Driewegen en Ellewoutsdijk in oude ansichten

Driewegen en Ellewoutsdijk in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Borsele
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4122-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Driewegen en Ellewoutsdijk in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

??

25. In 1918 werd vanaf de orgelbalustrade deze praehtige foto gemaakt van het interieur van de hervormde kerk. Links ontwaren we de ambaehtsherenbank (de Ambachtsherenboeht) en reehts de bank van het gemeentebestuur (de Regeringsbocht). Aan weerszijden van de kansel zien we aan de wand twee schilderijen van P. Landelle en wei links "De Engel der Vreugde" en reehts "De Engel der Smarte". Op de voor die tijd zeer moderne preekstoel, die wit was geschilderd en die was afgezet met blauwe, groene en rose ornamenten, bevond zich op het klankbord een figuratieve rand met gestileerde domineetjes, welke bij de restauratie, toen de kansel bruin werd geverfd, is verwijderd.

26. Links: tegenover het monumentale orgel stond in de hervormde kerk van Ellewoutsdijk de kansel, waarvan we hier een opname zien. links, boven de Ambachtsherenbocht, zien we het schilderij "De Engel der Vreugde" van P. Landelle. Tegen de pilaar was het psalm- en gezangenbord bevestigd, Voor de preekstoel zien we de zogenaamde .Jessenaar" van de voorlezer en voorzanger, welke functies inmiddels door de predikant en het orgel zijn overgenomen. Links van deze kansel (zie het verschil met de vorige opname, waar de figuratieve rand nog met gestileerde domineetjes was versierd) zien we de deur die toegang gaf tot de consistoriekamer. De laatste predikant die vanaf deze kansel in Ellewoutsdijk heeft gepreekt, was ds. G.H. van Willenswaard, die van 8 mei 1938 tot 1947 de Hervormde Gemeente van Ellewoutsdijk heeft gediend. In 1947 vertrok hij naar Domburg.

Rechts: hier kijken we weer in de hervormde kerk van Ellewoutsdijk, maar nu van de andere zijde, Tussen de pilaren is nag juist een gedeelte zichtbaar van het orgelfront. Voor de pilaar rechts poseert Neeltje van Boven-van Doom, die destijds kosteres was. Het grate kerkgebouw werd door deze ijverige kosteres, die nog in de Zuidbevelandse klederdracht gekleed ging, keurig onderhouden.

HOTELZICHT, E:"'LEWOUTSDIJK

27. We zien hier een totaal verouderd dorpsbeeld uit Ellewoutsdijk. Links zien we een gedeelte van de woning van burgemeester E.A. van der Bent. Op de achtergrond is nog juist een gedeelte zichtbaar van de uitkijktoren, die toebehoorde aan ambachtsheer J.e. van Hattum. Rechts, op de hoek van de straat, zien we het restaurant en logement van de weduwe J. van der Hage. Van de op de foto voorkomende personen herkennen we onder anderen: Leuntje van der Hage, die op de bank zit, kleermaker Marien Smallegange, Neeltje van Boven met kind, Martina Platschorre, Kaatje van de Post en Johanna Stouthamer. Het spionnetje links en de kruiwagen rechts komen in het huidige straatbeeld van Ellewoutsdijk niet meer voor.

28. Hier kijken we in de Langeviele van Ellewoutsdijk. Links staat de fraaie uitkijktoren van huize " Zorgvliet". Vanaf deze ongeveer vierentwintig meter hoge toren, die van binnen vijf etages bevatte, had men een prachtig uitzicht op de omgeving van Ellewoutsdijk. Hij werd gebruikt als uitkijktoren voor de jacht, teneinde het toezicht op stropers te vergemakkelijken. In Ellewoutsdijk sprak men weI van "de ronde toren", In het huisje met de witte zijgevel woonden Jacobus Maat en Tona Baas, welke Iaatste links op de foto is te zien. Rechts zien we de boerderij van Adriaan Smallegange en Johanna Smallegange-van Liere. Het witte hek rechts gaf toegang tot huize "Zorgvliet". Rechts geeft het Doktersweegje toegang tot de Stengewei. Helaas is er van dit plekje ten gevolge van de oorlogshandelingen niets meer over dan de herinnering!

29. Op 20 augustus 1916 werd van de handboogsehutterij "Zorgvlied" deze opname gemaakt bij de Steng op de Stengewei aan het Doktersweegje. Van links naar reehts poseren: Cor van der Bliek, Johannes van Liere, Jan van Liere Marienzoon, Johannes Oele, Ko Smallegange, Johannes Smallegange, Pauw van der Bliek (met hoed, achter het vaandel), Piet Vlag, Jan Platsehorre, Frans Wolse (gedeeltelijk zichtbaar), Piet Stouthamer, Gerard Geense (hij was slager in Ellewoutsdijk en is nog "keizer" bij de boogsehutterij geweest) en Adriaan van der Bliek. Voor het vaandel, waarop we het wapen van Ellewoutsdijk zien, kijkt de twaalfjarige Ko Looy ons aan, die pijlraper was. Dit wapen hangt nu in het M.e. van Hattumhuis. Van deze handboogsehutterij was destijds J.e. van Hattum besehermheer. Thans is dit ir. F. van Hattum, wonende in Bloemendaal.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek