gezichten van A. Beukema en (rechts) H. van Baren. Onder: hoe de nood dwingt tot een eigenaardige manier om een woning te verlaten (1925). We zien A. Salet-Luijpen naar buiten komen. Men verkreeg toestemming om in deze woning te verblijven op voorwaarde dat er een gat in de muur werd gemaakt waardoor de familie ten allen tijde kon "vluchten". Op de voorgrond een scheepsroef, die bewoond werd door G. van de Boom. Deze foto is genomen vanaf de Waaldijk met de Rooijsestraat als achtergrond.

24. Een roeiboot in de Rooijsestraat is een bijna ondenkbare situatie. Deze kaart uit 1926 laat zien dat net weI degelijk kan. Links is meester Vermeulen en rechts is J. van Rossum te zien.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek