Driebergen in oude ansichten

Driebergen in oude ansichten

Auteur
:   J. Neve
Gemeente
:   Driebergen-Rijsenburg
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4826-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Driebergen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Indeze snel veranderende wereld is het waardevol bepaalde momenten voor de toekomst vast te leggen. Uit deze gedachte komt de behoefte voort om door middel van afbeeldingen van het verleden en het heden vergelijkenderwijs die evolutie zichtbaar te maken.

Zonder de pretentie te hebben een historisch beeld te geven of te beschrijven van de dorpen Driebergen en Rijsenburg, is dit boekje samengesteld in de gerechtvaardigde verwachting, dat velen vreugde zuIlen putten uit de herontdekking van vele bekende plekjes. Op een enkele uitzondering na zijn alle afbeeldingen uit de periode tussen 1880 en 1930.

Reeds voor het jaar 1677 bestonden de beide "Gerechten" Driebergen en Rijsenburg, die beide als publiekrechtelijk lichaam zelfstandig optraden.

Bij besluit van de Bataafse Republiek van 27 december 1810 is bepaald dat zowel Driebergen als Rijsenburg een afzonderlijke gemeente (commune) zou zijn. Lang hebben de beide gemeenten Driebergen en Rijsenburg, die in 1932 werden samengevoegd tot een gemeente Driebergen-Rijsenburg, hun zuiver landelijk karakter geheel behouden en veranderde er in een reeks vanjaren weinig aan het uiterlijk aanzien.

Dit boekwerkje verschijnt in een periode, die men een keerpunt in de historie van deze plaats zou mogen noemen.

Een geheel nieuw "stedelijk" gebied wordt thans aan ons dorp toegevoegd, met nieuwe inwoners, komende uit alle windstreken van ons land.

AIleen een naam als "de Wildbaan" en enkele straat-

namen in dit gebied herinneren nog aan voorbije tijden, toen flatneurose en snelverkeer nog onbekende begrippen waren.

Ook voor de bewoners van de nieuwe wijken behoudt Driebergen-Rijsenburg gelukkig zoveel aantrekkelijks: onvervuilde lucht en natuurschoon zo dicht bij huis, dat het een voorrecht is zich deze plaats tot zijn woonplaats te mogen rekenen.

Uit de veelheid van beschikbaar materiaal heb ik een keuze gedaan, waarbij ik mijn voorkeur heb laten uitgaan naar afbeeldingen van die dorpsgedeelten die grondig van aanzien zijn veranderd.

De volgorde van de plaatjes is zodanig gekozen, dat de "rondrit" door Driebergen-Rijsenburg niet al te vermoeiend wordt.

Ik hoop dat dit boekje mag bijdragen tot het vergroten van de belangstelling voor ooze mooie woonplaats.

Gaarne breng ik dank aan hen die direct of indirect door beschikbaarstelling van fotomateriaal en/of het verstrekken van waardevolle inlichtingen het mede mogelijk hebben gemaakt dat deze uitgave tot stand konkomen.

Er is tevens gebruik gemaakt van prentbriefkaarten en foto's uit het fotoarchief van de gemeente Driebergen- Rijsenburg, met de opzet waarvan in het jaar 1960 een aanvang is gemaakt.

Driebergen- Rijsenburg, najaarl969

Waar anders zouden we onze rondrit doorDriebergen en Rijsenburg beter kunnen beginnen dan bij het station. Dat de reuk van goede koffie ook toen al bij de treinreizigers bekend was is niet onmogelijk, gezien de nabijheid van het logement Woud- en Bergoord, dat te vinden was op het punt waar nu de Zeister zijde van het Stationsplein is. Het werd afgebroken in 1929.

5

DRIEBERGEN. Station.

6

Het stationsgebouw werd gebouwd in 1864. De bekende luchtbrug kwam in 1894 (onoverdekt) en 1895 (overdekt) tot stand. Twintigjaar eerder, in 1844, was Driebergen voor het eerst per trein bereikbaar. In dat jaar werd nl. de spoorlijn Amsterdam-Utrecht tot Driebergen doorgetrokken. Tot 1864 werd een verbouwde directiekeet gebruikt als eerste stationsgebouw. Het station van 1864 werd in 1962 afgebroken.

Het Stationsplein te Driebergen. Geheellinks de stoomtram. Midden op de achtergrond gedeeltelijk zichtbaar de paardetram. De paardetram is in 1905 opgeheven, na van 1882 dienst te hebben gedaan van het station Driebergen via Rijsenburg naar Doorn. AIleen tussen het station Driebergen en Zeist bleef de paardetram nog van 1905 tot 1911 gehandhaafd. Naast de paardetram had ook de stoomtram reeds haar intrede gedaan in 1883. De stoomtram werd in 1911 vervangen door (benzine) elektrische locomotieven tot men in 1924 overging tot algehele elektrificatie. De elektrische tram verdween in 1949 en werd vervangen door de hedendaagse bussen.

7

8

Deze oude steendruk van Lutgers (± 1860) toont ons het logement Dennenoord van A. Kobus dat atbrandde en zich bevond op de plek waar later "Rozen Villa" welbekend was aan de reizigers van de Rijnspoorweg. Nu is daar het Stationsplein (zijde DriebergenRijsenburg).

Bij het tegenwoordige viaduct in de Hoofdstraat bevond zich eertijds deze boerderij "Het Ooyevaarsnest", hier afgebeeld omstreeks 1900. De boerderij brandde af in juli 1921.

9

Iloo~crll"c(;rd

DRIEBERGEX.

10

Villa Hoogeweerd, hier afgebeeld ± 1905, ettelijke malen verbouwd, staat op de hoek van de Woerd en de Hoofdstraat en huisvest de laatste jaren de Surveillancegroep Auto Snelwegen van de Rijkspolitie.

De Klein-Loolaan, omstreeks 1930, voerde naar de toenamlige villa "Klein Loo", waarin een herstellingsoord was gevestigd. Tegenwoordig is op die plaats o.a. het zgn. industrieterrein.

11

12

"Klein Loo", omstreeks 1915.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek